Oslo

Frp støtter redningsaksjon for Ullevål – nå står kun Ap i veien for flertall

Opposisjonen på Stortinget står nesten samlet i spørsmålet om å gi Ullevål sykehus en siste sjanse for å bestå som sykehus. Nå står bare Arbeiderpartiet i veien for å samle partiene som trengs for å danne flertall.

Før jul fremmet Sp, SV, Rødt og MDG et felles forslag i Stortinget: De vil stanse salget av Ullevål-tomta og sette ned foten for rivning av bygg fram til alle spørsmål, særlig reguleringsspørsmålet er avklart. Et flertall i Oslo bystyre har nemlig varslet at de vil si nei til en omregulering av Ullevål fra sykehus til boliger.

Tirsdag ettermiddag kom beskjeden om at de har delvis støtte fra Fremskrittspartiet. Det skriver SP, SV, Rødt og MDG i en felles pressemelding. Dette er formuleringen Frp har varslet at de vil støtte:

«Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell salgsbeslutning til etter at etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.»

– Det er bra at Frp på Stortinget nå mener det samme som Frp i Oslo bystyre, og fagmiljøer flest. Nå er det viktig at også Arbeiderpartiet lytter til de sterke anbefalinger fra de ansattes tillitsvalgte. De ønsker å beholde Ullevål og samtidig droppe planene for høyhus på Gaustad, sier stortingsrepresentant for Oslo SV Kari Elisabeth Kaski.

Står på Ap

De fem partiene har nemlig ikke flertall i Stortinget. Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har flertall i Ullevål-spørsmålet. Arbeiderpartiet har varslet at de ikke kan støtte at Oslo skal ha tre store sykehus. Men Oslo Ap har snudd i spørsmålet, og varslet at de støtter en bevaring av Ullevål sykehus. Det kan bety tøffe dragkamper internt i Arbeiderpartiet fram mot og etter Stortingsvalget til høsten.

Da Oslo Ap tidligere i vinter vedtok å bevare sykehusdrift på Ullevål svarte helsepolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Ingvild Kjerkol, at det var uaktuelt.

– Til Oslo Ap sitt ønske om tre akuttsykehus vil jeg si at vi som parti må ivareta hele landet. Vi kan ikke ha tre ganger så mange spesialister i Oslo der avstandene mellom sykehusene er minutter, uten at det går på bekostning av resten av landet. Vi har bare de fagfolkene vi har, sa hun.

Nå håper likevel resten av opposisjonen å få med seg Arbeiderpartiet innen saken skal opp i Stortinget. Det skal etter planen skje 13. april.

– Det er en ny politisk retning i helsepolitikken som vokser frem på tvers av de gamle høyre/venstre-skillelinjene. Nå har vi tverrpolitisk enighet i opposisjonen om å redde Ullevål sykehus, og venter bare på at Arbeiderpartiet skal bli med, sier stortingsrepresentant for MDG Kristoffer Robin Haug.

Saken er på mange måter siste mulighet til å redde Ullevål sykehus fra salg. Styret i Helse Sør-Øst har allerede vedtatt at Ullevål skal legges ned til fordel for nye sykehusbygg på Rikshospitalet og Aker, og Stortinget (med Frps stemmer) vedtok i 2019 en lånegaranti på 29 milliarder for å bygge sykehuset.

Neppe flertall

Selv om Frp nå har klargjort at de stemmer for å sette Ullevål-salget på pause, betyr det altså ikke at saken får noe flertall. Likevel mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes at det er viktig for saken at Frp nå støtter mindretallet.

– Hva Frp lander på vil kunne ha betydning. Det er viktig med tanke på å legge press på det siste partiet vi må ha med oss for å samle opposisjonen, Arbeiderpartiet, sa Moxnes til Dagsavisen mandag.

Mindretallet mener det viktigste nå er å få stanset salget av og rivning av bygg på Ullevål-tomta, slik at man kan få i gang en helhetlig utredning, som de mener ikke har vært gjort. Helse Sør-Øst har vært klare på at de mener saken er mer enn godt nok utredet.

– Hvis man setter i gang med rivning eller tomtesalg før det endelig avklart at all virksomheten får plass i nye bygg, er det et irreversibelt grep som vil gi Oslo et dårligere sykehustilbud i mange år fremover. Vi har fremmet beskjedne forslag for å hindre en slik situasjon, og jeg mener Arbeiderpartiet nå burde løsrive seg fra Bent Høies omstridte sykehusplaner, sier helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe.

Mer fra Dagsavisen