Oslo

Ett år med korona: Han har ledet Norges største sykehus digitalt

Bare få uker etter at han tiltrådde som ny direktør ved Oslo Universitetssykehus, og før Norge ble nedstengt, fikk Bjørn Atle Bjørnbeth koronaen i fanget, da 80 ansatte ved øyeavdelingen ble sendt i karantene etter at en ansatt ble smittet på ferie i utlandet. Siden har han ledet Norges største sykehus digitalt.

Hvem: Bjørn Atle Bjørnbeth (59)

Hva: Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus (OUS).

Rett etter at gastrokirurgen Bjørn Atle Bjørnbeth var ansatt som ny administrerende direktør for OUS, intervjuet Dagsavisen ham på hans daværende kontor på Rikshospitalet, hvor han fortalte om planene fremover, og ikke minst hvordan sykehusstrukturen i Oslo burde være. At han noen uker senere skulle håndtere en pandemi, var ikke ett av teamene vi gikk igjennom.

– Hva husker du av den dagen Norge stengte ned?

– Alvoret gikk opp for oss litt før Norge stengte ned, og var knyttet til smittesituasjonen på øyeavdelingen. Det var den store starten for oss. Det som bekymret mest, var alt vi måtte slutte med, og all aktivitet vi måte ta ned. Vi er et stort sykehus med mange aktiviteter, og har ansvar for mange funksjoner, så det var ukomfortabel å måtte fortelle en pasient at vi måtte utsette en planlagt operasjon eller behandling. Det var ikke enkelt å redusere det tilbudet vi i utgangspunktet skulle gi.

– Daglig ser vi at antall sykehusinnleggelser med covid-19 pasienter øker. Begynner dere å nærme dere smertepunktet?

– Nei, nei, vi er ikke i nærheten. Vi har god kapasitet, men vi er klar over at jo flere som har behov for intensivbehandling, så må vi kanskje redusere annen aktivitet. Men vi er ikke der ennå.

– Hvordan ser du på smittesituasjonen nå?

– Vi står i det som omfattes som en tredje bølge hvor vi stenger ned mye. Situasjonen er usikker og alvorlig.

Hvordan synes du Oslo har håndtert pandemien?

– Jeg synes at Oslo har vær kjempeflinke, både når det gjelder befolkning, ansatte ved sykehuset, og politisk ledelse, som har hatt en tøff periode og måtte ta mange vanskelig valg.

Jeg er mest lei hele situasjon, som har preget tilværelsen i altfor stor grad.

Jeg er mest lei hele situasjon, som har preget tilværelsen i altfor stor grad.

—  Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS

– Har vaksinestrategien vært riktig?

– Jeg forholder meg lojalt til den strategien som er lagt.

– Hva var det første du gjorde etter at du fikk vite at Norge stengte ned?

– Noe av det aller første jeg gjorde var å innkalle kriseledelsen til møte.

– Hva er det rareste du har gjort i frykt for smitte?

– Har nok ikke gjort noen andre ting enn det som er anbefalt. Jeg tilhører de som er veldig heldige om har arbeidsliv som ruller og går som før. Forskjellen er at jeg nesten ikke treffer folk. Det har vært mange møter på Teams, Skype og Zoom. Som ny i en lederfunksjon, opplevde jeg det som krevende å gjennomføre en så stor del av lederoppgavene på digitale plattformer. Så jeg har tapt en del når det kommer til menneskemøter.

– Hva er det flaueste du har gjort på Teams/videomøte?

– Det klassiske er å glemme å mute (skru av mikrofonen). Men jeg har ikke noen juicy historier, bortsett fra at jeg har holdt flammende innlegg for stengt mikrofon, og glemt å mute når jeg burde ha gjort det.

– Har du vært redd for smitte?

– Nei, egentlig ikke.

– Hva er du mest lei av etter ett år med korona og store begrensninger i det normale livet

– Jeg er mest lei hele situasjon, som har preget tilværelsen i altfor stor grad. Jeg savner å kunne reise, ha besøk, treffe venner og familie når jeg vil, gå ut og spise, gå på kino og teater, dra på fest og møte folk. Samt at jeg savner å ha en ledergruppe rundt bordet, og se de i øynene når vi diskuterer.


Mer fra Dagsavisen