Nyheter

Slik skal Bjørn Atle Bjørnbeth roe gemyttene rundt Oslo Universitetssykehus

OUS' nye direktør Bjørn Atle Bjørnbeth (57) beskrives som en stillfarende, varm og klok leder. Egenskaper som kommer godt med når han skal håndtere Oslos sykehusutfordringer med kirurgisk presisjon.

Det sies om Bjørn Atle Bjørnbeth at han på  «forbilledlig måte evnet å lede Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål samtidig som han har fått legene som er overført fra Aker universitetssykehus til å bli innlemmet og hørt i avdelingen på en god måte. Bjørnbeth er en stillfarende, varm og klok leder».

Operasjonssal

– Jeg har ikke sett den beskrivelsen selv, men det er jo hyggelig sagt. Og jeg lever godt med den, sier Bjørn Atle Bjørnbeth til Dagsavisen og smiler lunt.

Han gjør ett av sine første intervjuer etter at han ble ansatt i forrige uke med Dagsavisen. En rolle han ikke er så godt vant med.

Han trives nok bedre i en operasjonssal med et dyktig team rundt seg.

– Det er vanskelig å beskrive seg selv. Jeg er en lyttende person. Jeg vil sette meg godt inn i saker, og de som er berørt skal høres. Vi har sterke aktører, sterke og gode fagmiljøer som med rette har synspunkter på hvordan vi skal organiseres. Vi må heller ikke glemme at vi har mange samarbeidspartnere som er avhengig av at vi virker. OUS er den store bakvakta, med region og landsfunksjoner for en rekke fagområder. Det er ikke uvesentlig for dem hvordan vi agerer, hvordan vi innretter oss og responderer. Det viktigste for oss er at pasientene opplever oss som en troverdig og bra, sier direktøren.

Les også: Ser rødt om lønn – vil stanse mulige nye Erikstein-avtaler

Starter i februar

På et lånt kontor i Rikshospitalets fjerde etasje, sammen med en kommunikasjonsrådgiver, tar han imot Dagsavisen.

Blir det som regjeringen ønsker, vil utsikten fra vinduene om noen år bli ut til en gigantisk byggeplass, om det nye sykehuset på Gaustad/Rikshospitalet bygges.

Når han begynner i sin nye jobb 3. februar, vil arbeidsplassen være på Ullevål sykehus.

Les også: Flertallet vil bevare Ullevål sykehus

Bjørn Atle Bjørnbeth. Ny administrerende direktør ved OUS. Oslo universitetssykehus. Rikshospitalet. Gastrokirurg. Tidligere seksjonsleder ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling.

Bjørn Atle Bjørnbeth er ny direktør ved Oslo Universitetssykehus. Foto: Mimsy Møller

Bjørn Atle Bjørnbeth er utdannet kirurg, og har jobbet som det i mange år. Han begynte ved Ullevål sykehus i 1994, og har hatt lederstillinger ved sykehuset siden 2004.

Han var avdelingsoverlege ved Gastrokirurgisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus/Oslo universitetssykehus fra 2008 til 2010, deretter avdelingsoverlege ved Gastro- og barnekirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus fra 2010 til 2014, og seksjonsoverlege ved seksjonen for lever- og bukspyttkjertelkirurgi samme sted fra 2014 til 2020.

– Disse lederstillingene har gitt meg nyttig erfaring i forhold til endringsledelse, noe som er en viktig element i det vi står ovenfor nå, sier han.

For det er ingen tvil om at han har stukket hele kroppen inn i et vepsebol.

Les også: Rødt frir til Frp for å stanse planene om gigantsykehus på Gaustad

Mye støy

Bjørnbeth kommer inn i jobben i en tid hvor regjeringen og Helse Sør-Øst på den ene siden ønsker en storstilt bygging av nytt sykehus på Gaustad, mens de ansatte, tillitsvalgte og Oslo-politikere på den andre siden vil stoppe hele gigantprosjektet, og beholde Ullevål sykehus.

Mye av grunnen til at den forrige direktøren trakk seg, kom etter manglende tillit fra de ansatte over lang tid.

– Det har vært mye støye rundt den avgåtte direktøren. Håper og tror du at dette vil gi seg nå med deg i direktørstolen?

– Ja, det håper jeg da. Både eiere og styret har vært opptatt av at oppgaven nå er å samle organisasjonen og sørge for brei involvering og forankring av de vedtakene vi har, at vi har benytter den fantastiske muligheten vi har til å involvere de flinke fagfolkene vi har, for å få fram en best mulig løsning, sier han fra direktørstolen.

Les også: OUS-direktør Bjørn Erikstein valgte å fratre

Flyttes

Selv stod han på de ansattes side, da han var en av 16 leger ved Ullevål som i en kronikk i Aftenposten gikk imot planene om nedleggelse av Ullevål.

«Ullevål peker seg ut som et tryggere og mer fremtidsrettet alternativ», står det å lese i kronikken.

– Hva har forandret seg. Du eller saken?

I forhold til kronikken, har vi nå et vedtak fra våre eiere og det norske storting. Det er rart hvis en så stor statlig institusjon som OUS ikke skal innrette seg etter det. Så ja, jeg stiller meg bak de vedtakene som er gjort, sier han rolig.

– Det er viktig for meg å få fram at gullet i organisasjonen Ullevål er de ansatte og den kompetansen de representerer, ikke tomta eller arealene. Vår oppgave framover blir å få de ansatte med på laget og utvikle den nye organisasjonen i nye lokaler til å bli enda bedre enn i dag, sier direktøren.

Etter vedtakene mener han at det ligger en lojalitetsplikt i å ta dette videre.

– Vår oppgave nå er å fylle det som er vedtatt med godt innhold. Jeg mener definitivt at det er mulig å lage et godt sykehus ut i fra de rammene vi har, sier Bjørnbeth.

Les også: Takk til Ullevål sykehus

Har forståelse

– Har du måttet svelge noen kameler ved å si ja til ja til jobben?

– Det er alltid sånn i store prosjekter, at det vi være mange forskjellige interesser, som skal favne mange. Mange er interesserte i OUS og hvordan det utvikles videre. Min oppgave nå er å være samlende og sørge for at våre ansatte, brukere og eiere ser at det blir tatt i en god og betryggende retning, sier han diplomatisk.

Bjørnbeth har stor forståelse for de som har kjempet mot nedleggelse av Ullevål sykehus og samling på Rikshospitalet.

Les også: Ullevål sykehus vedtatt nedlagt

– Jeg skjønner dem veldig godt. Mange har hatt hele sin yrkeskarriere der.  Pasienter som har opplevd sorg eller fått hjelp der. Kronikere som har gått ut og inn av sykehusdørene i mange år. Mange har sterke følelser knyttet til en institusjon som det Ullevål er, sier han.

– Hadde du fortsatt stått på barrikadene om du ikke hadde blitt direktør?

– Det er viktig å tenke at det er en tid for alt. Inntil en beslutning er fattet, og kommunisert i organisasjonen, er det en diskusjon om hvordan ting kan gjøre. Da er det en plikt og rett til å ytre seg, sier han.

For Bjørnbeth handler ikke sykehusdebatten om bygg og lokalisering.

– Utenfor Oslo så er det vel knapt noen som forstår lokaliseringsdebatten.  I Oslo handler det om et begrenset område. Andre steder i landet har lokaliseringsdebatter om plassering av sykehus helt andre dimensjoner.  For meg handler det ikke om bygg, men om alle de ansatte som leverer og sykehusets funksjoner, sier han.

Ennå har han noen dager til å gru-glede seg til å begynne i jobben.

– Da jeg fikk beskjeden om at jeg hadde fått jobben, ble jeg overveldet. Både av frykt og glede. Jeg ble stolt og glad. Samtidig frykter jeg en del aspekter ved jobben, for selv om jeg har hatt lederstillinger i mange år, er mye ukjent for meg. Men jeg har nå en fantastisk mulighet til å være med på utviklingen av sykehusdriften i Oslo framover, sier han.

Men skalpellen og kirurgijobben må han legge vekk, selv om han i direktørjobben sikkert ofte må skjære igjennom.

Nyeste fra Dagsavisen.no: