Debatt

Hva er riktig vei for OUS?

Å planlegge nye sykehus på vedtatte tomter er ikke valgfag.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I diskusjonen om hva som er riktig vei for OUS nå setter Dagsavisen på lederplass inn en grisetakling på ballfører.  Dagsavisen stiller spørsmål ved min troverdighet. Det tar fokus bort fra det viktige innholdet i saken.

Les lederen her: Sykehusdirektør Bjørnbeth har pådratt seg et kjempeproblem

Det viktige spørsmålet nå er om det er best å gå videre med de vedtatte planene som ligger på bordet eller om man bør stoppe opp og planlegge på nytt. Jeg har vært klar på at det beste alternativet ville vært å bygge på dagens Ullevål og Rikshospitalet, men det er løsningen med Aker og Rikshospitalet som ble vedtatt, med støtte fra politikerne i Oslo kommune. For meg blir da spørsmålet om de vedtatte planene vil føre til dårlige sykehus i Oslo. Det gjør det etter min vurdering ikke. Nye bygg på Rikshospitalet og Aker vil gi gode sykehusbygg for å løse våre oppgaver.

Nye sykehusbygg er nødvendig for OUS for å opprettholde kvalitet i pasientbehandlingen, videreutvikle nye behandlingstilbud, undervise og drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Gullet i organisasjonen er de ansatte som hver dag gjør fantastisk jobb, ikke bygningene hvor jobben gjøres. Å påpeke at betydelige deler av bygningsmassen på Ullevål er utdatert og moden for utskifting er ikke å rakke ned på egen institusjon, men en viktig del av forklaringen på hvorfor vi må bygge nytt.

Les også: Slik vil Bøhler få Stortinget til å stoppe sykehusplanene i Oslo (+) 

OUS er en fantastisk institusjon, sykehus-Norges bakvakt. Vi kan løse de fleste problemer og har stor kapasitet. Jeg er reelt bekymret for denne posisjonen hvis vi nå stopper opp. Våre eiere har ansvar for å bygge ny kapasitet for å møte befolkningsutvikling og endrede behov i befolkningen. Det er viktig for meg at det bygges i regi av OUS. Hvis dette blir for vanskelig kan vi risikere at det blir bygd andre steder og det vil svekke OUS.

For meg er det en alvorlig situasjon når ansattevalgte representanter i styret og tillitsvalgte gir uttrykk for at de ikke ønsker å gå videre nå, men ønsker å stoppe opp og vurdere målbildet på nytt. Det er viktig at vi her forstår rollene vi har. Ledelsen ved OUS kan ikke se bort fra de oppdrag vi har fått. Å planlegge nye sykehus på vedtatte tomter er ikke valgfag. Vi kan bestemme hvordan vi jobber med dette og hvordan de nye sykehusene skal utformes, men vi kan ikke vedta andre tomter, større bygg eller mer penger.  Jeg respekterer selvsagt at det jobbes politisk for å påvirke prosessen i annen retning, men som leder for OUS skal jeg løse de oppdrag vi har på best mulig måte. Hvis oppdraget ikke kan løses eller gir dårlig resultat vil jeg varsle eier om det.

Les også: – Flere har påpekt at Ullevål er et fantastisk pandemisykehus, men det er bare tull (+)

Dagsavisen peker i sin leder til den nylige utredningen som hevder at det såkalte Ullevål-prosjektet blir «20 milliarder rimeligere enn om sykehuset blir revet og flyttet». Denne utredningen burde Dagsavisen se grundigere på. Den vil samle spesialiserte funksjoner 15 år seinere med de omkostninger det har. Planen medfører på sikt at 200000 kvm på Rikshospitalet ikke skal brukes, men rives eller selges. Det er de mest moderne arealene OUS i dag eier. Så heller ikke den planen er helt uten utfordringer.

Jeg ønsker å jobbe for at OUS også i framtiden skal være det store og stolte sykehuset det er i dag. I nye bygg med alle de muligheter det gir oss. Dagsavisen mener det ikke har skjedd noe nytt som tilsier at jeg har «skiftet mening». Da overser Dagsavisen styrevedtak, stortingsvedtak og bevilgning via statsbudsjettet. Disse vedtakene representerer en fantastisk mulighet for OUS selv om det fortsatt er noen portpasseringer igjen før eventuell byggestart.

Mer fra: Debatt