Høyres byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Høyre: 2.000 færre private plasser i Oslo. Ap: – Skremselspropaganda

Full krangel om eiendomsskatt og tariffavtale.

Arbeiderpartiets Raymond Johansen har tatt til orde for at private barnehager i Oslo skal underlegges den samme bemanningsnormen og tariffavtalen som kommunale barnehager, samtidig som de ønsker å innføre eiendomsskatt på næringseiendom, hvis de vinner årets valg i Oslo.

Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland (H), reagerer kraftig, og mener forslagene fra Ap samlet sett er lite gjennomtenkt.

– Utspillet er oppsiktsvekkende. Her har man ikke tenkt på den samlede konsekvensen. Dette vil føre til en betydelig økt økonomisk belastning for de private barnehagene, sier han.

LES OGSÅ: Full krangel om barnehageplasser

Frykter nedleggelse

Byrådslederen mener de tre forslagene i kombinasjon vil gjøre det dyrere å drive private barnehager, og at kostnadsøkningen kan føre til at så mange som 2.000 private barnehageplasser blir nedlagt.

– Dette vil redusere antallet plasser, og mange vil måtte se seg nødt til å legge ned driften, fordi det ikke lenger er lønnsomt, sier Røsland.

Hvis Ap innfører eiendomsskatt på næringseiendom, mener han at det vil føre til en husleieøkning for de private barnehagene som leier og økt skatt for dem som eier barnehagebyggene selv.

I tillegg sier han at kommunal bemanningsnorm fører til at barnehagene må ha færre barn per avdeling, som gir redusert fortjeneste, ikke at de kan ansette flere voksne.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Dobbeltmoralsk

Ap har lovet å skaffe 3.000 nye barnehageplasser, finansiert blant annet gjennom eiendomsskatten.

Røsland mener store deler av de lovte 3.000 plassene vil forsvinne, og at det derfor likevel blir flere barnehageplasser med Høyre enn med Ap.

– Om man ser på tallene, blir det altså flere barnehageplasser med meg, enn det blir med Raymond, sier Røsland.

LES OGSÅ: Nå skal det bygges barnehager

– Propaganda

Aps Raymond Johansen er ikke overbevist av Røslands argumentasjon.

– Dette er tåpelig skremselspropaganda som viser desperasjonen i Oslo Høyres valgkamp. Det er ingen barnehager i Oslo som blir lagt ned fordi en kommersiell barnehage kanskje må betale 5.000–10.000 i eiendomsskatt, sier Johansen.

Han sier også at ideelle barnehager vil kunne unntas eiendomsskatten.

– Vi ønsker å frita de ideelle barnehagene. De kommersielle barnehagene vil betale eiendomsskatt, sånn de gjør i Bergen, Trondheim og en rekke andre kommuner, sier han.

LES OGSÅ: Én av fem barnehager fullt bemannet kun to timer om dagen