Oslo Aps Bettina Thorvik får omvisning av barna på avdelingen Vepsen i Voldsløkka barnehage: Katarina (4) Noah (5), Idunn (5), og Yusupha (6). Barnehagelærer Ingrid Sørbø tar vare på de små øyeblikkene som oppstår i en travel hverdag. FOTIO: FREDRIK BJERKNES

Nå skal det bygges barnehager

Hvorfor har det blå byrådet solgt barnehager når så mange venter på plass? Ap har planene klare for mottrekk.

– Vi så en død fugl.

Barnehagelærer Ingrid Sørbø nikker bekreftende og svarer med tegnespråk. Dagsavisen er med nestleder i kultur- og utdanningskomiteen Bettina Thorvik fra Oslo Ap til Voldsløkka barnehage. En forsterket barnehage, hvor hørende og hørselshemmede barn går sammen. Derfor har barnehagen større voksentetthet og mindre barnegrupper. Barnehagepolitiker Bettina Thorvik er her for å høre hvordan det er å jobbe i en av byens kommunale barnehager. Byrådslederkandidat Raymond Johansen har plukket ut barnehagen som en av de viktigste sakene i høstens valg. Hvis Ap får det som de vil og vinner kampen om Oslo skal det bli flere – ikke færre kommunale barnehager og det skal bli flere voksne i barnehagen.

– Det er flere forhold i oslobarnehagen som opprører meg. Oslo mangler over 500 barnehagelærere, men byråd Hauglie synes det er helt greit å gi dispensasjon fordi de som ansettes ofte har annen kompetanse. Vi i Ap er enige med Utdanningsforbundet i at det er en dårlig unnskyldning, sier Thorvik og viser til valgkampløftene:

• Flere plasser på barnehagelærerutdanningen, studieplasser for barnehagestyrere som vil videreutdanne seg og utdanningstilbud til assistenter og ufaglærte.

• Sette inn vikar ved fravær og styrke bydelens økonomi.

• Øke takten i barnehageutbygging og stoppe konkurranseutsetting av kommunale barnehager.

LES OGSÅ: Ti barnehager i Oslo har fått nye eiere

Bydelskutt

Her er det mange løfter. Hvordan skal disse finansieres?

– Vi vil øremerke deler av den moderate eiendomsskatten vi ønsker å innføre til å bygge barnehager og styrke eldreomsorgen. Det vil også gi oss et bedre handlingsrom ellers i budsjettet.

Thorvik mener de kommunale barnehagene er satt under et tøft press de siste årene.

– De blås kutt i bydelenes økonomi har ført til en omorganisering av ledelsen i barnehagene. Svært mange barnehager har ikke en egen styrer, men deler den med andre barnehager. Det betyr at det daglige administrative blir skjøvet ned til pedagogiske ledere som igjen får mindre tid med barna, og i mange bydeler får man ikke lov å ta inn vikar før det er gått 16 dager ved sykdom. Det blir jo bare en ond spiral. Å aldri ha nok folk går ut over kvaliteten på barnehagene. Og de ansatte som er på jobb får en tøff arbeidsdag, sier Thorvik og legger til:

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

For mange uten plass

Ap mener byrådet ikke har tatt befolkningsveksten på alvor og viser til at 6 000 oslobarn står utenfor barnehagefellesskapet. Og i aldersgruppen 3-5 år er det vel 1400 som ikke går i barnehagen. Mens det er vel 1300 barn som står i kø (som er født 1. sept).   

LES OGSÅ: Dette vil Høyre med oslobarnehagen

– Vi vil ikke tvinge noen til å sende barna i barnehagen, men det er kritikkverdig at så mange står uten plass. I det private dagmamma-markedet har vi ingen mulighet til å kontrollere det faglige. Å ikke få plass skyver foreldrene også ut i en usikker og fortvilende situasjon.

At barnehagebyråd Hauglie skryter av oslobarnehagen samtidig som hun ikke vil bygge flere kommunale barnehager og selge kommunale til private barnehager mener Thorvik er absurd.

– Ti veldrevne barnehager er allerede solgt. Sånn sett spør jeg meg om deres egentlige langsiktige målsetting er å fase ut oslobarnehagen som de hadde lovt at skulle bli landets beste.

Reagerer på testing

Barnehagelærer Ingrid Sørbø forteller at politikken som føres påvirker arbeidshverdagen i stor grad. Hun merker et press på rammevilkår og metodebruk fra politisk miljø.

– Den omfattende testingen og nye standarden for kartlegging opplever jeg som en slags mistillit fra barnehageeier i at jeg ikke kan jobben min, at jeg ikke ser barna som trenger ekstra hjelp. Vi har mye kompetanse og det vi trenger er ressurser til å sette inn tiltak. Det er selvsagt flott med kompetanseheving, men det låser også mye av tida, sier Sørbø og legger til at hun synes det er flott at vi har fått mer fokus på hvor viktig barnehagen er.

– Det å bidra til barnas utvikling og de små øyeblikkene hvor barna oppdager noe nytt er det som gjør det så gøy å jobbe i barnehage. I dag da vi så en død fugl ble barna veldig opptatt av den og da var det naturlig å snakke om døden. Det er veldig viktig å ta vare på de små øyeblikkene som bare oppstår, sier Sørbø og ber politikerne om flere kollegaer.

– For meg er det veldig viktig med sterke fagmiljø. Det gir bedre mulighet til å refleksjoner, kompetanseheving i tillegg til støtte og bidra med utvikling hos hverandre.

LES OGSÅ: Slik velger du barnehage

 

SV: Vil bruke store penger på de små

Av Tom Vestreng

 Etter 18 år med borgelig styre, ser SV fram til å kunne få barnehagepolitikkken dit de selv vil om det blir et skifte etter valget.

– Vi vil bruke de store pengene på de små, og vi vil gå fra kutt til økte ressurser, sier bystyrerepresentant Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen.

SV mener at byrådet i dag, med støtte fra Frp, fører en feilslått barnehagepolitikk, og de ønsker at kommunen skal ta tilbake ansvaret for utbygging og drift av barnehager.

LES OGSÅ: - Vi har ingen skumle hensikter

Utvide tilbud

– Vi vil også sette inn ressurser på vedlikehold og rehabilitering av barnehager, sier hun videre.

I dag går 85 prosent av barnehagebarn i barnehage, mens det er over 90 prosent på landsbasis. Noe Borgen finner bekymringsfullt.

– Vi ønsker a flest mulig skal gå i barnehage. Derfor ønsker vi også å utvide tilbudet om gratis halvdagsplass for de fra tre år, særlig med tanke på å nå minoritertsbarn. Det er viktig at de kan norsk når de begynner på skolen, sier hun.

LES OGSÅ: Barnehagetomter klare - vil ikke bygge

To hovedopptak

Får SV det som de ønsker, blir det to hovedopptak i året, det vil bli bygd mange flere kommunale barnehager, ingen barnehager vil bli solgt, eller komnnkurranseutsetets, det skal bli mer attraktivt å jobbe i barnehage, de vil ha flere kvalifiserte ansatte, det skal bli penger til vikarer, mer tillit til de som har kompetanse i barnehagene, og ikke tre tester og metoder ned over de ansatte.

– Mye vil bli endret, om vi kommer i posisjon etter kommunevalget i høst, sier Borgen.

– Jeg sier som Kristin Halvorsen en gang sa: «Vi må tenke stort om de små», avslutter Marianne Borgen.

 

Rødt: Mener det er på tide med mer lek

Barnehage-lærer Eivor Evenrud vil inn i bystyret for å endre barnehage­politikken.

Etter ti år som barnehagelærer i Oslo meldte Eivor Evenrud seg inn i Rødt. Nå er hun på tredjeplass på Rødts liste til bystyret.

– Jeg har opplevd at økonomien stadig blir dårligere og barnehagegruppene større. Og barnehagelærerne mangler fortsatt, sier Evenrud som også er kjent for mange som åpenhjertig blogger om barnehagehverdagen.

LES OGSÅ: Fikk ikke plass

Færre ressuser

Rødt krever at bydelene minst må følge Oslo kommunes bemanningsnorm som betyr en voksen på seks store barn, og en voksen på tre små barn. I tillegg vil de at:

  • Det settes inn vikar ved fravær fra første dag
  • Flere pedagoger inn i barnehagene.
  • Og alle 4- og 5-åringer skal tilbys gratis kjernetid. Gratis heldagsplasser er målet.

– Flere oslobarn går i barnehage og 1-åringene har inntatt barnehagene raskere enn profesjonen fikk lov til å forberede seg på det. Jeg merker at forventningene til arbeidet og arbeidsoppgaver er større, mens ressursene stadig minsker, sier hun.

LES OGSÅ: Ber byrådet om å avlyse

Lei kartlegging

Evenrud er lei av kartleggingen og målstyringen hun mener høyrebarnehagen legger opp til.

– Med å innføre læringsmål for barnehagebarn signaliserer Høyre klart og tydelig hva de ønsker å gjøre med barnehagen framover. Læringsmål i barnehage er i strid med eksisterende lovverk og har heller ingenting for seg i barnehagen, sier Evenrud og legger til at det er gjennom lek barn lærer.

– Det er en rådende diskurs i barnehagene om at barn skal lære mer og at voksne skal initiere disse prosessene. Samtidig så vet vi lite om hvordan de minste barna faktisk lærer. Og det barn trenger aller mest er lek og voksne som er gode nok, sier Evenrud.

LES OGSÅ: Barnehage mot normalt

Nei til privatisering

Rødt har inneværende bystyreperiode gått hardt ut mot byråd Anniken Hauglies salg av barnehager i tillegg til bystyrevedtaket på at kommunen ikke skal bygge noen nye barnehager.

– Det barnehagene trenger nå er ro, tid og ressurser til å utføre det arbeidet de skal gjøre i forhold til sitt samfunnsmandat. Vi trenger ikke mer styring, men mer tillit, sier Evenrud.

LES OGSÅ: - Barnehage-salget skader integreringen