Verden

En overvekt av menn blir alvorlig syke og dør av korona. Forskerne klør seg i hodet

En stor overvekt av alvorlig syke og døde av koronaviruset er menn. Det kan handle om røyking og overvekt, eller det kan være tilfeldig. Forskerne klør seg i hodet.

Alle tall peker i retning av at menn oftere blir alvorlig syke enn kvinner når de blir smittet av koronaviruset, og at flere menn enn kvinner dør av viruset. Ting kan tyde på at det samme gjelder for nordmenn.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FH) har vi i Norge per 27. mars 3.581 som er bekreftet smittet. Av disse er 52 prosent menn. 112 personer har vært innlagt på intensivavdeling på sykehus for å få behandling. Av disse er 77 prosent menn. Det er 16 bekreftede korona-relaterte dødsfall i Norge, men FHI offentliggjør ikke tall med kjønn for disse.

LES OGSÅ: Hva er egentlig Norges korona-strategi og tror helsemyndighetene på den? (+)

Røyking og overvekt

For landene som er hardest rammet av koronasmitte, og som vi har gode oppdaterte tall for, er fordelingen mellom menn og kvinner slik:

  • Italia – 59 prosent av bekreftede smittede er menn. 71 prosent av korona-relaterte dødsfall er menn.
  • Kina – 51 prosent smittede er menn. 64 prosent av korona-relaterte dødsfall er menn.
  • Sør-Korea – 38 prosent av smittede er menn. 54 prosent av korona-relaterte dødsfall er menn.
  • Tyskland – 56 prosent av smittede er menn. 62 prosent av korona-relaterte dødsfall er menn.

Så hvorfor er det sånn? Flere hypoteser er lansert de siste ukene. 

– Vi har foreløpig ikke et godt svar på hvorfor det er sånn. Vi trenger flere grundige studier. Men det kan være, som enkelte har påpekt, at menn i mange samfunn røyker i større grad enn kvinner, sier Petter Elstrøm Dagsavisen.

Han er forsker ved avdeling for infeksjonsovervåkning hos Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Island massetester befolkningen for å avdekke mørketall

I flere land har man oppdaget at ting som overvekt, diabetes og hjerte- og karsykdommer har mye å si for hvor syk du blir av koronaviruset. En studie fra Storbrittania viser at så mange som to tredjedeler av innlagte pasieter har overvekt.

Som Norsk helseinformatikk skriver i denne artikkelen er det langt flere menn enn kvinner som er overvektige i Norge. Mens 60 prosent av norske kvinner er overvektige, er det hele 75 prosent av menn som er overvektige. Overvekt kan igjen føre til livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og diabetes, som igjen gjør koronaviruset til farligere enn det vil være for friske mennesker.

LES OGSÅ: Nærmer seg Italia: Hvorfor er det så ille i Spania?

Oppførsel og genetikk

En annen viktig mulig forklaring er rett og slett at menn oppfører seg annerledes enn kvinner. For eksempel ved at de ikke tar viruset på alvor, i større grad slurver med hygienen eller oppsøker helsevesenet for seint når de får symptomer på alvorlig sykdom.

– Det kan handle om helseadferd. I hvert fall i Norge vet vi at kvinner i større grad enn menn oppsøker helsetjenesten i en normaltilstand, sier Elstrøm.

LES OGSÅ: Mor i Nord-Italia til Dagsavisen: – Da skolene stengte, sendte vi barna til besteforeldrene (+)

Forskerne vet ikke, men det kan også være at koronaviruset rett og slett oppfører seg annerledes på menn enn på kvinner.

– Det kan være andre faktorer enn helsen som spiller inn. Og det kan være genetiske forskjeller mellom kvinner og menn som er avgjørende. Det kan være reseptorer som gjør at viruset fester seg ulikt mellom kjønnene. Men dette er egentlig bare hypoteser. Vi har ikke gode svar enda. Dette må undersøkes nærmere, sier Elstrøm.

LES OGSÅ: Snart klar med app som overvåker hvem smittede har vært i kontakt med

En siste forklaring flere forskere peker på er rett og slett at det er en tilfeldighet eller at tallene vi har er ufullstendige. Selv om viruset har herjet i deler av verden i mange uker, kan det være store feilkilder i datamaterialet.

Mer fra Dagsavisen