Verden

Verden har ti år på seg til å kutte kull – det vil ikke kullverstingen Kina klare

Verden må slutte med kull raskt om det skal bli mulig å redde klimaet. Men istedet for å fase ut kullet bygger verdens største kullbruker ut enda mer kull.

Bilde 1 av 2

Ingenting forurenser og ødelegger klimaet så mye som kull. Om det skal bli mulig å nå klimamålene og stanse oppvarmingen av kloden er det derfor helt avgjørende å kutte ut kullet, og det fort.

Beregninger viser at verden kun har ti år på seg: utslippene må ned umiddelbart og innen 2030 må store deler av verden ha kuttet ut kull helt.

Å kutte kull er det enkelttiltaket som vil ha klart størst effekt på verdens CO2-utslipp og sjansene for å nå klimamålene, sier Jan Ivar Korsbakken, seniorforsker ved Senter for klimaforskning Cicero, til Dagsavisen.

Forklaringen er at kull er det fossile brennstoffet som slipper ut mest CO2 per enhet energi.

Kull var industrialiseringas viktigste byggestein og er det fortsatt i store deler av verden. Kullkraft er den viktigste energikilden for veldig mange.

Men å slutte med kull til strømproduksjon er ett av de enkleste klimatiltakene som kan gjøres fordi det finnes så mange alternative strømkilder.

Sol- og vindkraft er blitt både billig og lett tilgjengelig, forklarer klimaforsker Korsbakken. Likevel er det ikke den veien det går.

Stort gap

Innen 2030 planlegger verden i stedet å produsere hele 280 prosent mer kull enn det klimaet tåler om målet om maksimalt 1,5 grad temperaturøkning skal være innen rekkevidde. Det viser en rapport fra blant andre FNs miljøprogram i fjor høst.

Ingen steder er gapet mellom globale mål og virkelighet større enn i verdens største kullforbruker: Kina står alene for over halvparten av verdens kullforbruk og har ingen planer om å slutte med det. De siste par årene har Kina bygd ut mer kullkraft enn det resten av verden har greid å stenge ned, i følge Global Energy Monitor.

Etter en byggepause for noen år siden der over hundre kullprosjekter ble lagt på is, bygger Kina nå igjen nye kullkraftverk. Satellittbilder har avdekket at byggingen har startet opp igjen.

I tillegg hjelper Kina andre land med å få mer av den skitneste energien ved å finansiere nye kullkraftverk blant annet i Russland, Egypt, Sør-Afrika og Bangladesh.

Det er ikke gitt at alle de nye kraftverkene kommer til å bli brukt, i alle fall ikke for full kapasitet, samtidig er det vanskelig å la være å bruke dem når investeringen er gjort, kraftverkene står der og arbeidsplassene venter.

Les mer: Disse landene klarer å kutte klimautslippene

Både grønnest og svartest 

Med dagens politikk ligger Kinas klimagasser an til å stige de neste ti årene. Myndighetene har forpliktet seg til å nå utslippstoppen seinest i 2030. Hvor fort og hvor mye utslippene skal ned etter 2030 er uklart.

Det er et stort problem for resten av verden. Fordi Kina er så enormt svært sitter landet med nøkkelen til vårt alles framtidige klima – resten av verden greier ikke målene om ikke Kina er med.

– Kull i Kina er den største enkeltutfordringen for klimaet, sier Jan Ivar Korsbakken.

De siste årene er det likevel Kinas grønne revolusjon som har fått mest internasjonal oppmerksomhet. Kina satser stort på fornybare energikilder og er nå verdens største produsent av solceller, vindturbiner, elbatterier og elbiler. 

Kina gjør mye som gjør at kullforbruket i verden går ned. Takket være Kinas satsing er særlig solceller blir enormt mye billigere, sier Jan Ivar Korsbakken.

This photo taken on February 27, 2019 shows a worker checking newly-made solar panels at a factory in Lianyungang in China's eastern Jiangsu province. - China's manufacturing activity shrunk for a third straight month in February, sinking to its worst performance in three years as the economy slows and the US trade war bites, official data showed on February 28. (Photo by STR / AFP) / China OUT

Kina er verdens største på kull, men også på solceller og har bidratt stort til at prisen på solcellepanel har sunket kraftig. Her fra februar i fjor i en solcellefabrikk i Lianyungang i den østlige Jiangsu-provinsen. Foto: Ntb scanpix

– Ikke fysisk mulig

Det er likevel den skitne energien som er desidert størst. Fornybare energikilder utgjør kun 15 prosent av det totale energiforbruket i Kina, myndighetene har sagt at andelen skal opp, men den neste fem årsplanen for klimapolitikken er ikke klar.

Selv om Kina plutselig skulle gjøre en total helomvending og bestemme seg for å kutte ut kullet i løpet av de neste ti årene ville det ikke gå, sier Jan Ivar Korsbakken. 

Det er ikke realistisk. Det vil ikke være fysisk mulig å erstatte alt kullforbruket med annen energi på så kort tid. Men det er viktig å komme så nærme man klarer. Det gjelder å gjøre så mye man kan for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, sier han.

Les mer: Storbritannia lager verdens største vindpark på havet

Europa på riktig vei

Kina er ikke alene om å ikke greie å kvitte seg med kull de neste ti årene. Etter Kina er det India, USA og EU som bruker mest kull. Australia er også en stor kullprodusent, men mesteparten av kullet eksporteres, Australia er derfor ikke blant verdens største kullforbrukere.

Av de fire største er det trolig bare EU som kan greie å fase ut kull innen 2030 om de virkelig går inn for det, sier Cicero-forsker Korsbakken. Noen land har satt seg enda mer ambisiøse mål.

Storbritannia skal slutte helt med kull innen 2025. Tyskland vedtok derimot nylig en plan om å fase ut kull innen 2038, og åpnet samtidig et helt nytt kullkraftverk. Polen og Tsjekkia er andre land med høyt kullforbruk uten planer for å slutte.

Utviklingen i EU er mer oppmuntrende enn andre steder. EU kan klare å kutte nesten alt kull innen 2030 om de er villige til å bruke enda mer penger og politisk kapital. Men i dag er de ikke i nærheten, sier Korsbakken. 

Allerede nå er det svært lite sannsynlig at verden greier å kutte det meste av kullet i løpet av de neste ti årene. Hva er da vitsen med et slikt mål?

Det er viktig å si hva som må til og det er verdt å prøve. Hver tiendedels grad hjelper fordi det vil bringe oss lenger unna en temperaturstigning på 3 grader som verden styrer mot nå, sier Korsbakken. 

Les mer: Om 18 år er tysk kullindustri historie

Les mer: Australia står i første rekke av hvite, rike land som rammes av klimaendringene

Fakta om klima og kull

* Formålet med klimamålene er å bremse den globale oppvarmingen til 1,5 eller 2 grader for å unngå de største konsekvensene av et varmere klima.

* Med dagens politikk styrer verden mot en temperaturøkning på 3 grader.

* For å nå målene må utslippene av klimagasser kraftig ned. Det vil i praksis bety at verden må slutte med alle fossile brennstoffer de neste tiårene.

* Kull er det fossile brennstoffet som slipper ut mest av klimagassen CO2 per enhet energi. Det er derfor mest å vinne for klimaet ved å starte med å kutte kraftig i forbrenning av kull verden over.

* Forbrenning av kull står i dag for en tredjedel av verdens CO2-utslipp.

* Som verdens desidert største kullforbruker og -produsent spiller Kina en veldig viktig rolle. 80 prosent av landets energiforbruk kommer fra fossile energikilder, rundt 60 prosent av det fra kull. Kina står for halvparten av verdens kullforbruk.

Kilde: Cicero

Mer fra Dagsavisen