Verden

– Litt spekulasjon

Regjeringen kartlegger hvordan norsk økonomi blir rammet når EU og USA inngår handelsavtale (TTIP).

Etter at USA og handelsministere fra elleve land rundt Stillehavet landet handelsavtalen TTP (Trans-Pacific Partnership), har det gitt ny giv til forhandlingene om handelsavtalen mellom EU og USA, TTIP. Det får den norske regjeringen til å handle:

  • Næringsdepartementet skal nå konsekvensutrede hvilke følger en slik avtale får for norsk økonomi.

LES OGSÅ: Norge på utsiden av frihandelsavtale

Klart neste år

– Det er en spesiell situasjon for Norge – her har vi en handelsavtale for et marked for 86 prosent av norsk eksport – men vi er helt utenfor forhandlingene, sier europaminister Vidar Helgesen.

Konsekvensutredningen vil først være klar i slutten av neste år.

– Anbudsprosessen sluttføres nå og selve utredningen skal snart sjøsettes, sier Helgesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Spekulasjon

TTIP-forhandlingene har i stor grad foregått bak lukkede dører, og siden Norge står utenfor EU har vi heller ingen plass ved bordet i forhandlingene. Disse forholdene påvirker konsekvensutredningen.

– Utredningen blir ikke laget på basis av harde fakta, men på hva vi vet og hva som antas. Det blir en grad av spekulasjon, men likevel har det så store konsekvenser for Norge at det er viktig at vi gjør disse vurderingene slik at vi har ulike scenarier å forholde oss til, sier Helgesen.

I fjor vinter kom næringsminister Monica Mæland med en rapport om «konsekvenser av en handelsavtale mellom USA og EU».

– Er det noen vits med nok en rapport når vi uansett ikke har innsyn i forhandlingene?

– Det var ikke en konsekvensutredning, men en interdepartemental prosess hvor alle departementene gjorde et arbeid for å se hva som kunne bli konsekvensene. Den ble laget da TTIP-forhandlingene var i sin startfase – nå skyter de fart. Vi setter arbeidet ut til ekspertmiljøer slik at det blir en grundig, faglig og uavhengig prosess på et noe bedre faktagrunnlag enn vi hadde i fjor, sier Helgesen.

Regelverk

TTIP vil ikke bare merkes hos norsk næringsliv som vil få dårligere betingelser enn bedrifter i EU og i USA, men det vil også påvirke norsk regelverk. Et av målene med TTIP er å gjøre amerikanske og europeiske reguleringer så like som mulig, og som følge av EØS-avtalen vil det da også gjelde det norske regelverket.

– Siden vi ikke er med i forhandlingene, hva kan Norge gjøre med konklusjonene fra en konsekvensutredning?

– Det viktig å få et så godt vurderingsgrunnlag som mulig. Beslutningsgrunnlaget foreligger først når TTIP-avtalen er klar. Det er først da vi kan bestemme oss for hva Norge må gjøre. Men selv om vi ikke sitter ved forhandlingsbordet trenger vi faglige vurderinger og politisk debatt om mulige konsekvenser for Norge. Det er det vi vil bidra med, sier Helgesen.

Mer fra Dagsavisen