Politikk

Angriper ny Giske-bok: – Grovt overtramp mot varslerne

Den nye boka om Trond Giskes comeback videreformidler flere angrep mot kvinnene som varslet mot Giske. – Grovt overtramp, sier Heidi Helene Sveen, forfatter av bok om Giske-varslerne.

«Det er de unge kvinnene som legger seg etter Trond, og som ønsker å ligge seg til maktposisjoner. Det er dét som er problemet, at de bruker kroppen sin til å få innflytelse. Det er kvinnene som er verst».

Ordene kommer fra en av Trond Giskes støttespillere i den nye boka «Tronds hjem. En fortelling fra innsiden av Nidaros Sosialdemokratisk Forum» som ble sluppet på Bonnier forlag torsdag.

Boka er skrevet av forfatter og journalist Øystein Lie, som over tid har fulgt Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Boka handler om Trond Giskes comeback i norsk politikk etter at han måtte trekke seg som nestleder i partiet etter flere varslingssaker om seksuell trakassering.

Giske selv har ikke bidratt til boka. Historien er fortalt gjennom øynene til flere andre som bidro til å legge til rette for Giskes comeback, som har endt i landets største lokallag i Arbeiderpartiet.

– Kvinnene er verst

I boka får altså flere av Giskes uttalte støttespillere komme fritt til orde. I tillegg til utsagnet om at flere av varslerne ønsket å ligge seg til maktposisjoner, er det flere utsagn som angriper varslerne.

«Giske har fått hele sin verdiskapning truet, den han selv har bygd opp gjennom et langt politisk liv, uten at han har gjort noe som helst kriminelt. I et samfunn er rettssikkerhet et viktig fundament. Den er ikke ivaretatt her. … Han er offer for en skitten politisk kamp» sier en annen.

Boka

«Dette er egentlig ikke metoo, men en maktkamp i Arbeiderpartiet, og så bruker man altså dette som middel for å få kippet ham ut», sier en tredje.

Alle som er sitert, er nevnt ved navn i boka, og alle har hatt en direkte eller indirekte rolle i gjenoppbyggingen av Nidaros Sosialdemokratisk Forum.

At disse anklagene får stå uimotsagt i boka reagerer Heidi Helene Sveen kraftig på. Hun er samfunnsviter og forfatter av boka «Varslerne – en fortelling om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det», som forteller Giske-varslernes historie.

– Grovt overtramp

– Meningene om metoo som kommer til uttrykk gjennom intervjuer med Trond Giskes støttespillere er gammelt nytt, og representerer et syn på kjønnsroller som hører 50-tallet til. I 2023 har de fleste mennesker heldigvis lagt slike ideer bak seg, sier Sveen til Dagsavisen, og legger til:

Heidi Helene Sveen.

– Det som virkelig utgjør et problem er at forfatteren av boka ukritisk videreformidler angrep på varslerne i form av ren løgn om at de har diktet opp innholdet i varslene. Det stusser jeg mildt sagt over. Etisk sett mener jeg dette er et grovt overtramp mot varslere som har krav på samfunnets vern, og jeg lurer på hva forfatter, redaktør og forlag har tenkt her.

Også Dagbladets anmelder Cathrine Krøger problematiserer boka i sin anmeldelse.

«Så mye fornuft er det ikke i denne boka, som med sitt fokus på en dyp intern strid i Ap, sine utfall mot Metoo, samt til dels ubehøvlede karakteristikker av sentrale Ap-politikere, kunne ha vært et mareritt for Støre og faktisk også Giske», skriver hun.

Uenig i kritikken

– Boka begynner når Trond Giske har falt. Det er veldig, veldig lite som handler om metoo i boka. Det er tre avsnitt i hele boka. Dette er meninger folk ytrer, meninger folk må få lov til å ha, og meninger det må være lov å gjengi.

Det sier Øystein Lie, som har skrevet boka.

– Som forfatter er det viktig å få fram understemmer i et samfunn, uansett om det er upopulært. Dette er folk som sjelden eller aldri kommer til orde, sier Lie.

Han har blitt forelagt kritikken fra Sveen, og er uenig i at sitatene som kommer fram i boka handler om varslerne.

– Sitatene i min bok handler ikke om varslerne slik Sveen påstår, men om meninger de har uavhengig av hennes bok og varslernes historier. De snakker om egne erfaringer, ikke om varslernes erfaringer. Dette tror jeg Sveen har misforstått når hun hevder det er begått et etisk overtramp. Det er med andre ord ikke historiene som varslerne kommer med i Sveens bok som de bestrider. Det har de ingen som helst mening om. De snakker om egen erfaring, sier Lie, og viser blant annet til denne passasjen i boka fra en av Giskes eldre, kvinnelige støttespillere:

Øystein Lie, forfatter og journalist.

«Jeg er en gammel kvinneaktivist og har gått i tog i femti år for likestilling og frigjøring av kvinner... Jeg støtter ikke at Giske klår på unge jenter, eller at ledere gjør det. Det er ikke akseptabelt, men hvis man mener at Giske har gjort noe galt, så bør han anmeldes, få sin dom og bli ferdig med saken. Jeg har vært meddommer i Bergen byrett i tretti år og mener det er blitt drevet en hekseprosess mot Giske i fem år. Derfor har jeg gått ut og støttet ham».

– Jeg er helt enig med Sveen i at det nok er fra en annen generasjon dette synet på metoo kommer fra. Men som forfatter er det min plikt å få fram det folk sier og mener, uansett hvor ubehagelig det føles, sier forfatteren.

Fortelling om Nidaros

At påstandene burde blitt imøtegått av motstemmer eller korrigert av forfatteren er han også uenig i.

– Premisset for hele fortellingen er at dette er en fortelling om Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Dette er ikke journalistikk med krav om tilsvar, selv om alt jeg har skrevet er gjort så troverdig og nøyaktig som jeg bare kan. Dette er en fortelling fra deres side, på samme måte som at Sveens fortelling er fortalt fra varslernes side, sier forfatteren.

At Dagbladet i sin anmeldelse insinuerer at boka er et slags forsvarsskrift for metoo reagerer han også på.

– Jeg har gjengitt det folk sier. At jeg blir tatt til inntekt for den type meninger stiller jeg meg helt uforstående til. Det er som om bli beskyldt for å mene det samme som det andre folk sier, sier Lie.

Flue på veggen

Også bokas redaktør Andreas Hatlevik forsvarer boka.

– Dette er en «flue på veggen»-bok, der Øystein er til stede i dette miljøet, observerer og snakker med menneskene. Boka er summen av tingene han opplever, menneskene han snakker med, hva de sier, hva de gjør og hans blikk på det hele. Det som blir brakt fram i boka er deres meninger og holdninger der og da, sier Hatlevik.

Han vedgår at dersom boka hadde blitt utgitt for eksempel i et redaktørstyrt magasin som følger Vær varsom-plakaten ville det vært andre krav til for eksempel tilsvar.

– Rent prinsipielt er det forskjell på bok og journalistikk i media. Når man lager slike bøker må man alltid være flink til å gjengi ting på riktig måte, sette det i rett kontekst og forklare premisset for hvorfor man forteller en historie som man gjør. Det mener jeg Øystein har gjort i denne boka, sier Hatlevik.

Han peker på at boka er en del av en større offentlighet med flere bøker, artikler og synspunkter, og at motstemmene til holdningene som framkommer i boka allerede er ute i offentligheten.

Dagsavisen har vært i kontakt med Trond Giske. Han sier han ikke har lest boka og ikke ønsker å kommentere saken. For ordens skyld: Giske har selv ikke bidratt til boka.

Nyeste fra Dagsavisen.no: