Politikk

Tviholder på milliardsluk: – Kommer til å bli realisert

Arbeiderpartiet går nå langt i å garantere for karbonfangst på Klemetsrud, etter at prosjektet i vår ble lagt på is på grunn av milliardoverskridelser.

– Det kommer til å bli realisert, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Jeg er helt sikker, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Spørsmålet de to Ap-toppene har fått er om karbonfangst- og lagring (CCS) på søppelforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo vil bli en realitet.

La oss spole tiden tilbake til april i år. Da ble det kjent at CCS på Klemetsrud hadde gått på en skikkelig kostnadssmell. På grunn av økte priser på alt fra bygningsmaterialer til energi, og svak kronekurs ble prislappen på anlegget minst 3 milliarder høyere enn antatt.

Prosjektet ble lagt på is for å gå inn i en «kostnadsreduserende fase». Både staten og Oslo kommune var tydelige på at de ikke var interessert i å bidra med mer penger for å få realisert prosjektet, og foreløpig henger det altså i en tynn tråd.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Styringsdyktighet og ansvarlighet

Karbonfangst på Klemetsrud er et være eller ikke være for om Oslo kommune skal nå sine mål om å bli en i praksis utslippsfri by innen 2030. Hafslund Celsios søppelforbrenningsanlegg slipper ut 400.000 tonn CO2 i året, like mye som 200.000 biler. Anlegget står alene for omtrent 17 prosent av Oslos totale klimagassutslipp.

Planen er å fange CO2-en før den slippes ut i lufta, transportere den ned til Oslo havn, der den videre skal fraktes ut i Nordsjøen og permanent lagres 2600 meter under havbunnen som en del av Langskip-prosjektet.

Nå sender altså Arbeiderpartiet ved byrådsleder og næringsminister tydelige signaler om at de vil få realisert anlegget.

– Det er selskapet som har tatt det inn i et års kostnadsreduserende fase. Men ikke permanent. Det er utsatt, for å få mer kostnadskontroll. Men vi skal ha det. Jeg er helt sikker, sier Johansen.

– Men det var riktig nå å gå gjennom hele kontrakts-porteføljen nå, fordi kostnadene ble så dyre. Vi er villige til å bruke mye penger, men det finnes jo rimelighetens grenser, legger han til.

– Det går tilbake til styringsdyktighet og ansvarlighet. Vi bruker skattebetalernes penger, da må vi gjøre det ordentlig. Nå opplever alle at det blir dyrere på grunn av inflasjon, da må ansvarlige myndigheter sette seg ned og se på hvordan vi behandler dette videre. Til lavest mulig kostnad. Men at byrådet har vært en pådriver for dette, og fått med seg staten på samarbeidet, er det ingen tvil om, sier Vestre.

Innbyggernes penger

I Oslo Frp rister de på hodet over Aps signaler om at CCS på Klemetsrud blir noe av.

– Vi er imot at byrådet med støtte fra blant annet Høyre har brukt, og etter alt å dømme vil fortsette å bruke, store summer av innbyggernes penger på karbonfangst- og lagringsprosjektet på Klemetsrud. Frp advarte tidlig mot sannsynligheten for store kostnadssprekker i prosjektet, som nå dessverre har blitt en realitet, sier Magnus Birkelund.

Han er på papiret andrekandidat, men i realiteten førstekandidat for partiet, etter at Lars Petter Solås ble ekskludert fra partiet, men ikke fikk lov til å trekke seg fra valglista.

Listetopp for Oslo Frp, Magnus Birkelund.

Frp er altså imot CCS på Klemetsrud. Birkelund mener det urimelig at skattebetalerne skal ta det han mener er uforholdsmessig stor risiko, mens private eiere sitter igjen med en potensiell gevinst dersom prosjektet skulle lykkes.

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet både i regjering og i Oslo snakker varmt om karbonfangst og lagring, samtidig som de utelukker mye av den samme teknologien som alternativ til elektrifisering av Melkøya på Hammerfest. Det er et gigantisk paradoks som de skylder skattebetalerne et godt svar på. Dersom det virkelig var et marked for disse løsningene bør det uansett finnes nok risikovillig kapital til prosjektet på Klemetsrud hos private aktører, sier Frp-politikeren.

Har planen klar

Kommunikasjonssjef for Hafslund Oslo Celsios CCS-prosjekt på Klemetsrud, Truls Jemtland, er glad for de tydelige signalene fra Ap-toppene.

Han forklarer at Hafslund Oslo Celsio nå følger tre spor for å redde prosjektet. I tillegg til å snu alle steiner for å kutte kostnader, som skal lede til en ny investeringsbeslutning sommeren 2024, ser de også på hvordan de kan øke inntektene.

Anlegget for karbonfangst skal fjerne forurensningen fra søppelforbrenningen på Klemetsrud. Nå er prosjektet utsatt.

En av måtene det kan skje på er gjennom å selge kvoter for fjerning av CO2. Halvparten av alt som brennes på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud er det som kalles biogent materiale, som matrester, papir og trevirke som har havnet i restavfallet. Når man brenner dette, og fanger CO2en, tar man CO2 ut av kretsløpet og oppnår netto minus utslipp som man kan selge som en kvote til selskaper med ønske om å veien opp for egne utslipp eller kompenserer for sine historiske utslipp.

I Danmark har for eksempel Microsoft kjøpt slike kvoter tilsvarende 2,71 millioner tonn CO2-kutt som en del av deres plan om å bli klimanøytrale innen 2030. Et slik grep på Klemetsrud kan være med å redde planene om CO2-fangst også her.

Økte priser

En annen måte å øke inntektene på er å øke prisen på søppelet de tar imot for forbrenning. Ideen er at de som leverer søppel til forbrenning til Celsios anlegg, er villige til å betale noe mer når forbrenningen skjer med CCS for å kutte utslippene i sine verdikjeder.

– Vurderinger av størrelsen på fangstanlegget er også under vurdering. Denne vurderinger påvirkes av investeringskostnaden, men også av den totale vurderingen av Oslos kapasitet til avfallsforbrenning og vurderinger av fremtidige unngåtte kostnader og tro på fremtidig karbonmarkeder, sier Jemtland.

Som et ledd i å kutte kostnader ser Hafslund Oslo Celsio på hele verdikjeden, fra avfallet kommer inn på Klemetsrud og helt til flytende CO2 transporteres til permanent lagring i Nordsjøen av Northern Lights i Øygarden utenfor Bergen.

– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Jobben med å justere veien til målet har startet, og vi har frem til sommeren 2024 til å komme frem til alternativene som realiserer CO2-fangstanlegget, sier Jemtland.


Mer fra Dagsavisen