Politikk

Politisk uenighet om sykehjem: – Det handler om nok ansatte

Oslo Høyre vil åpne for privatisering av sykehjem for å sikre at «kvalitet trumfer alt». Rødt Oslo mener hovedproblemet er underfinansiering av Sykehjemsetaten.

– Forslaget til Høyre vil ikke løse noe som helst, så lenge sykehjemsplasser må kjøpes av underfinansierte bydeler. Bydelene får altfor lite penger til å dekke det reelle behovet, sier Mari Rise Knutsen.

Hun er Rødt Oslos 3.-kandidat til bystyret.

Vil ha konkurranse på kvalitet

Nylig foreslo Oslo Høyre å gjeninnføre den gamle ordningen med å rangere sykehjem etter karakterer. De vil åpne opp for at kommunale, kommersielle og ideelle aktører kan konkurrere om driften av de «dårligste» sykehjemmene i Oslo. Til forskjell fra sist Høyre styrte byen, vil de at pris skal droppes som et kriterium i konkurransen.

– Vi vil ikke legge noe vekt på de økonomiske besparelsene i anbudet, men at kvaliteten skal trumfe alt. De som leverer best omsorg vinner anbudet. Det kan være en kommunal aktør, en ideell aktør eller en kommersiell aktør, sa Oslo Høyres helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Fra 1. mai i år tar Oslo kommune over driften til Oppsalhjemmet. Sykehjemmet var det siste kommersielle i Oslo.

– Heldigvis er det ikke lenger kommersielle driftere av sykehjem i Oslo. Og for de ansatte har rekommunalisering betydd bedre lønn og arbeidsforhold, sier Mobasheri.

Avkrefter full privatisering

Samtidig sa Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe at de ikke har planer om å privatisere alle sykehjem.

– Jeg ser at det er i ferd med å tegne seg et skremmebilde om at vi skal privatisere alle sykehjemmene hvis vi kommer til makta. Det vil jeg avkrefte til alle Dagsavisens lesere umiddelbart, det kommer ikke til å skje. Det vi snakker om er at når vi skal etablere nye sykehjem eller ser at noen sykehjem har store utfordringer med kvaliteten, da ønsker vi å invitere inn flere aktører til en konkurranse som kun handler om kvalitet, sa hun.

Lindboe sier hun tror rangeringen vil føre til at sykehjemmene leverer ekstra godt, når målingen blir synlig for alle.

Anne Lindboe er Høyres ordførerkandidat i Oslo ved valget i 2023, mens Eirik Lae Solberg er partiets byrådslederkandidat. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ført bak lyset

Førstekandidat til bystyret og gruppeleder for Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, kaller Høyres forslag for lureri.

– Å legge vekt på kvalitet er bra, men når man setter velferdstjenester ut på anbud, så får man kommersielle aktører som tar ut overskudd. Velferdsprofitørene driver ikke for veldedighetens skyld, de gjør det for å tjene penger. Oslo Høyre må være redelige nok til å si det som det er. Jeg opplever at de fører velgerne bak lyset, sier han.

– Men er dere sikre på at de kommunale sykehjemmene leverer bedre kvalitet til de eldre?

Det handler om at vi må ta oss råd til å ha nok ansatte på jobb. Det er hovedproblemet i hjemmetjenesten, sykehjemmene og helsehusene. Det må være nok ansatte på jobb til å følge opp den enkelte tett. Vi må ha et kompetanseløft og gi ansatte som ønsker det faste og hele stillinger, sier han.

Helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawaz er strekt uenig.

– Er det noen som fører velgerne bak lyset, er det Rødt, som heller vil ha et helt gjennomsnittlig offentlig tilbud enn å slippe til privat som hever kvaliteten og sikrer et godt samspill blant aktørene, sier han til Dagsavisen.

Han understreker at Høyre vil stille krav til private aktører om lønns- og pensjonsbetingelser og kvalitet på tilbudet.

Oslo Unge Høyre-leder Hassan Nawaz.

Helsehusene skal omorganiseres

Rødt-politikeren viser til skandalene som har vært avdekket på de kommunale helsehusene i Oslo.

Han mener kommunale velferdstilbud sikrer at politikerne kan sørge for ryddige arbeidsforhold og gripe inn når kvaliteten er for dårlig.

– De har vært svært underbemannet, og da blir det vanskelig å levere et godt tilbud. Som folkevalgte har vi nå mulighet til å endre hvordan helsehusene organiseres i dag. Det hadde vi ikke hatt mulighet til om helsehusene hadde vært privatisert, sier Mobasheri.

Byrådet har varsler at de skal rydde opp i kommunens helsehus. De har nå satt av mer penger til støttepersonell og en stor omorganisering til 60 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

Dårlig tilsyn

– Vi vet at eldreomsorgen er under press. Dette er ikke et område som er prioritert høyt nok. Samtidig er vi ganske sikre på at det kommersielle tilbudet på ingen måte vil sikre bedre vilkår for de eldre og de ansatte, sier Mari Rise Knutsen.

Oslo Høyres helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz mener det er svært viktig med undersøkelser blant brukere av sykehjem og pårørende. Det er Rise Knutsen skeptisk til.

– Jeg stoler ikke blindt på bruker- og pårørendeundersøkelser. Vi må ha bedre tilsyn enn dét. I dag har vi ikke gode nok rutiner for tilsyn av sykehjemmene.

Hun viser til at dagens tilsynsutvalg består av bydelspolitikere som hun mener generelt ikke har særlig kompetanse på drift av sykehjem.

– Jeg mener de ikke har gode nok rutinebeskrivelser eller krav til hvor hyppig de skal utføre tilsyn. Sykehjemmene er prisgitt disse representantenes egeninteresse for å ivareta vervet sitt, sier hun.

Hun viser til at tilsynet ikke avdekket ulovlig drift ved sykehjemmet Ammerudlunden da det var kommersielt i 2011.


Mer fra Dagsavisen