Politikk

Oslo Høyres plan: Kan privatisere de dårligste sykehjemmene først

Dersom Høyre vinner valget i Oslo til høsten vil de gjeninnføre den gamle ordningen med å rangere sykehjem etter karakterer. Og de som scorer dårligst vil være blant de heteste kandidatene til å bli privatisert først.

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Vi trenger mer åpenhet. Åpenhet om hvordan tilstanden er ved sykehjemmene, hva de pårørende mener er det beste tilbudet og hvilke sykehjem som kommer best ut etter de ulike kvalitetsindikatorene, sier Oslo Høyres helsepolitiske talsperson Hassan Nawaz til Dagsavisen.

Forrige gang Høyre styrte i hovedstaden fikk sykehjemmene karakterer fra brukerne og de pårørende. Disse karakterene ble brukt til å rangere sykehjemmene på en liste fra best til dårligst. Denne rangeringen ble fjernet da de rødgrønne tok over byrådskontorene, men nå ønsker altså Høyre undersøkelsene og rangeringen tilbake.

– Dette ble avviklet under den første perioden til det sittende byrådet, og det har bidratt til det vi ser nå og tilstanden ved helsehusene og innen hjemmetjenesten. Det viser hvor viktig det er med undersøkelser blant pårørende og brukere, og lister for å se hvem som kommer best ut og hvem som kan bli bedre, sier Høyre-politikeren.

Skremmebilde

I tillegg til å ville innføre karakterer og rangering av sykehjemmene går Høyre også til valg på privatisering av eldreomsorg i Oslo. I dag er det bare Oppsalhjemmet igjen i hovedstaden som drives av en kommersiell aktør, etter at byrådet har rekommunalisert sykehjemmene. Seinere i vår tar kommunen over driften også på Oppsal. Noen få sykehjem drives fortsatt av frivillige aktører.

Med vil rangeringen av sykehjem være førende for hvilke sykehjem Høyre vil privatisere først? At de som scorer dårligst vil være de heteste kandidatene for konkurranseutsetting?

– Det kan være en pekepinn på et sted som trenger litt mer innovasjonskraft og konkurranse fra flere aktører. Det skal man ikke se bort fra, sier Nawaz. Han presiserer for øvrig at han ikke er enig i Dagsavisens bruk av ordet «dårlig» om sykehjemmene som scorer lavest.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe stemmer i.

– Jeg ser at det er i ferd med å tegne seg et skremmebilde om at vi skal privatisere alle sykehjemmene hvis vi kommer til makta. Det vil jeg avkrefte til alle Dagsavisens lesere umiddelbart, det kommer ikke til å skje. Det vi snakker om er at når vi skal etablere nye sykehjem eller ser at noen sykehjem har store utfordringer med kvaliteten, da ønsker vi å invitere inn flere aktører til en konkurranse som kun handler om kvalitet, sier hun.

Anne Lindboe er Høyres ordførerkandidat i Oslo ved valget i 2023, mens Eirik Lae Solberg er partiets byrådslederkandidat. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er ikke sånn at vi automatisk tar de nederst på lista til enhver tid, skyter Eirik Lae Solberg inn. Han er byrådslederkandidat for Høyre, og har kommet til samtalen.

– Det vil ikke være styrende. Men det vil gjøre det mulig for de som scorer dårlig å se hva de gjør feil og hva de kan lære av andre, sier han.

Dropper pris

Høyre sier altså at de vil åpne for konkurranse om sykehjem når de kommer til makta, og de ønsker den offentlige rangeringen av kvaliteten på sykehjemmene. Men det er en viktig ting til som vil bli ny politikk for eldreomsorgen dersom Høyre vinner makta til høsten: Når de konkurranseutsetter sykehjem eller inviterer private inn i en konkurranse om å få drive nye sykehjemsplasser vil de droppe pris som et kriterium for hvem som vinner konkurransen.

Det er altså kun kvalitet som skal være avgjørende for hvem som får lov til å drive et konkurranseutsatt sykehjem.

– Har dere et tall på hvor mange sykehjem dere vil konkurranseutsette hvis dere vinner valget?

– Vi har ikke tallfestet noe konkret antall. Vi har sagt at vi vil konkurranseutsette til det beste for eldre og pleietrengende, og at priselementet i konkurransegrunnlaget ikke skal ha noe å si. Vi vil ikke legge noe vekt på de økonomiske besparelsene i anbudet, men at kvaliteten skal trumfe alt. De som leverer best omsorg vinner anbudet. Det kan være en kommunal aktør, en ideell aktør eller en kommersiell aktør, sier Nawaz.

Høyre frykter ikke at rangering av sykehjem vil føre til en slags segregering, der pasienter med ressurssterke pårørende kjemper seg til plass på de beste sykehjemmene, mens eldre uten et sterkt nettverk rundt seg vil havne på de dårligst rangerte sykehjemmene.

– Jeg tror ikke det. Jeg tror det samme vil skje på sykehjemmene som har skjedd i barnehagene, at du får veldig gode barnehager. Når du vet at du blir målt på kvalitet og at det blir synlig for alle hva slags kvalitet du leverer, da legger du deg litt ekstra i selen for å levere godt. Og du kan lære av de andre, sier Lindboe.

Nyeste fra Dagsavisen.no: