Politikk

Slik vil Støre knuse Nav-fordommer

Titusener av unge står uten arbeid. Nå vil regjeringen løfte fram suksesshistoriene, og foreslår en støtte på 380 millioner til den nye ungdomsgarantien i statsbudsjettet for 2024.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er sterk i troen på at garantien skal bidra til at flere unge kommer seg ut i arbeidslivet.

– Dette er en vinn-vinn situasjon, men det kommer ikke til å skje av seg selv. Det gjelder å bryte ned barrierer både i det offentlige og i det private næringslivet. Det finnes gode eksempler på arbeidsplasser som har fått inn gode folk, og de må vi løfte fram, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Den nye «ungdomsgarantien» i Nav skal tilby unge mellom 16 til fylte 30 år hjelp inn i arbeid eller utdanning. De skal ha rett til jevnlig oppfølging fra en fast ungdomsveileder så lenge de har behov for det.

Støre tok turen til den familiedrevne millionbedriften Amesto i Kværnerbyen i Oslo for å høre om suksessen de har hatt. Med seg hadde han både Nav-ledelse, flere Ap-politikere og en rekke kommunikasjonsansatte.

IT-bedriften har en egen avdeling som gir opplæring og sertifisering til unge som har stått utenfor arbeidslivet, og som vil inn i IT-bransjen.

Ble IT-konsulenter gjennom kurs

Thomas Berhane (25) og Przemyslaw Rzepczynski (28) er to av dem. For Thomas Berhane var det anbefalingen fra en venn som var avgjørende for at han ble med på kurset, mens Przemyslaw Rzepczynski oppsøkte Nav fordi han hadde en drøm om å komme inn i IT-bransjen.

– Jeg var utrolig motivert for å finne en vei inn. Det tok dessverre lang tid hos Nav i begynnelsen, fordi de første veilederne jeg møtte bare foreslo andre jobber, sier Rzepczynski, som jobbet som kokk under pandemien.

Han ble permittert, men fortsatte å ta vakter når han fikk muligheten. Etter omtrent 1,5 år kom vendepunktet.

– Jeg traff en fantastisk veileder som ville gjøre alt hun kunne for å hjelpe meg med drømmen min. Så fant vi kurset til Amesto Aces, sier han.

Przemyslaw Rzepczynski

IT-bransjen er en av mange som har et mye større behov for arbeidskraft enn det antallet nyutdannede kan dekke. Generelt er behovet for nyutdannede fagarbeidere stort – Norge står nemlig i fare for å mangle 90.000 av dem innen 2035, ifølge tall fra regjeringen.

Thomas Berhane og Przemyslaw Rzepczynski har nå fullført et 16-ukers kurs med økonomisk støtte fra Nav underveis. Nå er de begge ansatt i opplæring og utleiedelen av selskapet, og jobber nå som utleide konsulenter. Målet er at de skal bli fast ansatt hos en av kundene de jobber for. I mellomtiden får de råd og hjelp fra Amesto Aces.

Øker støtten

Kurset i denne bedriften er et tilbud regjeringen vil se mer av. I statsbudsjettet for 2023 satte de av 175 millioner til å innføre ungdomsgarantien. Allerede nå foreslår de å videreføre støtten i statsbudsjettet for 2024, og øke den til 380 millioner totalt.

Målet med det økonomiske løftet er å sørge for at Nav får nok veiledere til å kunne følge opp de unge tett. Midlene vil tilsvare omtrent 360 nye ungdomsveiledere i Nav, ifølge departementet.

Ungdomsgarantien krever endringer i dagens forskrifter, og forslaget er nå ute på høring. Fristen er 9. mai, og regjeringen håper at den landsdekkende ungdomsgarantien skal tre i kraft fra 1. juli 2023.

– Hvor mye haster det å få i gang satsingen på ungdomsgarantien nå?

– Vi har hatt dette på blokka siden dagen vi kom inn i regjering. Vi har satt oss i god kontakt med de viktigste aktørene for å se hva som trengs, og hva som virker. Nå skal forslaget ut på høring, sier Støre.

Inflasjon i utdanning

Læringskurven for Przemyslaw Rzepczynski har vært bratt, men suksessfull. Han forteller at han tidlig fikk oppdrag hos kunder.

– Det er klart det er vanskelig i begynnelsen når man ikke har utdannelsen fra før av, men du lærer mye på veldig kort tid, og det er utrolig gøy, sier han.

Rzepczynski er ikke i tvil om at ferdighetene også kan læres i arbeidslivet.

– Utdanning er også viktig, men noen ganger er det bare snakk om papirer. Det er først når du begynner å jobbe at du får erfaring, legger han til.

Han får støtte fra styrelederen av Amesto-gruppen, og Spabogruppen Ariane Spandow.

– Enkelte steder krever de en master selv om du skal være en administrasjonssekretær. Det er altfor stort krav om utdanning både i privat og offentlig sektor. Det går inflasjon i utdanning, når alle unge tar master. Det er ikke alle yrker du trenger en lang utdannelse for å lære det du skal jobbe med, sier hun.

Hun mener det er viktig at regjeringen også styrker insentivordningene Nav har for redusere risikoen ved å ansette unge gjennom Nav.

Thomas Berhane er nå også sikker på hvilken karriere han sikter mot, og jobber mot langsiktige mål innenfor sitt felt av IT-bransjen.Han håper både prosjektet han er en del av og Navs ungdomsgaranti vil bidra til at flere bransjer åpner dørene, og bidrar i kampen mot utenforskap i arbeidslivet.

– Mangelen på arbeidskraft med IT-kompetanse kommer til å øke. Snart vil bedriftene slåss om ansatte, og da gjelder det å legge til rette for at flere kan komme inn i arbeidslivet allerede nå, sier han.

360 nye veiledere

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er tydelig på at de unge som i dag står utenfor arbeidslivet, er en ressurs som samfunnet trenger. Hun sier hun er trygg på at midlene de foreslår vil sikre god oppfølging hos Nav.

– Det tilsvarer omtrent 360 nye veiledere. Det sier seg selv at det gir dem langt bedre tid og mulighet til å følge opp individuelt, men også bistå i kontakten med arbeidsgiver og de som har muligheten til å tilby kvalifisering, sier hun.

Departementet hun leder foreslår at de nye ungdomsveilederne finansieres over samme budsjettpost som dagens ungdomsveiledere som allerede jobber med unge utenfor arbeidslivet.

– Det er jo mange Nav-kontor som har veldig mange brukere per veileder. Hvor sikre er dere på at dette kommer til å nå dette målet deres om at alle skal få en fast ungdomsveileder?

– Nettopp derfor har vi vært tydelige på at disse pengene skal gå til å ansette nye ungdomsveiledere, sier Persen.

Hun er ikke i tvil om at tett og god oppfølging vil bli avgjørende.

– Det er ekstremt viktig for det enkelte mennesket å få en mulighet til å skaffe seg kvalifisering, som et fagbrev, kursbevis, sertifisering eller arbeid. Vi vet hva som skal til for å hjelpe flere, og det handler om tett og individuell oppfølging. Derfor trenger vi Nav-veiledere som har tid og mulighet til å gi denne oppfølgingen, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og intraprenør i Amesto Aces Liban Salad.

Åpner en mulighet

Målet med ungdomsgarantien er at unge som kommer til Nav skal få den rette oppfølgingen som Przemyslaw Rzepczynski til slutt fikk, tidligere.

– Vi skal ikke dytte folk ut i arbeidslivet og krysse fingrene. Vi tror det er mye viktigere at vi bidrar til en varig tilknytning til arbeidslivet. Det kan for eksempel kreve at man får opplæring på arbeidsplassen. Nav har kanskje tidligere sluppet taket i samarbeidet med arbeidsgivere og de som skal inn i arbeidslivet litt for tidlig, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Nav har nå et tydelig mål om å bidra til at unge får en varig tilknytning til arbeidslivet. Tall fra SSB viser at unge som ikke er i arbeid eller utdanning i stor grad har lite skolegang bak seg. Nav håper nå på å lande flere samarbeid om opplæring og kurs.


Håper flere vil åpne opp

Ved inngangen til 2023 var i alt 50.900 personer i alderen 16–29 år registrert med behov for tjenester og oppfølging fra Nav for å komme i ordinært arbeid.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet skriver i høringsnotatet om ungdomsgarantien at de er bekymret for at økte kompetansekrav i arbeidsmarkedet fører til et økende gap mellom utsatte unges kompetanse, og kompetansen arbeidslivet trenger. Samtidig mener de at den store etterspørselen etter arbeidskraft åpner opp en mulighet for at flere unge som står utenfor kan komme inn, dersom de får nødvendig hjelp.

Regjeringen peker på at unge som står uten arbeid, potensielt har en lang yrkeskarriere foran seg.

– Konsekvensene er derfor særlig alvorlige for unge hvis de allerede fra ung alder faller utenfor, skriver arbeids- og inkluderingsdepartementet i høringsnotatet.

Under statsministeren og statsrådens møte i Kværnerbyen, fikk de også beskjed om at Nav har et omdømmeproblem i deler av næringslivet. Det mener Støre suksesshistorier som dette vil ta knekken på.

– Vi må omstille oss til hva som faktisk er virkeligheten. Folk må slutte å tenke på Nav som et sted der unge mennesker havner, og blir værende. Det finnes så mange gode fortellinger om hvordan Nav kobler arbeidstakere og bedrifter sammen, sånn som vi har sett her i dag, sier han.

Mer fra Dagsavisen