Politikk

Slik vil Ap kutte strømprisen

Enkelte strømkunder kan slippe å betale moms, dersom et Ap-utvalg får det som de vil.

Mandag la Arbeiderpartiets energiutvalg fram sin innstilling til partiets nye energipolitikk for de neste årene. Energiutvalget har jobbet med innstillingen siden i sommer, og økte strømutgifter har blitt viet mye oppmerksomhet.

– Den situasjonen vi er i nå er ikke holdbar og levelig, sier utvalgsleder og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til Dagsavisen.

Under framleggelsen av innstillingen mandag forklarte hun at det viktigste målet til utvalget har vært å finne måter som strømregningene rundt omkring i Norge kan reduseres.

– Utvalget har levert løsninger som er viktige for partiet og for landet. Målet vårt er å få ned strømregningen, kutte utslipp og skape jobber. Vi er utålmodige. Strømregningen må ned. Å redusere momsen midlertidig kan bidra til det, sier hun.

Utvalget sier også nei til makspris på strøm, samtidig som at de åpner for utbygging i vernede vassdrag og flere vindanlegg på land.

– Utvalget peker først og fremst på at reduksjon eller bortfall av moms på strøm kan få ned prisene. De som bor i områder hvor man betaler mye for strøm, betaler jo også veldig mye i moms, sier Nordtun, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi falt ned på å ikke gå for konkret makspris fordi vi er redd det kan få negative effekter for konkurransen i markedet, investeringer i ny produksjon og nett og for strømsparing, legger hun til.

Oslo 20230206. 
Arbeiderpartiets energiutvalgs leder, Kari Nessa Nordtun, legger fram sin innstilling til partiets nye energipolitikk for de neste årene.

Går etter strømselskapene

Utvalget problematiserer rollen til strømselskapene og slår fast at det er behov for det de kaller en «storrengjøring» i dette markedet.

De foreslår derfor en rekke grep for å rydde opp i strømmarkedet for privatpersoner. Blant forslagene er å vurdere en maksgrense for påslag og gebyrer, strengere krav til markedsføring av strømtilbud og en strengere sanksjonering mot strømselskaper som bryter regelverket. Terskelen for å miste konsesjon må bli lavere, skriver utvalget i innstillingen sin.

Utvalget ønsker også at flere kraftprodusenter og strømselskaper skal tilby fastprisavtaler, slik at det skapes mer konkurranse, noe de mener vil komme kundene til gode.

Vil ikke strupe eksporten

Arbeiderpartiets energiutvalg sier ikke bare nei til makspris på strøm, men også nye utenlandskabler.

– Arbeiderpartiets energipolitikk skal bidra til at Norge fortsatt har Europas laveste strømpriser, slår utvalget fast i innstillingen.

De mener Ap bør jobbe for å sikre at energisamarbeidet med EU er i tråd med Norges interesser. De vil også at det skal utredes tiltak med mål om å begrense urimelig negativ virkning av prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling.

– Vi er ikke for å strupe eksporten. Det er viktig at vi har mellomlandsforbindelser. Det har historien vist. Men vi vil utrede de mellomlandsforbindelser vi har, med mål om å få ned prissmitte fra utlandet, sier Nordtun.

Saken skal behandles på Aps landsstyremøte til våren.

Håper på ny Ap-kurs

Ane Breivik, finanspolitisk talsperson i Venstre, er både fornøyd og lettet over Ap-utvalgets innstilling, og håper dette markerer en kursendring i den energipolitiske debatten til Arbeiderpartiet.

– Det er en lettelse at Ap ikke lytter til Trond Giske, Hadia Tajik, stemmene i fagbevegelsen og regjeringskameratene i Senterpartiet, som stadig vil ta til orde for å isolere Norge fra Europa. Vi trenger ikke debatter om å reforhandle eller sette EØS-avtalen i spill, men om hvordan vi kan bygge ut tilstrekkelig med kraft, sier hun.

Trond Giske

Trond Giske mener på sin side at Breivik bommer helt på kritikken.

– Det er en argumentasjon som knapt hadde gjort seg i Unge Venstre. At vi ikke kan isolere oss fra Europa høres ut som en reprise fra EU-debatten. Dette handler ikke om å isolere oss fra Europa, men å ivareta norske interesser og sørge for at norske bedrifter ikke får tysk pris på strømmen, sier Giske til Dagsavisen.

Giske: – Traff godt hos våre medlemmer

Som leder av Aps største partilag, Nidaros sosialdemokratiske forum, har han tatt til orde for mer offensive strømgrep fra regjeringen. Han mener Ap-utvalgets forslag er et viktig skritt i den retningen, særlig signalene om å ha en viss form for styring av utenlandshandelen.

– Jeg synes presentasjonen til Nordtun var veldig bra. Den traff godt hos våre medlemmer, sier Giske, som legger til at det fortsatt gjenstår å se hvilke konkrete tiltak som kommer.

Kort tid etter at Ap-utvalget la fram sine innstillinger, ble det kjent at regjeringen gjenopptar konsesjonsbehandlingen av strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. Det er samme kabel som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i desember 2021 sa ikke skulle bli noe av.

– Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles. Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet, skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), ifølge NTB.

Mer fra Dagsavisen