Innenriks

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

REC Solar-ansatte i Kristiansand og Porsgrunn har vært permittert i fem måneder. I februar kan fremtiden deres bli avgjort.

– Vi er både urolige, spente og håpefulle, sier ansatt og tidligere hovedtillitsvalgt Ronnie Salvesen i Industri Energi.

Det er mørkt og dystert i produksjonshallen til REC Solar. De ansatte har vært permittert siden 18. august i fjor. 7. februar er det kalt inn til allmøte i selskapet med konsernsjef Jan Enno Bicker.

Innkallingen kom på SMS til alle ansatte i forrige uke. Nå spør de ansatte seg om det blir produksjon igjen, og hva som blir den videre skjebnen for arbeidstakerne.

Bakgrunn: Rec Solar vurderer produksjonsstans på grunn av strømkostnader

Fremtidens grønne industri sliter

Nåværende hovedtillitsvalgt, Andreas Hadland, forteller at de siste fem månedene har vært vanskelige.

– Det er skuffende at vi som representerer fremtidens grønne industri ikke kan få tilgang på fastpriskontrakter på strøm som er konkurransedyktige, sier han

Strømregningen gjorde et hopp første gang fra cirka 6,5 millioner for en vanlig månedsregning til 40 millioner i desember 2021.

Videre gikk den opp til 60 millioner i juli 2022. Da ble bremsene satt ettertrykkelig på ifølge selskapet.

Hovedtillitsvalgt Andreas Hadland håper at bedriften kan få en kraftavtale de kan leve med økonomisk, slik at de kommer i gang med produksjonen igjen.

Ronnie Salvesen, som tidligere var hovedtillitsvalgt, sier at situasjonen er uholdbar.

– Jeg har sett tallene i budsjettet, og det er ingen tvil om at den høye strømprisen førte til permitteringer.

Han forteller at 81 prosent av kostprisen for fremføring av silisium kom fra strømprisen alene. Nå håper de at synkende strømpriser kan føre til at man kan tegne en langsiktig kraftkontrakt.

De ansatte føler seg som brikker i et spill, forteller de, og kan ikke forstå at de som spydspiss og verdensledende for solenergi ikke skal ha livets rett.

– Jeg velger å være optimist, sier tidligere hovedtillitsvalgt Ronnie Salvesen, som på ingen måte er en knekt mann.

Konkurransedyktig pris

– Næringsministeren har sørget for at avtaleverket er på plass, men nå mangler det en konkurransedyktig pris. Kraftselskapene er tross alt eid av Staten, og hvis ikke energinasjonen Norge kan bidra til at vi lykkes med det grønne skiftet, da er det noe alvorlig galt med systemet for strøm, sier Salvesen.

– Du er med andre ord pessimist?

– Nei, det kan jeg ikke være. Mitt og alle de ansattes mål er at vi skal komme i gang med produksjon igjen. Det er i høyeste grad realistisk. Vi har både kompetanse, teknologi og et produkt som verden desperat trenger for å få ned skadelige utslipp, sier han.

Nærmere 50 tidligere ansatte har fått jobb i andre bedrifter. Når det gjelder de permitterte, har flere av dem midlertidige stillinger i andre virksomheter, blant annet Elkem.

– Signalene fra flere tidligere ansatte er at de vil komme tilbake til REC Solar hvis de ser at bedriften har muligheter til å satse langsiktig, sier Ronnie Salvesen.

Strøm som et boliglån

Årsaken til at REC Solar har kommet i den ulykksalige situasjonen, er at bedriften ikke tegnet langsiktig kraftkontrakt fordi de bygde om fabrikken til ny produksjon fra 2020.

– Ingen trodde da at vi skulle få oppleve strømpriser på helt ukjente nivåer, sier han.

I kontrollrommet ser man hvor dystert det er ved full stopp i produksjonen av silisium.

Ronnie Salvesen mener at man må se på en fastprisavtale på strøm som et boliglån. Det er ingen som binder renta si når markedet er på topp.

Da kan man heller ikke forvente at industrien skal gjøre det.

Han poengterer at kraftforedlende industri har hatt fordeler i mange år.

Lave strømpriser var tidligere et konkurransefortrinn, og grunnlaget for at denne typen industri ble satset på i Norge. Det har ført til at man har utviklet spisskompetanse i Norge.

– Men vi kan ikke konkurrere med et marked i Asia som har kraftpriser som er langt lavere enn i Norge for tiden. Siden alle kraftkontrakter baserer seg på markedspriser, er prisen på disse økt i takt med spotprisene, sier Salvesen.

– Selv om vi ser at det kanskje kommer en nedgang i prisbildet om to til tre år, vil det i de kommende årene være utfordrende for industrien i Norge. De som har gode kontrakter i denne perioden, er imidlertid heldige, og kan sove godt om natta.

Søvnløs og bekymret

Å gå og vente på en avklaring tærer på de ansatte. Mange er bekymret. Operatør Inger Hilde Bårdsen sier at usikkerheten for fremtiden er verst.

Det er ille å gå omkring i de tomme lokalene.

– Jeg er trist. Det er ikke til å komme forbi at det har blitt noen søvnløse netter, og at strikketøyet blir tatt fram både sent og tidlig for å få tiden til å gå og tenke på noe annet. Det eneste positive er at jeg får bedre tid til å treffe min mor på 90 år. Jeg savner jobben og gode kolleger. Vi har både en viktig og interessant jobb, sier hun.

Ingeniør Morten Rosen begynte å bygge nytt hus i juni, og ble permittert noen måneder senere.

– Jeg har vært kjempeheldig som har fått en midlertidig jobb i Elkem. Ellers vet jeg ikke hvordan det skulle ha gått. Nå håper jeg inderlig at det ordner seg for oss i REC Solar slik at vi kan begynne å produsere silisium igjen. Det er jo det vi vil, sier han.

Tillitsvalgte og ansatte kan konstatere at det er mørkt og stille inne i produksjonshallen til REC Solar i Kristiansand. Fra venstre: Bjørn Nilsen, Inger Hilde Bårdsen, Ronnie Salvesen, Andreas Hadland og Morten Rosen (midlertidig ansatt i Elkem).

Rent silisium

Det paradoksale, mener de tillitsvalgte, er at REC Solar gjør akkurat som Vestre vil, nemlig å produsere silisium på en miljøvennlig måte som ingen er i nærheten av i verden.

Selskapet fikk 110 millioner i økonomisk støtte fra Enova i 2019–2021 for å legge om produksjonen. Samtidig investerte REC Solar 190 millioner kroner i egenkapital.

Tidligere brukte man kvarts til å fremstille silisium. Nå har man som eneste selskap i verden funnet en ny metode for å fremstille silisium på til bruk i solceller. Det skjer ved å bruke kerf, som man gjenbruker fra avfall i solcelleindustrien.

– Vi sparer miljøet globalt for mer enn en million tonn CO₂ hvis man bruker vår prosess, i motsetninger til produsenter i Asia, sier Salvesen.

REC Solar reduserte strømforbruket med 30 prosent ved denne ombygningen.

– Vi gjør faktisk alt etter boka. Så vidt vi vet kan ingen andre produsenter globalt skilte med lavere karbonavtrykk i måten vi fremstiller silisium på, sier Salvesen.

– Ikke økonomisk bærekraftig

Når det gjelder hvilke bransjer som kan inngå fastprisavtaler, kommer prosessindustrien dårlig ut i dagens situasjon.

I henhold til lovverket kan man tegne langsiktige kraftkontrakter etter et eget skatteregime. Men disse kontraktene ble for dyre å binde seg til for REC Solar. 21. desember kom det en endring i lovverket.

– Den bekrefter at REC Solar også kan signere 3-, 5- eller 7-års fastpriskontrakter. Men de avtalene er ikke økonomisk bærekraftig, ifølge de tillitsvalgte.

– Vi ønsker en mye lengre langsiktig kraftavtale på konkurransemessige vilkår. Situasjonen vi har kommet opp i, er naturligvis til stor bekymring for de tillitsvalgte og ansatte, sier Andreas Hadland.

Ansatte og tillitsvalgte er urolig for arbeidsplassene sine i REC Solar. Her foran den stolte fanen til Fiskaa Verks Arbeiderforening – Industri Energi. Fra venstre: Inger Hilde Bårdsen, Ronnie Salvesen, Bjørn Nilsen, Andreas Hadland og Morten Rosen (midlertidig ansatt i Elkem).

Konsernsjef Jan Enno Bicker, som også er sjef for REC Solar i Singapore, har følgende kommentar i en sms til LO-Aktuelt:

«Alle parter arbeider kontinuerlig for å finne en god løsning. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere de pågående forhandlingene angående kraftkontrakter.»

Stor usikkerhet

REC Solar må selv vurdere om de ønsker å inngå avtaler med vilkårene som er i markedet.

Da må man forhandle med sine kraftleverandører, skriver næringsminister Jan Christian Vestre i en epost til LO-Aktuelt.

Han besøkte REC Solar i høst, og forteller at ledelsen sa at de har takket nei til fastprisavtaler for industrikraft på nivåer som i dag framstår som ganske gunstige.

At REC Solar fram til nå har takket nei til disse tilbudene er en forretningsmessig vurdering selskapet har gjort, mener Vestre.

I lys av situasjonen med høye kraftpriser og stor usikkerhet om utviklingen framover, foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2023 et nytt kontraktsunntak i grunnrenteskatten for vannkraft.

Dette for å sikre at ikke bare industribedrifter, men alle bedrifter som ønsker det, skal få en reell mulighet til å inngå fastprisavtaler på strøm, forteller statsråden.

Det grepet innebærer at alle bedrifter, også REC Solar, vil kunne få tilbud om fastprisavtaler på strøm både under de eksisterende industrikraft-reglene og under det nye kontraktsunntaket, påpeker han.

At REC Solar fram til nå har takket nei til fastprisavtaler for industrikraft på nivåer som i dag framstår som ganske gunstige, er en forretningsmessig vurdering selskapet har gjort, mener næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren poengterer at regjeringen har jobbet hardt for å få i gang fastprismarkedet.

«Dette er både plan A, B og C og vårt viktigste tiltak for å bistå næringslivet med å håndtere høye strømpriser. Det er først og fremst fastprisavtaler som kan gi bedriftene forutsigbarhet over tid. Vi kommer ikke til å komme med andre tiltak nå. Det vil slå beina under fastprismarkedet», skriver han.

Vestre minner om at regjeringen høsten 2022 sa at man ville se fastpriskontrakter til under en krone. Det er nå en realitet.

«Vi har allerede sett treårige avtaler til under en krone, og sjuårige kontrakter ned mot 68 øre. Prisene har falt betraktelig siden de første tilbudene kom. I tillegg forstår jeg at flere strømselskaper er i gang med å tilby mer fleksible avtaler som kan passe behovet for flere bedrifter. Denne utviklingen viser at det er altfor tidlig å felle noen dom over fastprisordningen allerede nå», skriver han.

Vestre har forståelse for at de høye strømprisene setter REC Solar og en del andre i en vanskelig situasjon.

«Dette er industri vi vil ha mer av i Norge. En forutsetning for å skape mer av denne typen industri i landet er nettopp tilgangen til ren og rimelig fornybar energi. Regjeringen har iverksatt en historisk satsing på utbygging av ny fornybar energi og å få opp kapasiteten i strømnettet. På denne måten gir vi REC Solar og alle andre som driver kraftforedlende prosessindustri i Norge det grunnlaget de trenger for framtidige investeringer», avslutter Jan Christian Vestre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen