Politikk

Uro før MDG-valg

MDG kan få en partileder som også er byråd i Oslo. – Det er ikke helt ideelt, erkjenner partitopp Rasmus Hansson, som samtidig går hundre prosent inn for kandidaten.

– Det er mange forskjeller mellom MDG og andre partier, og en av dem er at vi dessverre ikke har en stortingsplass til partilederen vår, og da må vi gjøre det beste ut av det. Det er å bruke Oslo som vår sterkeste plattform, sier partitopp og stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

– Det er ikke helt ideelt, men det er ikke helt ideelt å være under sperregrensa og ha tre stortingsrepresentanter. Det er virkeligheten vi lever i og vi må gjøre det beste ut av det. Med den virkeligheten kan vi ikke gjøre alle ting som andre partier i en annen situasjon gjør, sier han.

På fredag skrev han på et lengre innlegg på Facebook der han ga sin fulle støtte til Arild Hermstad som partileder. Tirsdag ettermiddag gjentok han det samme budskapet fra profilen sin. Hermstad har vært fungerende leder siden Une Bastholm gikk av i august, og er innstilt som partileder av partiets valgkomité.

Tidlegare MDG-talsperson Rasmus Hansson seier han ikkje vil bli ny partileiar etter Une Bastholm.
Foto: Annika Byrde / NTB / NPK

Vil ha Oslo-posisjon

Om han blir valgt blir avgjort på landsmøte 26. november. Men før den tid står Hermstad nå i fare for å gå glipp av en annen viktig posisjonen. Han er innstilt på andreplass på Oslo MDG sin liste for kommunevalget i 2023. Om han får plassen skal avgjøres på onsdagens nominasjonsmøte i Oslo MDG.

Hansson og andre i partiet mener det er viktig at Hermstad står på andreplass for å sikre han en viktig posisjon i Oslo-politikken hvis MDG vinner valget. Hermstad på andreplass vil styrke MDGs sjanser for å vinne valget i Oslo, mener Hansson.

Men 16 dager før nominasjonsmøtet kom det inn et benkeforslag fra bystyrepolitiker Sabina Syed (MDG). Syed ville heller ha inn finansbyråd Einar Wilhelmsen på andreplassen, og begge sa til Avisa Oslo at de ikke mente det var mulig å kombinere en rolle i byrådet med vervet som leder av partiet.

Nestleder av Byutviklingsutvalget for Oslo MDG i bystyret.

– Det vil svekke MDG nasjonalt om ikke Arild får anledning til å fokusere 100 prosent på jobben som partileder, sier Syed til avisen.

Hun er i tillegg bekymret for at Wilhelmsen ikke skal kunne fortsette i byrådet om han ikke får andreplassen på lista.

– Den mest fremskutte

Hermstad vil ikke svare direkte på om han ønsker seg en rolle som byråd, og viser til at det må avgjøres etter valget. Rasmus Hansson er dermed tydelig på at Hermstad må ha det øverste vervet han kan få.

– En kritikk av MDG blant opposisjonen er at dere ikke har like synlig og god politikk for distriktene, og at dere er for opptatt av storbyene. Kan det inntrykket bli forsterket av at Arild Hermstad som partileder tar et verv i Oslo-politikken?

– Nei. Alle partier setter partilederen sin på den mest fremskutte plassen de har tilgjengelig, enten det er statsminister, stortingsrepresentant eller som i vårt tilfelle byråd i Oslo. Som han har vært før. Statsråder og andre klarer selvsagt å være både statsråd og nasjonal politiker. Arild vil selvsagt klare å være nasjonal politiker og byråd i vårt største lokallag. Det er ikke sånn at man bør stenge partilederen ute av det aller største lokallaget av frykt for resten av landet. Tvert imot bør man se det største lokallaget som en god plattform for partilederen, sier Hansson.

TILTAK: Dette gangfeltet ved Bøler T-bane er et av mange gangfelt over hele byen hvor det kommer fartsdempere,   sier leder av Oslo MDG, Einar Wilhelmsen (til høyre), og byråde for miljø og samferdsel, Arild Hermstad. FOTO: TOM VESTRENG

Også bystyrepolitiker i Oslo Hulda Holtvedt reagerer på at andre i partiet ikke mener Hermstad bør kombinere rollene.

– Jeg er overrasket over at det er en fortelling om at i MDG så må partilederen være uten annet politisk ansvar fordi det er så stor jobb å være leder av MDG. Man kan ønske seg en partileder som bare er på partimøter, men jeg skjønner ikke hvorfor det er hensiktsmessig, sier hun

– Har du inntrykk av at resten av partiet nasjonalt ønsker at lederen for partiet skal ha et tungt verv i Oslo?

– Det har jeg ikke oversikt over, men jeg tror at man ønsker seg en partileder med ekte politisk ansvar og innflytelse.

MDGs Rasmus Hansson (bak til venstre) støtter Arild Hermstad som ny leder av partiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Må vurderes

Varaordfører i Vestland fylke Natalia Golis er en av dem som også har stilt til valg som partileder i MDG. Hun var opptatt av den nye lederen burde være folkevalgt.

– Mener du at det kan skape en by-land-og-konflikt i partiet om lederen også er innvalgt i Oslo-politikken?

– Min partileder skal også representere meg som medlem og folkevalgt for partiet, og jeg stoler på at ledelsen og lokallaget tar kloke valg. Men det er klart at Oslo-fokuset kan bli forsterket om lederen også blir byråd i Oslo, men det er en vurdering vedkommende må gjøre. Vi er et lite parti, og da er det viktig at vi tar det politiske ansvaret vi kan. Jeg mener lederen i hver enkelt sak må vurdere om fokuset blir nasjonalt eller for smalt. Det handler om å kunne representere nasjonalt og ikke bare regionalt, enten det er Oslo eller Vestland.

Hun legger også til at hun mener at uansett hvem som blir valgt som partileder i år, bør partiet konsentrere seg om å få en partileder valgt inn på Stortinget i 2025.

Natalia Golis ønskjer å bli partileiar i MDG. Her er ho fotografert under landsmøtet til MDG i 2019. Foto: Fredrik Hagen / NTB / NPK

Lite parti, få muligheter

De andre politiske partienes ledere sitter på Stortinget eller i regjering – eller som i SVs tilfelle med en forhandlingsposisjon.

– Bør partilederen har et tungt politisk verv?

– Argumentet for at Arild Hermstad bør ha et verv i Oslo-politikken er vel å gi ham en mer synlig plattform å drive politikk fra, sier Jo Saglie fra Institutt for samfunnsforskning.

Forsker og statsviter ved institutt for samfunnsforskning Jo Saglie.

Han forsker på lokaldemokrati og politiske partier. Saglie påpeker at selv om alle politikere på Stortinget er valgt inn fra en valgkrets som de representerer, kan en partileder som regel overlate det distriktspolitiske ansvaret til andre representanter på Stortinget.

– For eksempel kan Støre overlate arbeidet med å fremme Oslo-saker til andre Oslo-representanter fra Arbeiderpartiet, men i mindre partier er det ikke like lett, sier han.

By- og-land-konflikt

Han peker på at MDG er blitt kritisert for å ikke ta hensyn til situasjonen i andre deler av landet der man er mer avhengig av bil.

Det at man har en partileder som jobber i Oslo-politikken og dermed forbindes med Oslo, kan dyrke et sånt inntrykk, sier forsker Jo Saglie.

Han mener det likevel vil være avhengig av hvordan Hermstad løser det som partileder.

– Som partileder har man ansvar for partiet i hele landet, og skal reise rundt og fremme en politikk for hele landet. I teorien kan det være en konflikt her, men det er opp til han selv hvordan han velger å kombinere de rollene på en måte som viser at han er partileder for hele landet, sier han.

Det finnes likevel noen få eksempler på partier som har hatt partileder utenfor Stortinget – og nettopp i Oslo-politikken. Rødts partileder Bjørnar Moxnes var i perioden 2012–2017 partileder og gruppeleder i Oslo bystyre.

Saglie sier de viktigste oppgavene til en partileder er å representere sitt parti, og forsøke å få gjennomslag for partiets politikk. Samtidig skal lederen synes i offentligheten, nå ut til velgerne og søke regjeringsmakt.

Ikke blind

– I disse dager krangler kraftkommuner og andre kommuner som er representert av samme parti om overskudd bør fordeles. Etter hvert statsbudsjett må hver kommune argumentere for midler til sitt budsjett. Hvordan vil Hermstad som partileder håndtere balansen mellom å jobbe for Oslo og for hele landet?

– I virkeligheten så må alle, som for eksempel Raymond Johansen, balansere Oslos behov mot partiets behov. Det blir ikke noe forskjellig for MDGs partileder. Det er ikke sånn at politikere i sentrale lokale stillinger kan opptre som totalt blinde for nasjonale hensyn, og det vil Arild Hermstad selvsagt ikke være som byråd i Oslo, sier Rasmus Hansson.

Han sier samtidig at det ikke til daglig pågår kamper mellom partiledelsen og de forskjellige lokallagene.

– Vi samarbeider jo og det kommer vi til å gjøre med Arild i byråd også. Det er ikke problemfritt, men det er helt håndterbart, sier han.

Vil være brobygger

Arild Hermstad sier han vil bygge bro mellom by og land.

– Jeg har reist mye og besøkt nesten tretti lokallag over hele landet de siste to månedene, og er utrolig stolt over det våre politikere får til på Grorud, i Nordre Aker, i Vardø i og Lindesnes. Grønn politikk fungerer i hele landet, sier han.

– I bunn og grunn handler det om å skape grønnere, tryggere og mer miljøvennlig lokalmiljøer der folk bor. Som partileder og Oslo-politiker vil jeg bygge bro mellom lokal og nasjonal politikk, og mellom by og land og få enda flere med på grønn politikk, sier han.

Hermstad mener at det som er bra for en kommune som Oslo, ofte også vil være bra for resten av landets kommuner – og omvendt.

– Grønn politikk handler nettopp om å skape gode lokalsamfunn, og utvikle lokalsamfunnet på folks og naturens premisser. Det gjør våre politikere over hele landet allerede. Skal vi omstille Norge må lokalpolitikk og nasjonal politikk henge sammen, og jeg tror det er en fordel å ha med begge perspektivene som MDG-politiker fremover, sier Hermstad.

Hansson sier MDG har de samme by-og-land-konfliktene som alle andre partier fordi de er et nasjonalt parti.

– Det er ulike interesser og synsvinkler i Folldal, Agder og Gamle Oslo. Det er politikkens hverdag, sier han. Jeg vil gjerne føye til at de aller fleste lokallag i alle partier vil synes det er strålende å ha partilederen i listetoppen før et lokallag, sier han.

– Å gjøre det motsatte vil etter min mening være et veldig galt valg, og det vil være et veldig merkelig signal å sende til velgerne. Arild er en kjempe sjanse for Oslo MDG til å gjøre et så godt valg som vi er nødt til å gjøre i 2023, sier Hansson.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken stod det at benkeforslaget Sabina Syed kom en uke før nominasjonsmøtet. Det var feil, forslaget kom 16 dager før møtet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen