Politikk

Venstre om abortutvalget: – Dette er trenering

Partiet mener en utredning av abort-spørsmålet er unødvendig.

Regjeringen har lovet å sette ned et utvalg for å vurdere abort-spørsmålet. Nå er utvalgslederen og mandatet på plass, og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun håper utvalgets arbeid vil føre til en opplyst debatt.

Arbeiderpartiet tok et historisk valg på sitt landsmøte i fjor. Etter mye debatt landet de på at de vil avvikle nemndene og gi kvinnen siste ordet fram til uke 18. Det vil ikke regjeringspartneren Senterpartiet. Flere i Sp har tidligere sagt at det er utenkelig for dem å liberalisere abortloven i regjering.

Samtidig foreslo opposisjonspartiet Venstre nylig for Stortinget at grensen for selvbestemt abort skal utvides til uke 18. Forslaget skal behandles i Stortinget torsdag 2. juni. De er ikke positive til regjeringens utvalgs-løsning.

– Venstre er alltid for kunnskapsbaserte løsninger, men dette er trenering. Vi vet nok om konsekvensene av å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18, og regjeringen burde støtte vårt lovforslag. Da kunne vi fått til endringen raskt. Det kvinner trenger nå, er ikke en utredning, men rett til å ta egne valg over egen kropp, helse og framtid, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Hun var medforslagsstiller sammen med partileder Guri Melby, og vararepresentant Sofie Høgestøl.

Mener nemnd er en belastning

I dag må kvinner som vil ta abort etter uke 12 ta beslutningen sammen med et abortnemnd. Den ordningen skal utvalget nå vurdere om det bør finnes et alternativ til. Venstre mener dagens ordning er en belastning for kvinnen.

– Det vi i dag vet er at de aller fleste – 499 av 500 i fjor fikk innvilget abort i nemnd. Vi vet at de fleste velger å ta abort tidlig i svangerskapet – 95 % før uke 12 og 84 % før uke 9. Nemnda er dermed i praksis kun ekstra belastning kvinnene må gjennom, i en for mange allerede vanskelig situasjon. Det drar ut prosessen og oppleves ubehagelig og umyndiggjørende for mange, sier Thorsvik.

Hun mener det er positivt at utvalget skal se på alternativer til nemnder, og på hvordan kvinnen kan følges opp bedre.

– Men Ap gikk til valg på selvbestemt – altså nemndfri – abort til uke 18, men tapte dette i forhandlinger med Sp. Da er det rart å ikke engang nevne dette i utvalgets mandat, sier Thorsvik fra Venstre.

– Aborttallene i Norge er historisk lave, og fallende. De aller fleste som velger å ta abort, gjør det helt tidlig i svangerskapet. Det er ingenting som tilsier at det vil bli flere aborter eller flere vil ta det senere i svangerskapet om nemndene fjernes, sier hun.

Skuffet over fosterantallsreduksjon utredning

– Ekstra spesielt er det at helseministeren ber om en utredning knytta til fosterantallsreduksjon, når Ap var så veldig tydelige på at dette var en endring de var svært imot da den i sin tid kom.

I 2019 innførte Høyre-regjeringen med KrF i spissen en ny abortlov som krevde at gravide med flerlinger må i abortnemnd hvis de ønsker å fjerne ett eller flere friske fostre. Loven skapte stor debatt. Både Ap og SV varslet at de ville foreslå å reversere lovforslaget i 2020.

– Ap mener lovendringen var en alvorlig inngripen i kvinners selvbestemmelse, sa Ingvild Kjerkol (Ap) til Vårt Land.

Etter lovendringen skrev Aftenposten at ingen av Norges nye abortnemnder har sagt nei til noen av søknadene om fosterreduksjon. Men søknader fra utlandet har nesten opphørt.

Venstre sitt forslag om å utvide selvbestemt abortgrense til uke 18 ble nylig avvist av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Forslaget fikk bare støtte av SV og Rødt i komiteen, ifølge Vårt Land. Heller ikke et forslag om å skrote nemndbehandling av fosterreduksjon ble vedtatt.

Når forslaget nå skal opp i Stortinget 2. juni, blir den første debattrunden om dagens abortlov i denne stortingsperioden, ifølge NTB.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) hadde tidligere bedt alle partier vente med å vurdere abortgrenser til det kommende utvalg har gjennomgått dagens lov og ordningen med abortnemnder, ifølge NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen
Nyeste fra Dagsavisen.no: