FOTO: GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Unge jenter sliter psykisk

UNGDOMSDEPRESJON: Unge jenter sliter psykisk, bekrefter flere nye rapporter. Ifølge eksperter er jenters problemer mer sammensatte enn hos jevnaldrende gutter.

En av fire jenter mellom 15 og 16 år viser depressive symptomer. Det kommer fram i den årlige rapporten Ungdata fra forskningssenteret NOVA. I tillegg viser en fersk studie fra NTNU på sin side at en av seks ungdommer i videregående skole har selvmordstanker. Også her topper jentene statistikken.

- Resultatene er på ingen måte overraskende. Dette er noe vi vet. Det som er mer bemerkelsesverdig er at vi ikke klarer å snu utviklingen, sier Anne Bentzrød, helsesøster og ansatt ved nettstedet ung.no.

 

Sammensatte problemer

Ung.no drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) og er et informasjonssenter der ungdom kan stille voksne ressurspersoner spørsmål om blant annet seksualitet, psykisk helse og følelser. Bentzrød sier spørsmålene de får inn fra unge jenter skiller seg tydelig fra spørsmålene de får inn fra gutter.

- Jenter sliter ofte med veldig sammensatte problemer. Mange legger et enormt press på seg selv, kombinert med at mange har dårlig selvtillit. De stiller oss ofte spørsmål om hvordan de kan bli bra nok, sier hun.

Bentzrød forteller at gutter på sin side er mer konkrete i sine spørsmål.

- Med unge gutter handler det oftere typisk om hva man bør gjøre med rusproblemer, mobbing eller dataavhengighet, sier hun.

Ungdata-rapporten utføres årlig av NOVA-senteret ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Via spørreundersøkelser har over 60.000 ungdommer mellom 13 og 16 år deltatt. Årets resultater viser at andelen jenter med depressive symptomer har vært stadig økende siden rapporten først ble utgitt i 2010.

Inntrykket bekreftes av leder av Helsesøstergruppa i Norsk Sykepleierforening, Kristin Sofie Waldum.

 

Perfeksjonsjag

- Det er et voldsomt perfeksjonsjag blant unge jenter. I dag handler ofte samtaler mellom helsesøster og unge jenter om å senke forventningene til livet. Jentene føler de må ha toppkarakterer, være populære og ha feilfrie kropper. De skal ikke bare være tynne, men også veltrente og muskuløse. Og ønskene blir forsterket av at de hele tida eksponeres for andres perfekte liv på sosiale medier, forteller hun.

Waldum sier hennes kolleger rapporterer om at unge jenter snakker mye om tomhetsfølelser.

- Mange unge jenter opplever at de ikke mestrer alt de føler de bør mestre og konsekvensen av det er rett og slett at de blir veldig triste, sier hun.

Den nylig publiserte undersøkelsen fra NTNU viser at angst, depresjonssymptomer og atferdsproblemer på ungdomsskolen disponerer for selvmords­tanker sent i tenårene. Waldum sier det ofte er forholdsvis lite som skal til for å takle gryende psykiske problemer dersom de blir adressert tidlig. De virkelige problemene oppstår når vonde tanker får manifestere seg over tid, da risikoen for å utvikle varige lidelser øker med alderen.

- Det er utrolig viktig at det finnes brede og lett tilgjengelige lavterskeltilbud som helsesøstre og helsestasjoner. Det er ikke akkurat slik at unge misbruker de få hjelpetilbudene som finnes. Det er heller sånn at vi opplever at vi ikke når ut til alle som ber om hjelp, sier Bentzrød.

Begge helsesøstrene poengterer at det er jenter som i størst grad benytter seg av de hjelpetilbudene som finnes.

 

Forsterkes hjemme

Økende individualisering og økt press på å lykkes i skolen er blant tingene som fremmes av NOVA som stressmomenter i ungdommers hverdag. Bentzrød sier mange jenter melder om at forventningspresset blir forsterket hjemmefra. Hun ber foreldre tenke gjennom måten de snakker med barna sine på.

- Veldig mange opplever samtaler med foreldre som avhørssituasjoner. Familien samles kanskje rundt middagsbordet, og foreldre spør typisk «hva har du gjort i dag?», «hvordan gikk det på skolen?» og «hvem var du sammen med?». Mange ungdommer føler de dermed må bevise noe overfor foreldrene sine også, i tillegg til alle andre, sier hun.

Bentzrød syns det er viktig å reflektere rundt hva slags forventninger både foreldre, lærere, trenere og andre omsorgspersoner stiller til unge jenter.

- Jenter kommer tidligere i puberteten og er ofte tidligere modne enn jevnaldrende gutter. Da kan det fort bli sånn at man forventer mer av en 15 år gammel jente enn en 15 år gammel gutt, bare fordi hun oppleves som mer voksen. Det kan slå uheldig ut, sier hun.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no

 

Strider med tradisjonelle forklaringer

NOVA-forsker og redaktør for Ungdata, Anders Bakken, syns årets funn knyttet til jenter og depressive symptomer er oppsiktsvekkende.

- Vi så den generelle nedgangen i atferdsproblemer fortsette, samtidig som det forekommer en økning i særlig depressive symptomer blant jenter, sier han.

Disse funnene strider med hva man vanligvis har tenkt på som årsaker for ungdomsdepresjon.

- Rusmisbruk er på vei ned, nivået på mobbing øker ikke, ungdom er stadig mer fornøyde med familiene sine og det forekommer ikke flere familiebrudd enn tidligere. Dette er alle elementer man tradisjonelt har tenkt har vært utslagsgivende for depresjon blant ungdom, sier han.

Bakken sier det derfor er mulig vi står overfor en ny situasjon der vi ikke helt vet hva problemene handler om.

- Særlig to områder synes å være stressende for ungdom i dag. Det er mer prøver og tester i skolen og jenter er ofte mer pliktoppfyllende enn gutter. Sosiale medier gjør også at mange ungdommer føler de blir vurdert hele tida. Det er et tøft regime å forholde seg til og det er mulig jenter tar dette sterkere inn over seg enn gutter, sier han.

- Men vi trenger mer forskning på dette. Og vi kan ikke snakke om dette uten å snakke om kjønn. Jenter er mer plaget, sier han.

oda.faremo.lindholm@dagsavisen.no

 

Sitater hentet fra ung.no

«Ingenting er godt nok for meg og ingenting av det jeg gjør lever opp til de standardene jeg ønsker»

Ung jente

«Før sommerferien satt jeg hver dag på skolen og gråt. Første dagen på skolen igjen fikk jeg samme tomhetsfølelse og alt ble veldig mørkt igjen.»

Ung jente

«Hvis ikke jeg får toppkarakterer på skolen, blir jeg lei meg og har mest lyst til å gråte»

Ung jente

«Jeg føler meg tom, ikke bra nok, stygg, sosialt tilbakestående og rett og slett død»

Jente (16)

«Jeg er ubrukelig, s tygg, feit og redd. Hva kan jeg gjøre for å bli lykkelig? For å komme ut av denne forferdelige hverdagen?»

Ung jente