De siste ukene har det kommet en rekke forslag fra politikerne om fremtidens permisjonsordning. FOTO: FRANK MAY/NTB SCANPIX

Større kvote til far

Lang, sammenhengende pappapermisjon har størst effekt hvis likestilling er målet, viser en fersk studie fra Institutt for samfunnsforskning.

 

En ny litteraturstudie fra Institutt for samfunnsforskning viser at likestillingspotensialet ikke er utnyttet fullt ut slik foreldrepermisjonen er lagt opp i dag.

Sigtona Halrynjo har sammen med Ragni Hege Kitterød sett på uttak av fedrekvoten i Norden. Studien viser tydelig at fedre tar ut mer permisjon i takt med at det er innført og lagt til flere uker med fedrekvote.

– På tvers av de nordiske landene ser vi at øremerkingen av permisjon til far har bred oppslutning, og brukes i de fleste deler av arbeidslivet. Men studien viser også at det er stor forskjell på hvordan mor og far tar ut permisjon.

Les også: Venstre dropper todeling av foreldre-perm

Fleksibelt i Sverige

Sverige er det landet som tilbyr den mest fleksible ordningen, der du kan ta ut den tildelte permisjon opp til barnet er 12 år.

– Men her ser vi at andelen fedre som tar ut permisjon i barnets første leveår, er veldig lav. Vi ser at far utsetter permisjonen og gjerne tar den i sammenheng med jul- og sommerferie. Dersom fedrekvoten skal bidra til at far får mer omsorgskompetanse og tar mer likestilt ansvar i familien, så bør permisjonen være lengre, og tas mer sammenhengende i barnets første leveår, sier Halrynjo.

Forskningen viser at fedre som tar lengre permisjon, også bidrar mer i familie og hushold senere enn fedre som tar kortere permisjon.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mer likedeling

Økt kjønnslikestilling var en viktig begrunnelse for innføring av fedrekvoten i 1993. Øremerking av fars permisjon skulle bidra til å øke kontinuiteten i mødres yrkesaktivitet og bidra til at fedre tok en større del i omsorgen for egne barn.

– Hva skal til for å utnytte likestillingspotensial i fedrekvoten fullt ut?

– Hvis målet er mer likestilling i hjemmet og i arbeidslivet, er likere fordeling av permisjonen ved lengre øremerking til far veien å gå. Mer likedeling gir far erfaring med å være alene med babyen over tid, mens mor er på jobb.

– Så hvis målet er økt likestilling, er det å innføre mer fleksibilitet i ordningen med på å undergrave målsettingen med kvoten?

– Her trenger vi mer forskning, men eksisterende studier tyder på det.

Les også: Vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon

Mange forslag

De siste ukene har det kommet en rekke forslag fra politikerne om fremtidens permisjonsordning. Venstre har både foreslått todeling av permisjonen og å gi far 15 uker. Høyre har en diskusjon gående om de skal ha 10 uker eller ingenting.

– Hva tenker du om disse forslagene?

– Hvis målet er mer likestilling er begge forslagene til Venstre et skritt i riktig retning, men så er det også et spørsmål hva en kan få gjennomslag for politisk.

Les også: Vil likedele foreldrepermisjonen