Juridisk vurdering: Sanner kan ikke instruere Norges Bank i Tangen-saken

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke instruere Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef, slår en juridisk vurdering fast.

Saken er oppdatert

Av NTB-Marius Helge Larsen og Eirik Husøy

Vurderingen ble bestilt av regjeringen tidligere i uken, og konklusjonen er den samme som departementet tidligere har landet på:

Den slår fast at regjeringens instruksjonsmyndighet er begrenset til ekstraordinære forhold knyttet til sentralbankvirksomhet. Den gjelder ikke forhold knyttet til Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet. Regjeringen er også avskåret fra å gi åpen eller skjult instruks om ansettelse av oljefondssjefen, ifølge utredningen.

Det er advokat Sven Iver Steen hos advokatfirmaet Arntzen de Besche som har laget utredningen på oppdrag for Finansdepartementet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Møte på Stortinget

Diskusjonen rundt ansettelsen av hedgefondforvalter Nikolai Tangen som oljefondssjef har tilspisset seg de siste dagene, og tirsdag ettermiddag sitter partienes finanspolitiske talspersoner i et møte på Stortinget for å diskutere saken.

Vurderingen fra advokatfirmaet ble offentliggjort samtidig som møtet startet klokka 16, og ingen av møtedeltakerne kunne kommentere den på vei inn.

Ansettelsen av Tangen og prosessen rundt har fått kritikk av representantskapet (Stortingets kontrollorgan), og det er flertall på Stortinget for å stille seg bak denne kritikken. Partiene er derimot uenige i hvem som bør rydde opp.

Mens Ap, Sp, SV og Rødt har pekt på finansministeren, mener KrF at saken bør sendes tilbake til Norges Banks hovedstyre, som ansatte Tangen.

Les også: Ap: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i hedgefondet Ako Capital

Sanner: Respekterer maktfordelingsprinsippet

Finansdepartementet har tidligere gjort sin egen analyse av de juridiske spørsmålene rundt Tangen-ansettelsen. Konklusjonen var den samme, nemlig at finansministeren ikke har noen instruksjonsmyndighet, og at ansvaret for ansettelsen ligger hos hovedstyret i Norges Bank.

Finansministeren svarte tidligere tirsdag slik på spørsmål om det er frustrerende for ham å ha begrenset handlingsrom:

– Jeg tror vi skal være glad for at vi i et land som Norge har tydelige roller, og at vi respekterer maktfordelingsprinsippet.

Han viste til at Stortinget vedtok endringer i sentralbankloven så sent som i fjor sommer.

Fra enkelte hold er det blitt stilt spørsmål ved om hvorfor Sanner ba et eksternt advokatselskap om å foreta vurderingen i stedet for å bruke departementets egen lovavdeling.

– Dette er en diskusjon som har tiltatt i styrke de siste dagene. Det ville ta betydelig lengre tid hvis vi skulle bruke lovavdelingen, som sitter med mange omfattende saker, sier han. (NTB)