Kvinner og barn ikke får forsvarlig oppfølging etter fødsel, mener Kjersti Toppe, som er første nestleder i helsekomiteen på Stortinget.

– Bent Høie har abdisert som helseminister

Senterpartiet og SV i strupen på Bent Høie etter uttalelser om liggetid på sykehus etter fødsel.

 

– Hvor lenge kvinner skal ligge på sykehus etter fødsel, er ikke et politisk spørsmål, sa helseminister Bent Høie (H) i Dagsavisen mandag.

Han ville ikke svare på om hjemreise i løpet av fire til 24 timer etter fødsel er en villet utvikling. I stedet henviste han til at det må Helsedirektoratet svare på.

Høies svar får Kjersti Toppe (Sp) til å rette hardt skyts mot helseministeren.

– Høies uttalelser i Dagsavisen er oppsiktsvekkende og svært kritikkverdige. Han har i realiteten abdisert som helseminister i Norge, sier Toppe, som er første nestleder i helsekomiteen på Stortinget.

– Rimelig spesielt

– Han lar utviklingen i føde- og barseltilbudet seile sin egen sjø, helt uten at han som øverste politiske ansvarlige står fram og tar ansvar. Det er rimelig spesielt. Han er jo helseminister også for kvinner i fødsel, sier Toppe.

– Når et samlet fagmiljø og Verdens helseorganisasjon nå kritiserer Norges tilbud og planlagte utvikling, kan ikke helseministeren gå og gjemme seg i Helsedepartementet. Det holder ikke å be oss om å spørre Helsedirektoratet. Utviklingen viser en systemfeil, som det er et politisk ansvar å rette opp i. Utviklingen har ført til at kvinner og barn ikke får forsvarlig oppfølging, noe som øker risikoen for sykdom hos mor og barn, fortsetter hun.

– Er et politisk spørsmål

Dagsavisen har i en rekke artikler satt søkelys på at norske kvinner ligger stadig kortere tid på sykehus etter fødsel.

På ti år har den gjennomsnittlige liggetida etter fødsel sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

I samme periode har det vært en dobling av antallet kvinner som reiser hjem før det har gått 24 timer etter fødsel.

Når den nye kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen står ferdig i 2022, er planen at 40 prosent av kvinnene skal hjem 6 til 24 timer etter fødsel.

Samtidig viser anslag fra Den norske jordmorforening at det på landsbasis mangler 600 til 700 jordmorårsverk hvis kommunene skal oppfylle retningslinjene og ha en forsvarlig barselomsorg når mor og barn kommer hjem.

Høie sa til Dagsavisen mandag at det ville være uklokt av ham å mene noe om utviklingen i liggetid.

– Det er et politisk spørsmål å mene noe om gjennomsnittlig liggetid og hindre uforsvarlig tidlig utskriving som skjer alene på grunnlag av økonomi, sier derimot Toppe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forslag til Stortinget

Sp og SV går nå til Stortinget med en rekke forslag som omhandler barselomsorgen. De to partiene ønsker å sikre at tidlig utskrivning etter fødsel skal skje etter kvinnens eget ønske, ikke motivert av sykehusøkonomi. Senterpartiet foreslår sågar at Stortinget ber regjeringen stoppe ytterligere reduksjon av gjennomsnittlig liggetid for barselkvinner ved norske sykehus. Partiene vil også ha tiltak for å øke jordmorkapasiteten.

– Helseministeren kan ikke løpe fra ansvaret. Det er årevis med ostehøvelkutt og for svak sykehusøkonomi som gjør at mødre og barn presses ut av sykehusene raskere. Det skjer ikke fordi fagfolk ønsker det, sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV).

– Om helseministeren ikke tar ansvar, må Stortinget gjøre det. Vi kan ikke bygge nye sykehus med så få plasser at 40 prosent skal ut seks til 24 timer etter fødsel. Det må være faglige råd, helse og kvinnens ønske som styrer, sier Wilkinson.

Høie: – Vi vet ikke best

Helseminister Bent Høie svarer slik på kritikken i en e-post til Dagsavisen:

– Det er ikke vi politikere som best vet hvor lenge nybakte mødre og nyfødte barn bør ligge på sykehus. Vi har faglige retningslinjer for dette, som er laget etter innspill fra framtredende fagfolk. Grunnlaget for hele barselomsorgen er at kvinner som har født, har ulike behov og at de må få individuell oppfølging utfra hvilke behov de har. Noen kvinner ønsker å reise raskt hjem etter en ukomplisert fødsel, mens andre trenger å være lenger på sykehuset. Sykehusene må planlegge for å følge retningslinjene.

Høie viser til at alle kvinner som forlater fødeavdelingene, skal få oppfølging hjemme.

– Vi arbeider nå med å ruste opp barselomsorgen i kommunene, slik at flere vil få tettere oppfølging av jordmor og helsesøster. Vi ser nå at denne satsingen gir resultater i form av flere jordmødre og helsesøstre, sier helseministeren.

Les også: – Stor jordmormangel kan sette barn i fare

Les også: Gravide Ingvild fikk nei til kontroll hos jordmor

Les også: Seks av ti kommuner stryker på hjemmebesøk til nybakte foreldre

Les også: Slik er fødselshverdagen i Kommune-Norge: – Dette henger ikke på greip