Innenriks

Vil ha flere uføre i jobb – men uenige om størrelsen på tiltak

Norge har 13.000 tilrettelagte jobber. Behovet langt større – og økende.

Med over 368.000 uføre i Norge er behovet for varig tilrettelagt arbeid (VTA) stort. Som ufør kan du jobbe i bedrifter som tilrettelegger arbeidsoppgavene, og lønnen vil som hovedregel ikke gå til avkorting på trygda. Varig tilrettelagt arbeid er også aktuelt for personer som man forventer at blir uføre i nær framtid.

Regjeringen øker i 2024 bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilsvarende 500 plasser.

– Ikke nok, sier Freddy André Øvstegård (SV) og Henrik Asheim (H), som mener 1.000 nye VTA-plasser bør være et minimum.

– Politisk styrt arbeidsledighet

– Vi har lange søkerlister til tilrettelagt arbeid, men får sjelden tildelt nye. Behovet er stort, sier daglig leder Ann-Kristin Bønøgård i Via3.

Dagsavisen besøkte nylig tilretteleggingsbedriften Via3 i Indre Østfold som selv med en ramme på 80 ansatte ikke klarer å tilby alle som ønsker det jobb. Med økende krav i arbeidslivet tror daglig leder Bønøgård flere kommer til å falle på utsiden av det ordinære arbeidet. Hun får følge av Flemming Trondsen i ASVL, en arbeidsgiver- og interesseforening for vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter.

– Antallet nye plasser med varig tilrettelagt arbeid (VTA) må som et minimum dobles i årene fremover, sier han og legger til:

– For neste fireårsperiode er det satt av penger til 500 nye jobber i året, til tross for at regjeringen selv har dokumentert at det er behov for minst 1.000. Dette er en politisk styrt arbeidsledighet.

---

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak rettet mot personer som er uføre eller i nær framtid ventes å bli det, og som har behov for spesiell og tilrettelagt oppfølging. Deltakerne får tilbud om arbeid enten i skjermet (VTA-S) eller ordinær (VTA-O) virksomhet.

Hvis en person får uføretrygd, men har mulighet til å gjøre tilpassede oppgaver, kan det være aktuelt med varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær virksomhet. Tiltaksdeltakeren regnes som ansatt slik det er definert i arbeidsmiljøloven, skriver Nav.

Kilde: NAV

---


Ap: – Tettere oppfølging av VTA i ordinær virksomhet

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), henviser kun til fireårsplanen med 500 nye jobber i året på spørsmål om det planlegges ytterligere økning i antallet VTA-plasser.

– Varig tilrettelagt arbeid har åpnet arbeidslivet for mange uføretrygdede, og det er bra. Derfor har vi lagt fram opptrappingsplanen, sier Hopsø til Dagsavisen og legger til:

– Det å være i arbeid er bra for den enkelte og bra for samfunnet. Regjeringen ser også på nødvendige endringer for å få til en tettere og bedre oppfølging av personer som er i varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

Statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Hvor mange som til enhver tid er aktuelle for en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) kan ikke Hopsø fastslå.

– Det er viktig å legge til at VTA er for de som er uføre, og som har behov for tett oppfølging og spesiell tilrettelegging, men slett ikke alle uføre er aktuelle for VTA. Det blir en skjønnsvurdering i hvert enkelte tilfelle, derfor er det ikke mulig å tallfeste. Både de med psykiske lidelser, autisme, eller muskel- og skjelettsykdommer, eller de med psykisk utviklingshemming er aktuelle for VTA.

I Norge er 8 av 10 unge med utviklingshemning uten jobb. Hvordan skal dette løses?

– Utviklingshemmede er en prioritert gruppe. Men som sagt, varig tilrettelagt arbeid er også et tilbud til personer med andre diagnoser. Det gjør at vi ikke bare må tenke VTA i forhåndsgodkjente virksomheter, men at flere får tilrettelagt arbeid på vanlige arbeidsplasser, avslutter statssekretæren.

Da Erna Solbergs regjering tok over i 2013, var det rundt 9.000 VTA-plasser, skrev Dagbladet i 2021. Det økte med rundt 3.000 i løpet av regjeringsperioden, ifølge de tre tidligere statsrådene Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Guri Melby (V) og Torbjørn Røe Isaksen (H). Senere samme år forsikret Arbeiderpartiets daværende arbeids- og sosialminister Hadia Tajik overfor Dagsavisen at varig tilrettelagt arbeid kom til å være et satsingsområde for den da nye regjeringen.

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Høyre: – Regjeringen har vraket inkluderingsdugnaden

Høyres nestleder og arbeidspolitiske talsperson Henrik Asheim tordner mot dagens regjering når det gjelder antallet plasser med varig tilrettelagt arbeid.

– Under Støre-regjeringen har det nærmest gått sport i å stenge dører inn til arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Regjeringen har vraket inkluderingsdugnaden i offentlig sektor som ga flere hundre personer med funksjonsnedsettelser jobb, de satt stopper for et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd og har konsekvent underfinansiert tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har fremmet forslag om alle disse tingene og mer i Stortinget, men møter stor motvilje fra nærmest en samlet venstreside, sier Asheim.

Henrik Asheim svarer på kritikken fra Dagsavisens kommentator, Kjell Werner.

– Vi har i vårt alternative statsbudsjett foreslått en jobbpakke som blant annet inneholder 500 flere VTA-plasser og 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne. Vi har vist at det er mulig å prioritere å gi flere en fot inn i arbeidslivet, fortsetter Asheim.

– Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er stort. Jeg har tidligere besøkt tilretteleggingsbedriften Via3 i Østfold, og vet hvor mye tilbudet deres betyr for de som får jobb og samfunnet. Varig tilrettelagt arbeid fungerer godt. Skal flere oppleve gleden med å være en del av et arbeidsfellesskap må staten stille opp med våre muskler, avslutter Høyre-nestlederen.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

SV: – I denne saken må vi stå samlet

I SVs alternative statsbudsjett for 2024 har partiet foreslått totalt 1.000 flere VTA-plasser, inkludert regjeringens forslag.

– 500 varige tilrettelagte arbeidsplasser i året er for lavt, derfor har vi foreslått 1.000 nye jobber som et minimum. Nærmest så lenge jeg kan huske har SV forhandlet opp antallet VTA-plasser. I denne saken må vi stå samlet, uavhengig av politisk side, sier Freddy Øvstegård (SV), leder av arbeids- og sosialkomiteen.

Øvstegård peker også på de samfunnsøkonomiske fordelene.

– Et meningsfullt arbeid for flest mulig er viktig for den enkelte og samfunnet. Varig tilrettelagt arbeid et veldig bra tiltak.

Freddy André Øvstegård (SV).

Les også: – Uten tilrettelagt arbeid hadde jeg sittet hjemme og stirret i veggen

Les også: – Barn kaller hverandre «First Price» og «Hennes & Mauritz»-unger

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen