Innenriks

Ber sjåfører ta ansvar for færre dødsfall i trafikken

Tallene bekymrer mens vi går sommeren i møte: – Folk har en tendens til å tråkke litt hardere på gasspedalen, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

29 liv har gått tapt i trafikken i årets fire første måneder (fem i Østfold, fire i Møre og Romsdal og tre i Buskerud). Det er sju flere enn i fjor og på samme nivå som i 2019, ifølge Statens vegvesen.

– Dette er ikke tall vi ønsker å se ved inngangen til sommermånedene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, og legger til:

– Tallene markerer en oppgang fra i fjor, og er langt fra nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd på norske veier.

Åtte personer døde i trafikken i april (tre i Buskerud og én person i hvert av fylkene Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet) – til sammen én færre enn i samme måned i fjor.

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

Forskning: Dystert bakteppe

Dersom vi ser på statistikken i et lengre tidsperspektiv, går utviklingen likevel i riktig retning. De siste tiårene har landet sett en sterk nedgang i antall drepte og hardt skadde i trafikken.

Tilbake i 1970 døde så mange som 560 mennesker på norske veier. Nå kan vi oppleve år hvor tallet er under 100, skrev forskning.no tidligere i år, og poengterte at det er blitt tre ganger så mange biler på veiene siden den gang.

De siste tiårenes positive utvikling har blant annet medført at fotgjengere dør langt sjeldnere, at det blant de yngste barna er i snitt «bare» ett dødsfall årlig og at antall døde og hardt skadde barn i alderen fem til 15 år er halvert bare siden år 2000.

Ulykker med motorsykkel og moped utgjør over tid rundt 20 prosent av alle omkomne. Flere elsparkesykler og ATV-er bidrar også til dødsulykker. Hittil i år har én person mistet livet som følge av ulykke med motorsykkel – ingen på moped.


Den langsiktige, positive utviklingen har et dystert bakteppe, viser forskning. En stor andel av de trafikkdrepte skyldes sykdom og selvmord.

– Vi fant at hele 70 prosent av alle bilførere over 55 år, som selv hadde forårsaket kollisjonen, hadde trange kranspulsårer, eldre infarktforandringer i hjertet eller i hjernen eller andre hjerneforandringer, fortalte overlege Jan Mario Breen til forskning.no i januar.

Breen har studert alle obduserte dødsfall etter trafikkulykker i Sørøst-Norge over flere år. Han fant i sin doktorgradsavhandling følgende, som han mener er viktig å ta med i betraktning av de totale trafikkdødstallene:

  • Blant sjåførene som selv forårsaket en kollisjon hvor de døde, var medisinsk sykdom direkte årsak til dødsfallet hos 12 prosent av dem.
  • Breen og kollegene hans mener at opptil ti prosent av sjåførdødsfallene i trafikken i Norge kan være selvdrap. Da har de samlet sett på funn fra obduksjoner i årene 2000-2014, med granskninger foretatt av Statens vegvesen etter ulykker.

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

– Kan få fatale konsekvenser

Statens vegvesen er særlig bekymret for et stort antall møteulykker, og ber sjåførene selv ta en stor del av ansvaret.

– Sommeren er tradisjonelt den tiden vi ser flest alvorlige ulykker, sier Guro Ranes, og legger til:

Guro Ranes er avdelingsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen.

– Folk har en tendens til å tråkke litt hardere på gasspedalen om sommeren, og det er også mange forbikjøringer. Det kan få fatale konsekvenser. Hvis ingen kjører over fartsgrensen og holder plassen sin i køen, kan vi redde liv. Man sparer så lite på å kjøre forbi, sier hun.

Veivesenet ser et lite lyspunkt i de ferske tallene: Noen færre hardt skadde enn før.

– Dette er et lyspunkt, men vi har på ingen måte den progresjonen vi trenger mot etappemålet vårt for 2030, som er maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Vi vet mye om hva som gir effekt, og både veivesenet og de mange andre aktørene innen trafikksikkerhet jobber hardt med det som skal til for å redusere antallet alvorlige ulykker, sier Ranes.

Hun gjentar at trafikantene må gjøre sitt.

– Vi er avhengig av hjelp fra trafikantene for at færre skal miste livet og bli hardt skadd i trafikken, slutter hun.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

---

Dødsfall i trafikken i 2024

  • 29 personer har mistet livet som følge av trafikkulykker i Norge i årets fire første måneder. Det er sju flere enn i fjor og på samme nivå som i 2019.
  • Av dødsfallene var fem i Østfold, fire i Møre og Romsdal og tre i Buskerud. Fylkene Telemark, Agder, Innlandet, Vestland, Troms, Trøndelag og Oslo har alle mistet to hver, mens én har mistet livet i hvert av fylkene Akershus og Vestfold.
  • Åtte personer døde i trafikken i april. Dette er én færre enn i samme måned i fjor. I april døde tre i Buskerud, og én person i hvert av fylkene Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet.

Kilde: Statens vegvesen

---

Les også: Studie: Jo mer troende muslim, desto bedre helse (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra Dagsavisen