Innenriks

VG: Kommisjon mener helsepersonell må jobbe mer effektivt

Det trenger ikke bli mange flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren i årene som kommer. I stedet bør det satses mer på økt produktivitet og effektivitet.

Det er en av hovedkonklusjonene i rapporten til Helsepersonellkommisjonen, ifølge VG.

Kommisjonen har sett på hvor stort behovet for helsepersonell blir fram mot 2040 og hvordan Norge kan sørge for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

Torsdag legger de fram sine anbefalinger til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Foreslår ikke økt rekruttering

Presset på helsearbeiderne har blitt større de siste årene, og det er store utfordringer med å skaffe nok personell, slår rapporten fast, ifølge VG.

Løsningen ligger likevel ikke i å øke rekrutteringen. Selv om det blir økt behov i enkelte tjenester, skal ikke sektoren bli betydelig større i dag, mener kommisjonen. I stedet mener den at produktiviteten og effektiviteten til dagens ansatte bør økes, skriver avisen.

Oppgavedeling

En viktig brikke blir mer oppgavedeling og at kompetanse brukes mer effektivt. Det kan bety at helsefagarbeidere og andre med lavere utdanning overtar mange av oppgavene sykepleierne gjør i dag.

Videre må helsetjenesten være forberedt på at det ikke alltid vil være tilgang på folk med riktig utdanning og kompetanse. Det må man kunne håndtere.

I tillegg vil kommisjonen frigjøre helsepersonell ved å kutte ned på overbehandling.

Pasient og brukerombud i Oslo, Anna Ryymin sier dette om det som har kommet frem så langt:

– Jeg forstår det slik at det ikke menes med effektivisering at færre ansatte skal utføre flere oppgaver. Tvert i mot, at en skal bruke kompetanse mer målrettet. Ombudet er positiv til oppgaveglidning og en vurdering av hvilke oppgaver som kan løses av de ulike helseprofesjonene og hva kan en bruke annen kompetanse til. Teknologiske løsninger, automatisering og digitalisering vil bli enda mer aktuelt som et hjelpemiddel i årene som kommer, og også slike løsninger vil trolig kunne avlaste og effektivisere helse- og omsorgstjenestene, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Pasient og brukerombud, Anna Ryymin.

Regjeringen må snarlig foreslå en pakke – et helseløft som svarer til helsebrølet som runger, skriver leder av Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen på sin blogg på sykepleien.no tirsdag kveld.

«Sykepleierkrise – mangel på livsnødvendig kompetanse er ettertrykkelig slått fast av SSB, NAV og KS. Det mangler om lag 7.000 sykepleiere. Tre av fire ordførere forteller at sykepleiere er den vanskeligste yrkesgruppen å rekruttere. Framskrivninger fra SSB forteller at vi vil mangle rundt 28 000 sykepleiere i 2030. Forståelsen av krisen er likevel dårlig erkjent av statsminister, regjering og politikere i kommunene.Det blir fort en pekelek. At det er tidligere regjeringers ansvar. At det er NSFs sin skyld fordi sykepleiere med en allerede høy frekvens av arbeid på helg, ikke vil jobbe mer helg. Også det nyeste fra helseministeren om at vi selv, frivillige og pårørende må gjøre enda mer, at vi må prioritere ned kvalitet og at kommunene må ta ansvar selv. Det er ikke løsningen. Befolkningsutviklingen har Agenda Kaupang vist i denne figuren. Behovene i pleie- og omsorgtjenestene vil øke voldsomt», skriver hun videre.

Lill Sverresdatter Larsen kjenner til sjukepleiarar som brukar mykje tid i bil kvar dag for å yte helsehjelp til folk som bur langt frå heimetenestene i kommunen sin. Foto: Hege Kambo Grov / NPK

Videre skriver hun i innlegget:

«Det vi i hvert fall vet er et blindspor er å forsøke å løse utfordringene i sektoren med mer pisk knyttet til arbeidstid. Sykepleiere har allerede en høy belastning av helgearbeid. Vår årlige kartlegging viser sprik mellom planlagt og faktisk bemanning for sykepleiere, og spriket er faktisk ikke størst i helgene – det er ukedagene. Arbeidsgivernes bemanningsplanlegging tar nemlig lite høyde for sykefravær, foreldrepermisjoner, kurs, utdanning med videre», skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: