Innenriks

FHI: Dette er grunnen til at så mange nordmenn har dødd av korona i 2022

Så langt i år har det blitt registrert mer enn dobbelt så mange koronadødsfall i Norge som i resten av pandemien til sammen. Likevel er tallene positive, forklarer FHI.

I løpet av hele 2020 døde ni pasienter av covid-19 på Sykehuset Østfold. I år har antall koronadødsfall allerede nådd 76. 13 av dem skjedde i november.

Gjennom hele pandemien har totalt 123 pasienter dødd som følge av covid-19 på sykehuset.

Det betyr at godt over halvparten av koronadødsfallene har skjedd i år, en trend som gjenspeiles hos mange andre sykehus rundt omkring i landet.

Likevel er det ikke slik at viruset er mer dødelig nå enn det var i starten av pandemien, forklarer Preben Aavitsland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er mange dødsfall i år fordi så mange er blitt smittet i år, sier han.

Nesten tre av fire nordmenn smittet

Før 2022 ble om lag 10 prosent av befolkningen smittet, og det var om lag 1.400 dødsfall, ifølge FHI. Det betyr at rundt 1 av 400 smittede personer døde av covid-19. Av disse var rundt 80 prosent personer over 70 år.

I år har om lag 70 prosent av befolkningen blitt smittet, og det har vært om lag 3.000 dødsfall. Altså har risikoen for å dø sunket til 0.075 prosent, eller 1 av 1.333 smittede. Samtidig har andelen eldre økt. Nå er 90 prosent av de døde over 70 år.

– Korona er altså blitt en mindre farlig sykdom for dem som smittes, både fordi folk er vaksinert og fordi omikronvarianten er mildere. Vaksinasjon reduserer risikoen for alvorlig forløp hvis man blir smittet, forklarer Aavitsland.

Vi forsøker ikke lenger å slå ned epidemien, men beskytte dem som i særlig grad kan få alvorlig sykdom.

—  Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI
Sarpsborg 20200603. 
En pasient, som har gitt sitt samtykke til å bli fotografert, blir undersøkt av sykepleier Mona Grindahl på sykehuset Østfold Kalnes. Pasientene har mulige symptomer på covid-19 og skal testes. Helt siden pandemien kom til Norge har sykehuset vært i alarmberedskap. Nå er det få pasienter med korona-smitte på sykehuset.

Ikke aktuelt med smitteverntiltak

Til tross for at antall koronadødsfall er høyere enn noen gang, råder ikke FHI regjeringen å innføre noen smitteverntiltak.

– Vi har veldig høy terskel for å foreslå inngripende tiltak for helseministeren. Regjeringens strategi er at samfunnet skal leve med viruset. Det innebærer at vi ikke lenger forsøker å slå ned epidemien, men beskytte dem som i særlig grad kan få alvorlig sykdom, sier Aavitsland.

– De fleste tiltak har ulemper for befolkningen, skoler, arbeidsliv og samfunnslivet for øvrig. Skal man innføre inngripende tiltak, må man være sikker på at nytten er større enn ulempene, legger han til.

I stedet har FHI en liste over generelle råd for å unngå koronasmitte. Dette er rådene som gjelder nå:

Gjeldende smittevernråd fra FHI.

I løpet av 2022 har det kommet to store smittebølger i Norge, uten at det har blitt innført noen tiltak. FHI regner ikke med at det vil komme en bølge nå som blir større enn disse. Aavitsland mener også at sykehusene har håndtert belastningen godt.

Sykehuset Østfold Kalnes sto klart i 2015. Det ble fort klart at det var underdimensjonert.

Merker presset

Sykehuset Østfold melder likevel at innlagte koronapasienter påvirker kapasiteten til sykehuset – en kapasitet som allerede er sprengt fra før. Tirsdag hadde de et overbelegg på 29 pasienter. Det betyr at de hadde 29 flere innlagte pasienter enn sengeplasser. Dette merkes særlig på klinikk for medisin.

For å unngå at pasienter må ligge på korridor, omgjør de ensengsrom til tosengsrom. Men dette kan ikke gjøres for koronapasienter.

– Siden pasienter som tester positivt på korona fortsatt isoleres, kan de ikke dele rom med andre, og dette påvirker kapasiteten, forteller prosessdirektør Liv Marit Sundstøl.

Tirsdag hadde de 16 innlagte koronapasienter. De er ressurskrevende å hjelpe.

– Medarbeidere som behandler og pleier pasienter med korona, må følge strenge smittevernrutiner, og det er krevende. Dette gjelder også ved andre luftveisinfeksjoner som influensa og RS-virus, forklarer Sundstøl.

Denne uka åpnet sykehuset en ny sengepost med plass til 18 pasienter, for å lette på trykket.

– Sykehuset er fullt, og selv om 18 nye senger ikke løser problemet, vil det gi oss en økt sengekapasitet som vil hjelpe oss på kort sikt, sa sykehusdirektør Hege Gjessing under åpningen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Hva er koronadødsfall?

  • Et koronarelatert dødsfall er et dødsfall hvor covid-19 er angitt på dødsattesten som underliggende eller medvirkende årsak.
  • En underliggende dødsårsak er av FHI definert som «den sykdom eller skade som startet rekken av sykelige tilstander som førte direkte til døden».
  • En medvirkende dødsårsak er «en vesentlig tilstand som kan ha bidratt til dødens inntreden, men uten å stå i direkte årsaksforhold til den tilstand som forårsaket døden».
  • Ifølge en oversikt fra Faktisk fra april 2022, hadde covid-19 vært en underliggende dødsårsak for oppunder 90 prosent av alle koronarelaterte dødsfall under pandemien fram til da.

---

Mer fra Dagsavisen