Nyheter

Har flere pasienter enn sengeplasser - nå har sykehuset utvidet kapasiteten

Sykehuset Østfold har lenge slitt med overbelegg. Nå har de omgjort kontorer og undervisningsrom til å bli en sengepost med 18 nye plasser.

Tirsdag 5. desember kunne sykehusdirektør Hege Gjessing klippe snoren til den nye sengeposten på Sykehuset Østfold Kalnes.

Posten heter døgnområde 11 akuttmedisin, og har totalt 18 sengeplasser. De kommer godt med. Sykehuset har nemlig lenge slitt med overbelegg, altså at de har flere pasienter enn sengeplasser.

– Vi har et stort behov for flere sengeplasser i sykehuset, og det er en glede å kunne åpne det nye døgnområdet. Dette har vi ventet på, sa Gjessing under åpningen.

Klokken 08.00 dagen etter hadde Sykehuset Østfold et overbelegg på 29 pasienter.

Avlastning, men ingen løsning

Den nye sengeposten ligger i 2. etasje i grønn sone på Kalnes.

Rommene har tidligere vært brukt som kontorer og undervisningsrom, men er nå omgjort til åtte tosengsrom og to enkeltrom, fordelt på to tun.

Sykehuset opplyser at det fortsatt er stor pågang av pasienter til sykehuset. Spesielt i klinikk for medisin er det hver dag et stort overbelegg, og det nye døgnområdet vil avlaste klinikken.

– Sykehuset er fullt, og selv om 18 nye senger ikke løser problemet, vil det gi oss en økt sengekapasitet som vil hjelpe oss på kort sikt, sier sykehusdirektøren.

Har ansatt flere nye folk

Den nye sengeposten vil huse akuttgeriatriske pasienter, akuttmedisinske pasienter og andre komplekse pasientgrupper.

– Antallet pasienter med mer krevende pleie- og behandlingsbehov øker, flere og flere av disse pasientene er eldre. Vi ønsker at akuttgeriatri og akuttmedisin skal samarbeide tett om pasientene, sier seksjonsleder Stine Johnsen.

Det er ansatt 21 nye sykepleiere og 14 helsefagarbeidere i det nye døgnområdet. For at de nyansatte sykepleierne og helsefagarbeiderne skulle bli kjent i sykehuset, har de vært i ulike avdelinger i sykehuset de siste ukene.

– Sykehuset har gjort sitt beste for å forberede oss, og vi har fått et innblikk i hvordan ulike døgnområder jobber og vi har fått et innblikk i ulike pasientgrupper, sier sykepleier Malin Andreassen.

20. april i år var forrige gang det var et koronadødsfall på Sykehuset Østfold Kalnes.

Tester ut ny turnus

I det nye døgnområdet vil det være tredelt turnus i ukedager, mens i helgene er det planlagt en todelt turnus med 12,5 timers vakter. I løpet av vakten legges det inn 60 minutters pause og en halvtimes spisepause.

Den nye helgeturnusen er et pilotprosjekt, opplyser sykehuset.

Vanligvis jobber sykepleierne og helsefagarbeiderne hver tredje helg, mens på den nye sengeposten vil de jobbe hver fjerde helg, pluss to helger i løpet av året.

– Den nye turnusen vil bli evaluert fortløpende, og vi oppfordrer medarbeiderne til å komme med tilbakemeldinger på hvordan dette fungerer, sier Johnsen.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad.

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300.000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved inngangen av 2022 hadde de 5.777 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Mer fra Dagsavisen