Innenriks

Nesten 4.200 timer med forsinkelser: – Flere banestrekninger er langt over hundre år gamle

Halvparten av gangene tog uventet blir innstilt, er forklaringen feil på infrastrukturen.

Samtidig er feil på infrastrukturen skyld i nær en tredel av alle timene med forsinkelser, til togene som går.

Dette går fram av oversikter fra Bane Nor for årets ni første måneder.

– Det er en utfordring at over 90 prosent av det norske jernbanenettet ble bygget for mer enn 60 år siden. Flere banestrekninger er langt over hundre år gamle, påpeker Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor.

Årets verste

Men det er ikke bare gamle spor som fører til problemer.

– Vi har anlegg og løsninger laget av komponenter fra flere forskjellige tiår, der teknologi fra for eksempel 1960-tallet må fungere sammen med deler fra 1990-tallet. Signalanlegget på Oslo S ble bygget i 1977 og er tilpasset en helt annen trafikkmengde enn vi har i dag, opplyser Kjenne.

Feil i dette anlegget førte i september til at 735 tog ble innstilt og til at andre tog ble forsinket i til sammen 156 timer, med de konsekvensene det fikk for tusenvis av passasjerer.

Så langt i år har ingen andre enkelthendelser med feil på infrastrukturen fått like store følger som dette, ifølge Bane Nor (Se topp ti-lista over slike hendelser nederst i saken).

Til sammen ble nær 6.400 tog innstilt i perioden januar-september på grunn av problemer med blant annet signalanlegg, sikringsanlegg, fjernstyring, kontaktledningsanlegg og selve banen.

Feil på denne infrastrukturen førte også til nesten 4.200 timer med forsinkelser.

Økende etterslep

– De tekniske anleggene (signal og strøm) har stått for de fleste avbruddene i togtrafikken, men det er et samspill mellom «skinner» og «teknisk utstyr». Signalsystemet med jordfeil i Oslo utgjør en vesentlig del av hendelsene, sier Kjenne.

Noen av problemene som oppstår med infrastrukturen, er både «tidkrevende, komplekse og sammensatte», ifølge ham.

– For hadde det vært enkelt, hadde vi løst alle feilene for lengst. Derfor sier vi at denne jobben ikke er noen sprintdistanse, men en maraton, fortsetter Kjenne.

Saken fortsetter under videoen

– Hvordan vil du karakterisere kvaliteten på infrastrukturen til jernbanen?

– Det er et stort behov for å satse på fornyelse av jernbanen. Nylig lanserte vi vår årlige rapport «Infrastatus 2021», hvor vi vurderer tilstanden på jernbanenettet i Norge. Vi har kommet fram til at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene, svarer Kjenne.

Det tilsier en økning på 2 prosentpoeng, sammenlignet med fjorårets rapport om infrastrukturen.

Regjeringen har satt av 7,8 milliarder kroner til drift og vedlikehold av jernbanen i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Likevel vil vedlikeholdsetterslepet på jernbanen øke med 1,2 milliarder kroner fram til utgangen av 2023 – til totalt 26,3 milliarder kroner, konstaterer regjeringen.

Forventer færre feil

I tillegg til de nær 6.400 ikke planlagte innstillingene på grunn av feil på infrastrukturen, var det også nærmere 39.500 planlagte innstillinger i løpet av årets ni første måneder. Disse innstillingene skjedde i forbindelse med planlagt vedlikehold av infrastrukturen.

– Som alle med hus, bil eller båt vet – behovet for vedlikehold tar aldri slutt. Det er en av grunnene til at vi stenger deler av jernbanen i flere uker hver sommer. Vi må jobbe i sporet for å fornye våre anlegg, og da kan det ikke gå tog, påpeker Kjenne.

– For oss er det viktig at jernbanen fungerer, uansett når eller hvor folk reiser. Derfor jobber vi jevnlig med å fornye, modernisere og vedlikeholde jernbanen, fortsetter Kjenne.

– Vi forventer færre feil når det nye digitale signalsystemet ERTMS tas i bruk, fra 2023 på enkelte strekninger, og fram til full utbygging på hele jernbanen i 2032.

– I desember åpner Follobanen og dobbeltsporet mellom Ski og Oslo. Det vil bidra til kortere reisetid og et bedre togtilbud, påpeker Kjenne også.

– Likevel skal vi ikke svartmale situasjonen. For til vanlig går faktisk rundt 90 prosent av alle passasjertog i rute. Problemet er at flest feil og forsinkelser skjer når systemet er under størst press. Det er i rushtiden, når mange mennesker er på farten.

De verste hendelsene

Her er Bane Nors liste over de ti infrastruktur-hendelsene som har fått størst konsekvenser for passasjerene i form av innstilte tog og forsinkede tog så langt i år.

Til sammen handler bare disse ti hendelsene om over 2.600 innstilte tog og mer enn 700 timer med forsinkelser.

  • Jordfeil på Oslo S 14. september.
  • Forsinkelse i anleggsarbeider på Arna stasjon 1. august.
  • Nedrevet kontaktledning på Oslo S 1. juni.
  • Jordfeil på Oslo S 10. juni.
  • Feil på sporveksel ved Nationaltheatret stasjon 22. april.
  • Feil på fjernstyringsanlegget på Ski stasjon 6. september.
  • Feil på fjernstyringen på Oslo-området 27. april.
  • Feil på sporet i Romeriksporten 11. august.
  • Sprengningsuhell og steiner i sporet i forbindelse med planlagte arbeider mellom Nelaug og Arendal 8. juni.
  • Nedrevet kontaktledning ved Skøyen stasjon 17. september.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: