Innenriks

Klarer ikke å holde togene i orden

Feil på togene har ført til nær 1.000 innstilte avganger og over 800 timer med forsinkelser så langt i år.

Det at togselskapene har problemer med togene, framgår av nasjonale oversikter Dagsavisen har fått fra Bane Nor for årets ni første måneder.

Også mangel på personell hos togselskapene, fører til innstilte avganger og forsinkelser, viser disse oversiktene.

– Deler lages ikke lenger

Vy sliter mest med feil på tog som brukes på linjer i Osloområdet.

– Her kjører vi med gamle tog som trenger mye pleie og som også er litt uforutsigbare med tanke på feil som kan skje. Det gjør det vanskeligere for oss å forutse hva som skjer, sier Elin Myrmel-Johansen, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

– Dette utgjør ingen sikkerhetsrisiko, forsikrer hun.

– For det som kalles «stoppende feil» kan eksempelvis være at en vindusvisker ikke fungerer og lignende.

Go-Ahead kan fortelle at det ikke alltid er like enkelt å få fikset feil som oppstår på togene.

– Tilgang til deler og komponenter er utfordrende. En del av dem lages ikke lenger, eller har lang leveringstid, sier Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead.

– For vår del er det feil på krengesystemet som bidrar mest til forsinkelsene, fortsetter hun.

Elgin påpeker at det er Norske tog AS, som togselskapene leier togene sine av, som sørger for «kritiske reservedeler» til togene.

– Vi er altså prisgitt at Norske tog supporterer oss med kritiske reservedeler, blant annet til krengesystemet, sier Elgin.

Fra begynnelsen av januar og fram til slutten av september ble 965 avganger med persontog innstilt på grunn av «feil på kjøretøy», ifølge Bane Nor. Dette utgjør 7,5 prosent av alle innstillingene.

Persontogene som gikk, ble til sammen forsinket med over 811 timer på grunn av slike feil, noe som utgjør nær 6 prosent av alle forsinkelsestimene.

I 170 av disse timene var det passasjerer hos SJ som ble rammet.

– Når det gjelder vedlikehold av kjøretøy, følges vedlikeholdsprogram fastsatt av eier Norske tog AS, påpeker likevel Hilde Lyng, informasjonssjef i SJ Norge.

– Tilgang til deler og komponenter er utfordrende. En del av dem lages ikke lenger, eller har lang leveringstid, sier Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead, om utfordringene ved å holde togene de leier av Norske tog AS i gang.

– Over 40 år gamle

– Norske tog er godt kjent med Bane Nors statistikk over forsinkelser og innstillinger som er knyttet til feil på tog. En årsak er at mye av togmateriellet i Norge fremdeles er gammelt.

Det sier Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog, som altså leier ut tog til selskapene som driver med persontogtrafikk i Norge.

Norske tog disponerer blant annet 283 motorvognsett, går det fram av selskapets nettsider, og det tallet omfatter ikke bare nye Flirt-tog.

– Togmateriellet har en gjennomsnittsalder på 19 år, men på norske skinner ruller det også togsett som er over 40 år gamle og som har nådd sin tekniske levealder, fortsetter Risan.

Dette må togselskapene så langt håndtere stort sett på egen hånd.

– Enkelt sagt har operatørene ansvar for alt vedlikehold av togene, med unntak av store modifikasjoner som midtlivsoppgraderinger, som Norske tog har ansvar for, opplyser Risan.

– Norske tog har også påtatt seg ansvaret for ekstraordinært vedlikehold av gamle vogner på Bergensbanen og diesellokomotiv på Nordlandsbanen som burde vært byttet ut, tilføyer han.

– I tillegg mener vi det vil være klokt å se på hvilke andre oppgraderinger Norske tog bør få ansvar for, slik at togene får en høyere standard og lengre levetid. Dette har vi spilt inn til Samferdselsdepartementets evaluering av jernbanereformen og arbeidsdelingen på jernbanen.

– For dårlig kvalitet

– Hvordan følger dere opp togselskapene når det gjelder togvedlikeholdet, slik det er i dag?

– Norske togs erfaring er at operatørene gjør det vedlikeholdet som er nødvendig for å sikre daglig drift og leveranser i henhold til kontraktene, svarer Risan.

Men…

– Det er helt avgjørende med korrekte vedlikeholdsdata for å gjøre forbedringer, påpeker Risan.

– I dag mangler Norske tog både data og det er for dårlig kvalitet på de dataene vi får tilgang til fra operatørene.

– For å kunne forstå årsaker til feil og forbedre vedlikeholdet, er det nødvendig med mer innsikt i hvorfor feil oppstår og hvilke vedlikeholdstiltak som har blitt gjennomført.

– Norske tog ønsker derfor å etablere en ny standard for åpenhet og deling av data, og bidra til å kontinuerlig forbedre tilgjengeligheten og påliteligheten på togmateriellet.

– Samtidig er det viktig å minne om at feil på kjøretøy ikke utgjør mer enn 7 prosent av alle forsinkelser, og enda færre innstillinger, så det er mange andre forhold som også er viktige for økt driftsstabilitet og en enklere reisehverdag for jernbanens kunder, påpeker Risan.

Cathrine Elgin i Go-Ahead, forsikrer at selskapet «har et godt vedlikehold som ivaretar den aldrende flåten vi disponerer på en tilfredsstillende måte.»

– Norske tog har også nylig foretatt inspeksjon av materiellet vi disponerer, og har konstatert at kvaliteten på kjøretøyene er hevet siden vi tok over togene 15. desember 2019, påpeker Elgin.

– Følge av akutt sykdom

Men hva hjelper det å ha tog som virker, hvis det ikke finnes personell som kan bemanne dem? Det skjer nemlig rett som det er. Så langt i år har mangel på personell hos togselskapene til sammen ført til 420 innstilte avganger (noe som utgjør drøyt 3 prosent av alle innstillingene) og til at tog har blitt forsinket i om lag 160 timer (noe som utgjør 1 prosent av alle forsinkelsestimene), ifølge Bane Nor.

– Tallene som er tatt ut gjelder for hele 2022, og dermed inneholder de også fravær som er relatert til pandemien, forklarer Cathrine Elgin i Go-Ahead.

– Dette påvirket oss på samme måte som resten av samfunnet. De aller fleste innstillinger har oppstått som følge av akutt sykdom, fortsetter hun.

– Tar dere ikke høyde for at sykdom kan oppstå? Eller er det mange som har sluttet hos dere eller blitt sagt opp?

– Vi tar systematisk høyde for sykdom. Vi har minimal turnover, og har ikke sagt opp noen. Vi har i dag flere ansatte lokførere og konduktører enn vi overtok fra Vy 15. desember 2019, svarer Elgin.

– Noen forsover seg

Hvordan forklarer så Vy at det innimellom ikke er Vy-ansatte der når togene skal gå?

– Forsinkelser som skyldes manglende personell, skyldes i hovedsak at konduktør eller lokomotivfører står fast i annet tog som er forsinket, forklarer Elin Myrmel-Johansen.

– Det blir dessverre en del slike hendelser når man har mer eller mindre sammenbrudd i trafikken, slik man har sett i Oslo-området i forbindelse med signalfeilhendelsene i høst.

– Det skjer også selvsagt av og til at noen forsover seg eller noe misforstås, men det er ikke ofte.

– Vi planlegger for at ting kan oppstå, enten det er sykdom eller annet, både i den daglige driften vår og ved at vi har en viss reserve med medarbeidere som raskt kan trå til når noe oppstår. Men vi kan ikke ha reservepersonale tilgjengelig på ethvert sted langs strekningene hvor hendelser kan oppstå. Det gjør at vi ikke klarer å unngå at vi mangler personale av og til.

– Vi har en stabil og dyktig gjeng med medarbeidere i Vy, tilføyer Myrmel-Johansen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: