Innenriks

SV vil ha avklaring om nye nasjonalparker

SV prøver nå på det Dagsavisen ikke klarte – å få svar på hva klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) mener om nye nasjonalparker.

Partiets Kari Elisabeth Kaski har nå stilt Eide følgende skriftlige spørsmål:

«Hva er regjeringens syn på opprettelsen av nye nasjonalparker i Norge, og vil regjeringen sikre rask framdrift i beslutningen knyttet til opprettelse av nasjonalpark i Østmarka?»

– Ikke oppløftende

Da Dagsavisen nylig stilte lignende spørsmål til Eide, fikk vi langt om lenge i stedet svar fra statssekretær Alexander Øren Heen, som representerer Senterpartiet.

– Den nye regjeringen har ennå ikke vurdert og tatt stilling til saken, og avventer Miljødirektoratets tilråding, sa Heen om en mulig nasjonalpark i Østmarka.

– Jeg kan foreløpig ikke forskuttere hvordan regjeringen stiller seg til eventuelle verneforslag som blir fremmet fra Miljødirektoratet, sa Heen om planene om ti andre nye nasjonalparker.

Kaski nølte ikke etter å ha lest dette i Dagsavisen, og formulerte raskt spørsmålet til Eide.

– Det var ikke veldig oppløftende sitater fra statssekretæren, sier Kaski.

– Konkludere raskt

Hun synes også det er «foruroligende» at tilbakemeldingen fra politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet er så lite konkret, når Eide før valget uttalte til Østmarkas Venner at «vi har for lengst bestemt, både nasjonalt og i de tilstøtende kommunene, for at vi støtter etableringen av en nasjonalpark i Østmarka.»

– Vi vet jo at det er ulike syn i Sp og Ap på nasjonalparker. Sp har jo jobbet mot en nasjonalpark i Østmarka, påpeker Kaski.

– Nå forutsetter vi at Ap får gjennomslag for sitt syn, som det også er flertall for i Stortinget og som støttes lokalt.

– Jeg håper at dette ikke trekker ut i tid. Det må være mulig å konkludere raskt.

– Truls Gulowsen i Naturvernforbundet tar det for gitt at denne nasjonalparken blir opprettet neste år. Mener også du at det bør skje da?

– Ja, neste år må være mulig.

– Feigt av Sp

Planene om ti nye nasjonalparker i tillegg til en nasjonalpark i Østmarka, ble lansert av Solberg-regjeringen rett før stortingsvalget.

Da Dagsavisen rett etter valget stilte Senterpartiet spørsmål om hvordan de stiller seg til disse planene, fikk vi ikke svar på det. I stedet nøyde partiet seg med å vise til ulike formuleringer i partiprogrammet om turisme i nasjonalparkene og flere arbeidsplasser der.

– Det er feigt av Sp å ikke svare på hva de mener om flere nasjonalparker. Partiet må kunne være ærlig og stå for sin politikk, kommenterer Kaski.

– Støtter SV Solberg-regjeringens forslag om ti nye nasjonalparker?

– Ja, disse planene bør realiseres. Vi trenger å verne og ta vare på mer norsk natur, og Norge er også forpliktet til det. Jeg legger til grunn at den nye regjeringen følger opp disse planene, svarer Kaski.

– Finnes ingen

I begrunnelsen for sitt spørsmål til Espen Barth Eide, utdyper Kaski behovet for flere nasjonalparker i Norge, utover de 47 vi allerede har, inkludert de sju på Svalbard:

«Naturen er trua, og Norge er forpliktet til å ta bedre vare på naturen vår og alt som lever i den. Et rikt naturmangfold har en enorm økonomisk og samfunnsmessig verdi, og en verdi i seg selv det ikke går an å måle.

Gjennom nasjonalparkene våre tar vi vare på noe av vår mest verdifulle natur samtidig som vi tilgjengeliggjør den for opplevelser både i dag og i framtida.

Det er fortsatt behov for å verne mer natur og for å opprette flere nasjonalparker med flere typer natur.»

«I Østmarkas indre deler finner vi det største inngrepsfrie naturområdet innen Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold, samt Hedmark og Oppland sør for Gjøvik-Ringsaker-Elverum. I dag finnes det ingen nasjonalpark i skogsområdene i Sørøst-Norge, og en nasjonalpark i Østmarka vil ta vare på den unike naturen i disse skogsområdene.»

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen