Innenriks

Instaturismen øker hurtig

«Instaturister» som vil til «instatopper» og «instapunkter» for å ta spektakulære bilder, skaper problemer for nasjonalparker og Statens naturoppsyn.

– Instagram har blitt en viktig faktor som påvirker hvor folk reiser. Disse instaturistene er vanskelige å styre.

Det står det å lese i utkastet til ny besøksstrategi for Jostedalsbreen nasjonalpark, Norges mest populære verneområde med over 600.000 besøkende i året.

I besøksstrategien kan vi også lese om «villcamping», slitasje på natur, problemer for fastboende og «lite ønskelige sanitære forhold» i kjølvannet av instaturistene.

– Den rette utsikten

Seniorrådgiver Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn Luster, kan skrive under på at instaturismen byr på utfordringer i Jostedalsbreen nasjonalpark.

– Instaturistene skal ha den rette utsikten og bakgrunnen for bildene sine, enten det er i bikini ved Lovatnet, eller på toppen av Kattanakken i Oldedalen. Og plutselig skulle alle til Raksetra, et sted hvor få hadde gått, for å ta bilder der. Vi vet ikke hva som blir det neste instapunktet.

For å komme seg til disse instapunktene, tar instaturister bokstavelig talt mange snarveier i stedet for å holde seg på de tilrettelagte stiene, og lar være å ta hensyn til både egen sikkerhet og andres beste.

– De seneste årene har det vært en stadig økning i antallet turgåere i områder som ikke hadde så stort besøk før. Flere av dem som går på tur nå, og som kommer til områder i og ved nasjonalparken, har lite kunnskap om hvordan de skal te seg og føre seg, forteller Rudsengen.

Lokkes av Instagram

– Kattanakken er eksempel på et slikt sted, fortsetter Rudsengen.

– Der har en et flott utsyn. Denne utsikten har selvsagt vært kjent for mange tidligere, og en god del har gått dit. Med markedsføring gjennom Instagram, kommer det mange nye besøkende. Ikke alle har tilstrekkelig turerfaring for en såpass krevende tur.

– Hvordan arter mangelen på erfaring seg?

– Det vi spesielt ser mye av, både her og andre steder, er at mange ikke vet hvor lang turen de har lagt ut på, er. Det er lite kunnskap om terreng og avstander. De er dårlig forberedt, svarer Rudsengen.

Mørkridsdalen i Luster er et annet instapunkt med potensial til å få stor trafikk av instaturister, mener Statens naturoppsyn.

Bilde i teltåpningen

Mangelen på kunnskap om hvordan man skal te og føre seg, gjenspeiles også i hvor instaturistene velger å campe, forteller Rudsengen.

– Ved Lovatnet er det populært å ta bilde i teltåpningen, men det er få plasser hvor det er lov å sette opp telt der og andre steder i Lodalen.

– Før visste folk at det ikke er lov å sette opp telt i innmark, og at man skulle vise hensyn ved telting. Nå er det mindre kjennskap til hva allemannsretten innebærer, og det settes opp telt både i innmarksområder hvor det går dyr på beite, og «én centimeter» fra autovernet langs veier. Da jeg hadde en tur til Breng i Lodalen i sommer, kom jeg over flere som teltet der, selv om det er ulovlig, blant annet på grunn av brannfaren for setra der.

Denne ureglementerte teltingen fører også til folk går på do hvor det ikke er toaletter, med de ubehagelighetene det kan medføre for andre i etterkant.

«Instafaktoren»

I den nye besøksstrategien for Jostedalsbreen nasjonalpark, påpekes det flere ganger hvilke konsekvenser populariteten til Instagram har fått:

– «Instafaktoren» og ønsket om å få tatt selfies ved Lovatnet har de siste årene ført til stort press og mye villcamping rundt Lovatnet, noe som har ført til slitasje på natur og vansker for folk i området.

– Erfaring fra mellom annet Raksetra i Loen viser at noen spektakulære bilder på Instagram raskt kan medføre eksplosiv vekst i besøket på steder uten særlig tilrettelegging.

– De siste årene har sosiale medium som Instagram og Snapchat blitt mye viktigere for folk, og særlig ungdoms valg av reisemål. Dette har gitt utfordringer for reiseliv og lokalsamfunn nær små steder, som plutselig får sterkt økt oppmerksomhet, besøk og slitasje. Eksempler på dette er Breng i Lodalen og Raksetra i Loen.

– Vi vet lite om hvilke steder som i framtida får veldig oppmerksomhet i sosiale medium, men vi vet at det vil skje og at det kan føre til lokale utfordringer enkelte år.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen