Innenriks

Uvaksinert helsepersonell kan bli omplassert

Regjeringen åpner for at arbeidsgivere kan omplassere uvaksinert helsepersonell. – Ikke kontroversielt, sier Norsk Sykepleierforbund.

Helsemyndigheter er tydelige på at vaksinering er veien ut av koronapandemien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Frankrike vedtok nylig en kontroversiell koronalov, som blant annet gjør det obligatorisk for helsepersonell å ta koronavaksine. Det samme er ikke aktuelt i Norge, ifølge helseminister Bent Høie. Han sier vi ikke har noen generelle tiltak i møte med vaksinemotstandere i Norge.

– Det er rett og slett fordi at de aller fleste i Norge vaksinerer seg, enten man er helsepersonell eller ikke. Men i helsetjenesten har arbeidsgiver en mulighet til å for eksempel si til en ansatt som ikke er vaksinert, at de ikke kan jobbe med bestemte pasientgrupper, sier Høie og legger til:

– Så arbeidsgiver har større mulighet til å omdisponere ansatte i helsetjenesten enn det man har ellers i arbeidslivet, basert på hvilke vaksiner man har tatt. Dette er ikke bare knyttet til koronavaksinen, men også til andre vaksiner.

Samtidig som delta-varianten har spredt seg i verden, er bruken av koronapass iverksatt i Europa. Foruten reising mellom Schengen-land, kan passene også gi adgang til flere offentlige arenaer, som kinoer og restauranter.

Disse tiltakene er omstridt, og i Italia og Frankrike har det nylig vært demonstrasjoner mot passene, nye restriksjoner og bestemmelser. I Frankrike tok titusenvis av mennesker til gatene for å protestere mot koronapass-ordninger og den obligatoriske vaksineringen for helsepersonell. Der må alle i disse yrkesgruppene være vaksinert innen 15. september. Hvis ikke risikerer de å bli suspendert.

Hele 97 prosent av helsepersonell i Norge har enten tatt vaksinen (82 prosent) eller kommer til å ta den når de får tilbudet (15 prosent), ifølge en undersøkelse gjort for Folkehelseinstituttet (FHI). FHI har spurt leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, ufaglært helsearbeidere og annet helsepersonell som arbeider i sykehus, kommunehelsetjenesten, legekontor, apotek, og kategorien «annet».

Norsk Sykepleierforbund: – Ikke kontroversielt

Omplassering av uvaksinert helsepersonell er ikke et problem, mener Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Han sier til Dagsavisen at det virker klokt at vurderingen rundt omplassering av uvaksinert helsepersonell gjøres av den enkelte arbeidsgiver i den enkelte situasjon, men at pasientsikkerhet må være styrende for hvordan arbeidsgiver forvalter sin styringsrett.

– Vi synes ikke det er noe kontroversielt at arbeidsgiver med begrunnelse i pasientsikkerhet omplasserer helsepersonell som ikke er vaksinert til å jobbe med andre pasientgrupper eller andre oppgaver, sier Brenden og understreker samtidig det vil kunne variere med hvilke type pasienter man har ansvar for.

Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Han mener likevel at det er snakk om en beskjeden problemstilling:

– I realiteten er det et minimalt problem, fordi nå er alle risikogruppene og stort sett alt av helsepersonell vaksinert. Helsepersonell er generelt veldig positive til vaksine, avslutter Brenden.

– Naturlig at uvaksinerte ikke jobber med visse pasienter

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at muligheten til å omdisponere uvaksinerte helsearbeidere gjelder ved alle smittsomme sykdommer. Helsetjenesten skal tilrettelegge på best mulig måte slik at pasientene behandles med minst mulig risiko.

Vaksineskepsis blant helsearbeidere kan derfor føre til at de får andre oppgaver.

– Hvis man har en pågående pandemi hvor det er stor fare for at de ansatte i helsetjenesten kan bli smittet, så vil det være naturlig at de som ikke er vaksinert, ikke skal jobbe med denne typen pasienter. Det kan også være aktuelt å omplassere med tanke på enkelte andre pasienter som er i stor risiko ved eventuell smitte. Men dette er norske arbeidsgivere, kommuner og sykehus veldig godt drillet på, og de tenker godt rundt det, sier Guldvog.

Lagt vekt på todelt løsning

For øvrig bruk av koronapass, påpeker helsedirektør Guldvog at Norge har en todelt løsning som flere andre land ikke tilbyr:

– I Norge har vi lagt vekt på at man skal kunne teste seg ved bruk av koronasertifikat, og at det skal kunne likestilles med det å være beskyttet. I mange andre land har man ikke den muligheten, og da vil det bare være et tilbud til dem som er vaksinert eller til de som har gjennomgått sykdom. Det kan oppfattes som diskriminerende for andre. Nettopp av den grunn har vi ikke den modellen her til lands, sier Guldvog til Dagsavisen.

I Norge er det mulig å ta i bruk koronasertifikatet for arrangører som vil ha flere gjester og besøkende enn det som i utgangspunktet er tillat. Bislett Games og Pride-markeringen i Oslo er eksempler på arrangementer som nylig ble avholdt. Her kunne dobbelt så mange delta som det som ville vært tillatt ellers.

Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen

Bjørn Winquist

Journalist