Innenriks

Polkøer ga mange mer arbeid

Vinmonopolets butikkansatte jobbet om lag 2,3 millioner timer i fjor, hele 460.000 timer mer enn året før.

Køene utenfor mange av Vinmonopolets butikker har til tider vært lange, både i fjor og i år. Her er det kø utenfor utsalget til Vinmonopolet på Aker brygge i Oslo 14. mai i år.

Forklaringen på den veldige veksten er koronapandemien som førte til både stengte grenser og til tider stengte restauranter og utesteder, får Dagsavisen opplyst.

– De 460.000 timene fordeler seg på mange ansatte, gamle som nye, forteller Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet, til Dagsavisen.

– Skulle vi omregnet timene vi har brukt ekstra i koronaåret, tilsvarer det 236 fulle årsverk, men det er altså langt flere personer som har fått utvidet kontraktene sine eller fått nye kontrakter. Kanskje er det så mange som 1.000 forskjellige, fortsetter Lorentzen.

– Historisk stor vekst

Dette skyldes at mange av dem som jobber i Vinmonopolets butikker, jobber deltid. Ved utgangen av 2020 hadde Vinmonopolet 337 butikker i drift, men langt fra alle holder åpent fem dager i uka. Butikken i Ulefoss i Telemark er ett eksempel. Den holder stengt både mandag og tirsdag i tillegg til søndag. Resten av uka begrenser åpningstiden seg til mellom fem og sju timer.

Til dels små deltidsstillinger har dermed vært utbredt, men det ble det altså en endring på for manges del i fjor, ifølge Lorentzen. Grunnlaget for at det ble bruk for flere folk, ble lagt allerede kort tid etter at koronaen lammet Norge.

– Omsetningen vår endret seg raskt etter 12. mars 2020, da de fleste av våre butikker opplevde en historisk stor vekst. Årsaken var tilnærmet full stans i grensehandelen og taxfreesalget, samt betydelig redusert skjenking i kafeer, barer og restauranter, påpeker Hege-Lill Hagen Asp, senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet.

– Vi har også opplevd til dels store geografiske forskjeller i omsetningen, hvor de grensenære områdene har opplevd den største veksten, forteller Asp.

– Enkelte av sentrumsbutikkene våre i de store byene har hatt en salgsnedgang, mens butikkene i randsonene av byene har hatt en økning. Fylket Viken hadde en økning på 61 prosent i fjor, mot 24 prosent for Møre og Romsdal.

Videre vekst i år

– Disse geografiske forskjellene i salgsutviklingen viser effekten av den begrensede grensehandelen som følge av reiserestriksjoner til Sverige. Kongsvinger, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, alle kommuner nær Sverige, har høyest vekst i landet, med godt over 100 prosent salgsøkning i fjor, forteller Asp.

Salget av øl, vin og brennevin har fortsatt å øke i år. I perioden januar-mai økte det samlede salget med hele 18,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. En videre utvikling i tråd med dette, er likevel høyst tvilsom, ettersom grensehandelen på grunn av omfattende vaksinering og nedgang i smittetallene, nå har kommet i gang igjen.

– Hva slags ønsker har dere når det gjelder grensehandelen? Bør avgiftsnivået i Norge senkes for å demme opp for denne handelen, slik at norske arbeidsplasser kan sikres, blant annet hos dere?

– Det er ikke naturlig for Vinmonopolet som selv er et alkoholpolitisk virkemiddel å kommenterer direkte på alkoholpolitikken, svarer Asp.

– Men generelt har koronaen vist oss at tilnærmet stopp i grensehandelen har medført et historisk salgsløft med tilhørende økt sysselsetting for Vinmonopolet, konstaterer hun.

– Mer i bare avgifter

For administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke, er det innlysende at de norske avgiftene på alkohol må reduseres.

– De nye salgstallene fra Vinmonopolet taler for seg selv og levner nok en gang ingen tvil om at grensehandelen av alkohol i normale tider er svært stor, sier Brubakk.

– Når et regneeksempel viser at vi på norsk side av grensen betaler mer i bare avgifter enn det svenskene betaler for en hel flaske Absolutt vodka, er det jo ikke rart at folk i grensehandelsområdene velger å krysse grensen for å handle vin, sprit og øl. Men dette handler om mer enn lavere priser på alkohol. Dette handler ikke minst om å beholde og skape viktige arbeidsplasser hos Vinmonopolet og i verdikjeden rundt.

– Så selv om alle avgiftskuttene som har kommet det siste året er viktige steg for å få redusert grensehandelen, er det ingen tvil om vi også må gå løs på alkoholavgiftene, konkluderer Brubakk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!