Innenriks

Sammenbrudd i fiskeriforhandlingene med britene

Norge klarte ikke å nå enighet med Storbritannia om en fiskekvoteavtale for 2021. Forhandlingene er avsluttet.

Av Johan Falnes

Norge har i et møte med Storbritannia kommet til enighet om å sette strek for forhandlingene om en bilateral kvoteavtale for 2021, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Brexit har utvilsomt skapt en rekke utfordringer for norsk fiskerinæring. Det har vist seg svært vanskelig å få til en avtale med Storbritannia om soneadgang og kvotebytte for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

– Når det gjelder gjensidig adgang til å fiske i hverandres farvann på felles bestander, var avstanden for stor til at vi kom til enighet, sier han.

Venter eskalering

Audun Maråk, administrerende direktør i havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt, legger skylda på britene.

– Storbritannia har forsøkt å sende regningen for brexitavtalen til norske fiskere, sier han.

– Norge har strukket seg langt for å forsøke å finne løsninger, mens Storbritannia har møtt med låste poisjoner med henhold til blant annet gjensidig soneadgang. Dessverre vil dette føre til en eskalering av konfliktnivået knyttet til forvaltningen av fiskeriressursene i våre havområder.

Maråk legger til at han hadde håpt Norge og Storbritannia ville bli nære fiskeriallierte.

– Storbritannia vil sitte igjen som en av taperne, sier han.

Forsvarer norsk linje

Norge har inngått avtaler med EU om Nordsjøen og Skagerrak. I tillegg ble EU, Norge og Storbritannia i mars enige om forvaltningen av bestandene de deler i Nordsjøen. Men de bilaterale samtalene med britene lyktes altså ikke.

Etter det NTB kjenner til, var det spørsmålet om gjensidig soneadgang og kvotebytte som var hovedproblemet i forhandlingene.

Fiskeriministeren forsvarer den norske linjen.

– Norge har hatt en fast holdning gjennom hele forhandlingene i samråd med næringen, sier Ingebrigtsen.

– Det er bedre å ikke inngå en avtale om vi ikke kommer tilbake til situasjonen slik den var før brexit.

– For stor avstand

Det britiske departementet med ansvar for fiskeri, Defra, står fast på at Storbritannia la et rimelig tilbud på bordet.

– Vi har alltid vært tydelige på at vi kun vil inngå avtaler hvis de er balanserte og i den britiske fiskeriindustriens interesse, sier en talsperson for Defra.

– Vi la fram et rimelig tilbud om tilgang til britiske farvann og bytte av fiskekvoter, men vi har konkludert med at vi fortsatt står for langt fra hverandre til å inngå en avtale dette året, sier talspersonen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Fiskere raser mot egen regjering

Trålerrederiet UK Fisheries frykter at hundrevis av arbeidsplasser kan gå tapt etter sammenbruddet i fiskeriforhandlingene med Norge.

– Dette er en svart dag for Storbritannia, sier administrerende direktør Jane Sandell i UK Fisheries.

Sandell mener det kun er en håndfull «fiskebaroner» i Skottland som vil tjene på det som nå skjer.

– Alle andre, inkludert store deler av den britiske innenriksflåten og folkene som jobber i denne, vil tape.

Hun beskylder regjeringen i Storbritannia og for å senke den britiske havflåten.

– Dette er ganske enkelt en skam og en nasjonal ydmykelse.

UK Fisheries er sterkt avhengig av torskekvoter i norske farvann. Rederiet holder til i Hull i det nordøstlige England.