Innenriks

Regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet på Stortinget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at regjeringens vurdering er at Russland står bak datainnbruddet i epostsystemene på Stortinget.

Oslo 20201010. 
Motvind Norge demonstrerer for Haramsøya foran Stortinget lørdag.
Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag ettermiddag.

Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

Hun opplyser at sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen.

– Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater, sier hun.

Les også: Russlands ambassade innkalt til UD – Søreide bygger anklagen på tydelige analyser

Private opplysninger

Tidligere har det kommet fram at hackerne bak angrepet kan ha fått tilgang til private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Men foreløpige analyser har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie.

– Vi har sammen med de rammede arbeidet med å skaffe oss oversikt over hva som ligger i epostkontoene, og danne oss et best mulig bilde av hva som potensielt kan være på avveie, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB i forrige uke.

De norske etterretningstjenestene har gjentatte ganger pekt på Russland i sine trusselvurderinger, hvor de har advart mot økt etterretningstrykk fra fremmede stater.

– Utenlandske etterretningstjenester vil i 2020 rette sin aktivitet mot blant annet norske myndigheter, næringsliv, forsvar og beredskap, og norske forskningsmiljøer. Russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet utgjør den største trusselen, heter det i Nasjonal trusselvurdering for 2020.

Les også: Russland mener anklagene om dataangrep er uten bevis

PST vil ikke gjøre som Søreide og anklage Russland for dataangrep

PST ønsker ikke å peke på Russland i den nåværende fasen av etterforskningen, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.

– Det er flere andre enn oss som gir regjeringen informasjon i denne saken, så hva de bygger anklagen på, må dere nesten spørre regjeringen om. Vi etterforsker saken, og etterforskningen pågår uavhengig av det som har kommet fra regjeringen her, sier Hugubakken.

Han vil ikke svare på om PST etterforsker andre muligheter enn at det var Russland som sto bak angrepet.

– Vi ønsker ikke å si noe om hvor etterforskningen står akkurat nå, sier Hugubakken, som heller ikke vil si noe om hvor langt PST har kommet, eller når etterforskningen vil være ferdig.

– Etterforskningen pågår uavhengig av hva man kommuniserer politisk og blir ikke påvirket av det. Når den er ferdig vil vi gå ut med hva vi mener har skjedd, sier Hugubakken.

Les også: Stortingspresidenten: – Et angrep på vårt demokrati

Må forvente nye angrep

Han er imidlertid klar på at Norge fortsatt står i fare for å bli utsatt for nye angrep, og nevner Russland og Kina som spesifikke nasjoner som kan stå bak disse.

– Det er vanskelig å si noe om hvordan trusselnivået er nå, men det vi sier, er at etterretningstrusselen mot Norge er vedvarende høy, spesielt fra stater som vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, som Russland og Kina. Dette er en svært aktuell metode, så vi kan forvente flere typer datanettverksangrep, sier Hugubakken.

PST har ikke iverksatt noen nye sikkerhetstiltak etter sommerens dataangrep, og sier det er opp til Stortinget å svare på hva som eventuelt er blitt gjort der.

Stortingspresidenten: – Et angrep på vårt demokrati

– Dette er uakseptabelt og svært alvorlig, sier stortingspresident Tone W. Trøen om dataangrepet mot Stortinget som regjeringen mener Russland sto bak.

– Trusselbildet er i rask endring og stadig mer krevende. Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt. Dette viser at vi fortsatt må være skjerpet, ikke minst nå som vi går inn i et valgår, legger Trøen til.

Les også: «Heller paranoid enn naiv»