Innenriks

Høie positiv til felles «trafikklys»-system for reiser i EU

EUs medlemsland er enige om et felles fargekart for reiserestriksjoner. Nå skal FHI vurdere hva konsekvensene vil bli hvis Norge innfører det nye systemet.

– Norge har stilt seg positiv til dette initiativet. Dette vil kunne skape forutsigbarhet for landene og avverge ubegrunnede hindringer, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en redegjørelse for Stortinget tirsdag.

Men det vil fortsatt være opp til nasjonale myndigheter å avgjøre hvilke reiserestriksjoner som skal gjelde.

– Dette er råd, ikke pålegg, så her gjør Norge en selvstendig vurdering, utdyper Høie overfor NTB.

Graderte restriksjoner

Kort tid etter Høies redegjørelse i Stortinget ble det nye fargekartet formelt vedtatt av EU-landenes europaministre på et møte i Luxembourg. Det ble nådd enighet om forslaget allerede fredag i forrige uke.

Hovedgrepet er et felles fargekart der land klassifiseres som grønne, gule eller røde avhengig av smittenivå de siste 14 dagene. Det europeiske smittevernkontoret ECDC opplyser til NTB at de venter på tall fra medlemslandene og vil publisere den første utgaven av kartet torsdag. Der er Norge også med.

Ministrene anbefaler at det ikke legges restriksjoner på innreise fra grønne regioner, men landene kan ha restriksjoner for innreise fra andre områder.

For land og regioner som er oransje, røde eller grå – sistnevnte er områder med begrenset tallgrunnlag – kan medlemslandene kreve karantene eller testing ved innreise.

Ministrene anbefaler at det skilles mellom eventuelle tiltak for oransje og røde områder.

Mer liberale grenser

Dette ligner «trafikklys»-systemet som Norge innførte tidligere i høst. Men i anbefalingene fra EUs ministerråd legges det opp til vesentlig mer liberale grenser for gult og rødt nivå enn de grensene som gjelder i Norge i dag.

Høie sier regjeringen ikke har bestemt seg for om anbefalingene skal innføres her. Men Norge har forsøkt å påvirke EU underveis, og det som ministerrådet nå har vedtatt, ligger ifølge Høie nærmere den norske tenkningen enn det forslaget EU-kommisjonen opprinnelig la fram.

Nå har Høie gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppgave å vurdere hvilke konsekvenser det kan få for smittepresset i Norge hvis vi velger å liberalisere det norske systemet i tråd med EUs anbefalinger.

– Vi har behov for å gå grundig igjennom det endelige vedtaket, sier Høie til NTB.

Lappeteppe

De nye anbefalingene er ment å rydde opp i et forvirrende og kaotisk lappeteppe av nasjonale reiseråd. EU-rådets utgangspunkt har vært at de også skal gjelde for EØS-land som Norge.

Men anbefalingene er ikke juridisk bindende.

– Dette er en beslutning som Norge gjør som nasjon, sier Høie.

Michael Roth, europaminister i EUs formannskapsland Tyskland, påpeker at pandemien har forstyrret dagliglivet til mange europeere.

– Reiserestriksjoner har gjort det vanskelig for noen av våre innbyggere å komme seg på jobb, til universitetet eller til sine kjære, sier Roth.

– Det er vårt felles ansvar å sikre samordning av alle tiltak som påvirker fri bevegelse, fastslår han.

(©NTB)