Innenriks

Jussprofessorer uenige i konklusjonen i Tangen-rapport

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan gripe inn i ansettelsen av ny oljefondssjef, ifølge jussprofessorer, som mener konklusjonen i Tangen-rapporten er feil.

En juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, konkluderer med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Den vurderingen mener er feil, mener professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo.

– Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen. Advokatfirmaets vurdering viser blant annet til Christian Vs Norske Lov om at avtaler skal holdes, men dette blir for enkelt. Av denne loven følger det at avtaler skal holdes så langt de ikke strider mot lov eller ærbarhet. Å la avtalen trumfe alt annet, blir som å sette den over Grunnloven, sier Høgberg til Dagens Næringsliv.

Kommentar: «Å starte i en jobb når man er uønsket av så mange, er rett og slett en dårlig idé»

Feil konklusjon

Høgberg støttes av jussprofessorene Hans Petter Graver og Ola Mestad ved Universitetet i Oslo. De konkluderer med at Finansdepartementet har rett til å instruere Norges Bank, også i tilsettingsspørsmålet av daglig leder.

– Selv om banken har kompetanse og plikt til å ansette daglig leder, kan ikke det i seg selv hindre instruksjonsretten om hvordan kompetansen skal brukes og plikten gjennomføres, sier Mestad, som er ekspert på sentralbankloven.

Det er en konklusjon som professor Morten Kinander ved Handelshøyskolen BI slutter opp om.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har ikke ønsket å kommentere saken overfor DN. Det har heller ikke Finansdepartementet.

Les også: Samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn: – Det er ingen vei utenom

Opposisjonen ber Sanner gripe inn

En samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-saken, men partiene er uenige i hvor avgjørende den eksterne juridiske betenkningen er.

Fremskrittspartiet har vært opptatt av å avklare handlingsrommet til finansministeren, mens SV derimot mener at det ikke er grunn til å legge stor vekt på betenkningen og viser til motstemmer fra det juridiske miljøet. Arbeiderpartiet mener heller ikke vurderingen bør veie tungt.

– En juridisk vurdering fra et privat advokatselskap har ingen bindende rettslig effekt. Det er en meningsytring fra et privat advokatselskap, som i tillegg har bindinger til Nicolai Tangen fordi de har hjulpet ham for bare få måneder siden knyttet til den samme ansettelseskontrakten som her er oppe til diskusjon, sier Hadia Tajik til Klassekampen.

Hun er Aps finanspolitiske talsperson og saksordfører for Tangen-saken i finanskomiteen. Tajik mener finansministeren har satt seg i en situasjon der han «bringer nye interessekonflikter inn i en sak som handler om interessekonflikter som er dårlig håndtert».

– Har ikke stillingsvern før han tiltrer

Også leder Atle Sønsteli Johansen i LO juridisk er uenig med konklusjonen i utredningen Finansdepartementet har bestilt om Tangen-ansettelsen. Han mener den påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen ikke har stillingsvern før han har tiltrådt i stillingen.

Dermed mener Johansen at Tangen må følge nye etiske regler dersom de blir vedtatt av Stortinget, eller fratre stillingen, enten på eget initiativ eller gjennom at han blir sagt opp, skriver Rett24.

LO-juristen viser til en høyesterettsdom fra 2004, som gjaldt en lærer som ikke hadde den formalkompetansen som arbeidsgiver trodde han hadde. Dette ble oppdaget etter avtaleinngåelse, men før læreren tiltrådte i stillingen.

– De folkevalgte har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt i Norge. Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven, sier Johansen.

Finanskomiteen har frist til fredag med å avgi innstilling i saken, og Tajik sa til NTB onsdag at flertallet i komiteen støtter hovedlinjen i kritikken fra representantskapet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Nyeste fra Dagsavisen.no: