Innenriks

Kommer seg ikke ut av deltidsfella

Etter 12 år som hjelpepleier har Christina Beck Jørgensen fortsatt ikke fått høyere stilling enn 19 prosent. – Det er en deltidskrise, mener leder av Fagforbundet Mette Nord.

Onsdag 31. juli gikk stortingsrepresentant i Høyre, Heidi Nordby Lunde, ut i Dagsavisen og reagerte på det hun mener er Arbeiderpartiets svartmaling av deltidsproblematikken i helse- og omsorgssektoren i Norge.

Lunde uttalte blant annet at utviklingen viser det motsatte av en krise, og at Arbeiderpartiet derfor måtte slutte å krisemaksimere.

Denne uttalelsen fikk hjelpepleier Christina Beck Jørgensen til å reagere.

– Jeg skjønner ikke hvordan man kan si det. Jeg kjenner mange i min situasjon, og er sikker på at om man går på et hvilket som helst sykehjem, så er det ansatte som jobber deltid, sier Jørgensen.

Les også: – Dette får meg til å klikke i vinkel (+)

Får ikke 100 prosent

Hun er tillitsvalgt på sin arbeidsplass for Fagforbundet, og har tidligere vært tillitsvalgt sentralt i forbundet. Gjennom disse vervene har hun snakket med mange som opplever ufrivillig deltid.

Jørgensen jobber nå som hjelpepleier i et bofellesskap med psykisk utviklingshemmede i Elverum kommune. Da hun fikk jobben, var det i en stilling på 16,9 prosent. Nå, 12 år senere, har stillingsbrøken gått opp til 19 prosent.

– Utfordringen er ikke at jeg ikke får jobbet 100 prosent, men at jeg ikke får noe fast, sier hun.

Hun tar på seg ekstravakter som gjør at hun i praksis jobber rundt 100 prosent.

– Problemet er at å ha en så liten stillingsprosent ødelegger alt av planlegging og økonomi, sier Jørgensen.

Les også: – Regjeringen tar ikke deltidsproblemet på alvor

Gjelder 71 prosent

Tall fra KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, viser at 71 prosent av de ansatte i offentlig sektor innen helse, pleie og omsorg, hadde deltidsstillinger ved utgangen av 2018. Disse 71 prosentene har i snitt en stilling på 50 prosent hver, som vil si at en del både har en mindre og høyere stillingsprosent.

Tallene er hentet fra PAI-registeret, personaladministrativt informasjonssystem. Det er et register med lønns- og personalopplysninger om ansatte i offentlig sektor.

– Er en deltidskrise

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, reagerer på at Høyre avfeier at det er en krise. Tallene over taler sin tydelige tale, mener hun.

– For unge nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere er det helt krise at de ikke får hele, faste stillinger, sier Nord.

Tallene som viser at 71 prosent har deltidsstillinger i helse, pleie og omsorg er fra utgangen av 2018, og Nord, som har gått gjennom de oppdaterte tallene, kan fortelle at det har vært en marginal fremgang første halvår i 2019.

– Det er så vidt litt fremgang, men det går så sakte. Selv om det har vært en liten nedgang i deltid, så er det ikke nok, sier Nord.

###

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, reagerer på at Høyre avfeier at det er en krise.

– Det er en deltidskrise i dag. Høyre har rett i at det i mange år har vært deltidskrise innen helse og omsorg. Problemet til Høyre og regjeringa er at krisa vil bli enda større dersom det ikke gjøres noe drastisk. Grunnen til dette er at behovet for pleie og omsorgstjenester blir så mye større i årene framover, sier Nord.

Ifølge prognoser fra SSB vil det bli behov for 18.000 flere helsefagarbeidere og 28.000 flere sykepleiere innen 2035.

Mette Nord mener det ikke er mulig å utdanne så mange nye til disse yrkene, og er enda mer bekymret for rekrutteringen med dagens arbeidskår.

– For de ansatte er konsekvensene av deltid at de ikke har noen forutsigbarhet, må jakte vakter, får en lav lønn å leve av, og da også senere blir minstepensjonister. I verste fall velger man seg vekk fra slike yrker, sier Nord.

– Nesten alle politikere sier at de er enige i at folk må få hele og faste stillinger. Likevel skjer det knapt noe som helst. Her har både regjeringen og kommunepolitikerne sviktet, sier Nord.

Fører til usikkerhet

Jørgensen synes det er rart at kommunen ikke klarer å tilby større stillinger, da hun ser at det stadig er behov for folk på arbeidsplassen.

– Om du søker jobb i brannvesenet så sier de ikke at «du skal få en 24,5 prosent stilling», så hvorfor skjer det i helsesektoren?

– Det er rart at man ikke kan løse dette. Det burde jo være bedre for arbeidsgiver å ha folk fast også. Da slipper de å sitte og ringe og finne vikarer hele tida, sier Jørgensen.

###

Stortingsrepresentant i Høyre, Heidi Nordby Lunde, reagerer på det hun mener er Arbeiderpartiets svartmaling av deltidsproblematikken i helse- og omsorgssektoren i Norge.

Hun har vært innom både hjemmesykepleien, sykehjem og sykehus i løpet av sine yrkesaktive år, men ingen av ansettelsene har ført til noen høyere stillingsprosent.

Jørgensen mener at den store andelen deltidsstillinger i helse- og omsorgssektoren fører til en usikkerhet for alle: arbeidstaker, arbeidsgiver og pasientene.

– Jeg føler ikke at jeg får gjort jobben min, og brukt utdanningen min på en ordentlig måte, sier Jørgensen.

– Jeg har valgt å jobbe der jeg gjør fordi jeg vil gjøre en god jobb. Jeg vil følge opp brukerne og gi dem en god dag, men det er ikke så lett når man ikke vet når man skal være der med dem, sier Jørgensen.

Hun mener at mangelen på stabilitet og forutsigbarhet går utover pasientene.

– Det har vært mange stunder hvor jeg har grått og vært fortvilet og følt at jeg ikke strekker til. Spesielt på sykehjem, da gikk jeg ofte hjem med dårlig samvittighet og vondt i magen, sier hun.

Jørgensen er nå gravid med sitt første barn, og sykmeldt på grunn av svangerskapskomplikasjoner. Hun kan fortelle at hun har tenkt tanken på å skifte bransje.

Konstant bekymring

– Nå er jeg 30 år og har et barn på vei, og jeg kan ikke leve på 19 prosent resten av livet, sier Jørgensen.

Hun har hele tida hatt muligheten til å kaste seg rundt for å ta en vakt på kveldstid, men vet at det ikke lenger vil fungere når hun får barn. Det gjør at hun må begynne planlegge og spare i enda større grad enn tidligere, i tilfelle hun plutselig får en måned med mindre jobbing.

– Jeg går konstant og bekymrer meg. Det sliten på å hele tida ha den tanken i bakhodet.

Deltidskrisen

71 prosent av de offentlige stillingene innen helse, pleie og omsorg er deltids­stillinger.

Den gjennomsnittlige størrelsen på disse stillingene er på 50 prosent.

Antallet kvinner som ønsker større stilling enn det de har i dag har gått opp fra 43.000 til 49.000 siden samme kvartal i fjor.

Antall heltidssysselsatte har økt med 22.000 siden samme kvartal i fjor.

Kilder: SSB og KS

Mer fra Dagsavisen