Innenriks

Salmonellasmitte påvist i fem fylker

Folkehelseinstituttet har oppdaget salmonellasmitte hos ni personer i fem fylker.

Pasientene er fem menn og fire kvinner i alderen fra 2 til 91 år og er bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Vest-Agder, opplyser Folkehelseinstituttet.

Instituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde. Det blir gjennomført intervju med pasientene, og tatt prøver av mat og matrester i håp om å finne smittekilden.

Det er ifølge Folkehelseinstituttet påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de ni personene.

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang. Vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Heidi Lange i Folkehelseinstituttet.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom mage-/tarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, og som oftest er kjøttprodukter årsaken. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuell feber. Diareen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig.

Hvert år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sykdomstilfeller til Folkehelseinstituttet.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: