Innenriks

Støre slår ned EØS-opprør

Sp og SV vil ikke frede EØS-avtalen i en eventuell rødgrønn regjeringserklæring i 2021. Ap-leder Støre svarer kontant: – Vi står ved EØS-avtalen som en bunnplanke i vårt forhold til Europa.

I åtte rødgrønne år sto Sp og SV bak en regjeringserklæring som fredet EØS-avtalen. Det gjør de ikke igjen.

Til Dagsavisen lørdag sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at det ikke er aktuelt å frede EØS-avtalen i en eventuell ny, rødgrønn regjeringserklæring etter valget i 2021.

– Vi kommer ikke til å frede noe. Vi mener at Norge hadde tjent på en annen avtale. Det er vårt utgangspunkt, sa Vedum, som fikk følge av SV-leder Audun Lysbakken:

– Europa har forandret seg, EØS-debatten har forandret seg. Før 2005 var det en egentlig en selvfølge at EØS-debatten skulle ligge. Det vil det ikke være nå, fordi vi er i en helt annen situasjon.

Dermed ulmer EØS-brannen i den rødgrønne leiren. Overfor Dagsavisen omtaler Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre EØS-avtalen som en «bunnplanke» i forholdet til Europa.

– Hvor alvorlig ser du på dette signalet fra Sp og SV?

– Jeg tar det til etterretning. Jeg tar også til etterretning at i hvert Stortinget siden 1993 så har det vært bredt flertall for EØS-avtalen, og det tror jeg det vil fortsette å være. For Ap er dette en helt klar bunnplanke i vårt forhold til Europa som vi står ved, sier Støre.

LES OGSÅ: I åtte rødgrønne år sto Sp og SV bak en regjeringserklæring som fredet EØS-avtalen. Det gjør de ikke igjen

Skarpere EU-debatt

Vedum og Lysbakken mener at mye har endret seg siden Ap, Sp og SV dannet den rødgrønne regjeringen i 2005 – og ble enige om å legge EØS-striden på is i to regjeringsperioder.

ACER-striden, kost og losji-saken i verftsindustrien og brexit er bare noen av elementene i en stadig skarpere debatt om Norges forhold til EU og EØS-avtalen.

Støre er på sin side klar på at han tror på rødgrønn samling tross den fundamentale uenigheten om EØS-avtalen.

– Hvis man skal ta tak i de utfordringene som er i norsk nærings- og arbeidsliv, så pek ikke bare på Brussel, pek på Oslo, og hvem som styrer landet, sier Støre, og fortsetter:

– En blå politikk som holder tilbake for å rydde opp i arbeidslivet, og jobbe aktivt med partene for å sikre norsk lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Det er de vi må bytte ut – ikke EØS-avtalen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ser ikke noe bedre

Støre kommer med følgende oppramsing om hvorfor Norge er avhengig av avtalen.

– For meg er EØS-avtalen om mulig enda viktigere enn den noen gang har vært. Den ivaretar den lille, åpne moderne norske økonomien, og våre behov i en verden med sterke kapital- og teknologikrefter, sier han, og peker på viktige momenter som felleseuropeisk regelverk, passfrihet, EU-samarbeid for å nå klimamål, og at det finnes sterke sikkerhetspolitiske argumenter for europeisk samhold.

– Er det, slik du ser det, utenkelig for Norge med en annen tilknytning til det europeiske markedet enn gjennom EØS-avtalen?

– I dag ser jeg ikke noe bedre, sier Ap-lederen.

– Jeg mener at hvis du setter opp viktige kriterier som må oppfylles for en norske handelsavtale med EU, så vil vi finne at EØS-avtalen i dag er det beste alternativet for å ivareta de kriteriene.

Rasler med vetoretten

Ap-lederen varsler likevel en tøffere norsk holdning, og mener at Norge har vært «for varsomme med å sette foten ned».

– Vi har i vår brede støtte til EØS noen ganger vært for varsomme med å sette foten ned og markere hvor vi står. Det betyr ikke at du er mot avtalen. Å bli konfliktsky og ikke våge å ta en strid dersom det står om regelverk, der mener jeg vi skal være litt rakere i ryggen. Det er ikke negativt for EØS-avtalen, tvert imot. Det er å ha respekt for at det kan oppstå ulike syn.

– Snakker du nå om å bruke vetoretten mer aktivt?

– Jeg har vært med på å forhandle denne avtalen, og retten til å si nei var en helt opplagt del av avtalen. En slik avtalen kunne ikke eksistert hvis ikke det var mulighet for EFTA-landene til å si nei. Når vi ikke har gjort det i noe monn disse årene, så er det fordi det stort sett har kommet løsninger som vi har vært tjent med, eller kunnet leve med. Men kommer det løsninger som vi mener vi ikke er tjent med, som strider mot norske interesser, så er det mulighet for å si nei. Den muligheten må brukes på en gjennomtenkt måte, slik Ap mener vi nå skal gjøre ved å si nei til jernbanedirektivet.

Støre: Uenig med avd. 5

Tonen i EØS-debatten skjerpes igjen etter et vedtak mot EØS-avtalen i Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5. Det ble utløst av at den norske tariffnemnda nylig sa seg enig med ESA, EØS-avtalens kontrollorgan, i striden om arbeidsgivers ansvar for å dekke reise, kost og losji for tilreisende arbeidere i verftsindustrien.

Dersom landsmøtet i Fellesforbundet vedtar EØS-motstand neste høst, kan LO-kongressen følge etter i 2021. Det vil legge et tungt press på Ap.

– Jeg forstår at det er frustrasjon i deler av fagbevegelsen når rettigheter og standarder som er oppnådd gjennom kamp settes i spill. Men jeg er uenig i at svaret er å gå ut av EØS-avtalen. Det er ikke slik at betalt reise, kost og losji blir innført den dagen Norge går ut. Og jeg tror vi skal gå gjennom alle de rettighetene som EØS-regelverket gir norske arbeidsfolk, før vi trekker slutningen om at det er en fordel å oppheve det regelverket, sier Ap-lederen.

Mer fra Dagsavisen