Innenriks

– Ikke grundig nok behandling av varselet mot Søgnen

– Varselet mot skoledirektør Astrid Søgnen burde fått en grundigere behandling, mener Nils Holm, mannen som ledet varslingsrådets arbeid med saken i 2014.

Bilde 1 av 2

– Vi så på det vi gjorde den gang som tilstrekkelig og forsvarlig saksbehandling. Jeg ser litt annerledes på dette i dag, sier Nils Holm, pensjonert kommunaldirektør ved byrådslederens kontor.

Som kommunens øverste administrativt ansvarlige og leder av det kommunale varslingsrådet fra 2007 til 2015, var det han som ledet varslingsrådets håndtering av det omfattende varselet mot skoledirektør Astrid Søgnen som ble sendt anonymt til varslingsmottaket i Oslo kommune av tre direktører i februar 2014.

Håndtert internt

Den pensjonerte toppbyråkraten har 26 års erfaring som direktør i Oslo kommune. Han mener det er all grunn til å se kritisk på hvordan alvorlige varslingssaker er blitt håndtert – også under hans egen ledelse.

– Varselet mot skoledirektøren var omfattende og alvorlig. Det er det ingen tvil om. Det var vår jobb å beslutte den videre prosessen rundt hvordan det skulle håndteres. Etter en saksforberedende runde i internrevisjonen, vurderte vi at dette var en sak vi hadde kapasitet og nødvendige kvalifikasjoner til å håndtere internt, sier Holm.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Forsvarer behandlingen

Han bekrefter også overfor Dagsavisen at rådets tre medlemmer kom til at det ikke var naturlig å engasjere ekstern ekspertise for å granske påstandene i varselet nærmere.

Sett i ettertid mener han hånteringen var for svak:

– Basert på dagens erfaring mener jeg at saken burde fått en grundigere behandling, sier Nils Holm.

Ikke alle deler et slikt syn.

Kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Bente T. Fagerli, som også var med på å behandle saken i varslingsrådet i 2014, sa til Dagsavisen tidligere i denne uken at «varselet ble grundig undersøkt».

Onsdag ble hun sitert slik i Aftenposten: «Jeg mener at saken ble behandlet på en korrekt måte i 2014.»

Fagerli ønsker ikke å kommentere Holms uttalelser overfor Dagsavisen.

Les også: Varsler full gjennomgang etter avsløring

Forstår kritikken

I Dagsavisen onsdag 13. juni uttalte BI-professor og ekspert på varslingssaker, Stig Berge Matthiesen, at varslingssaken ble feil håndtert.

At kun fem av Søgnens 17 direktører ble intervjuet for å kartlegge fakta i etterkant av varslingen, var «ikke gyldig og representativ gransking», ifølge Matthiesen.

Den tidligere lederen av varslingsrådet forstår kritikken:

– Ut fra den diskusjonen som har vært i media, forstår jeg hans synspunkter i den kritikken som fremsettes, sier Holm.

Han viser særlig til tre forhold som har endret hans egen måte å se denne type varlingssaker på:

* Det ene er oppmerksomheten rundt seksuell trakassering der man tidligere ikke gikk systematisk og grundig inn i sakene.

* Det andre er hans egen rolle som setterådmann i en omfattende varslingssak i Fredrikstad der toppledere er blitt kritisert for ikke å ha iverksatt tiltak for å stoppe mobbing og trakassering av tre ansatte.

* – Det tredje er Malkenes-saken og diskusjonen rundt lovendringen som kom i fjor i § 9A-5. Bestemmelsen skal beskytte elevene mot krenkelser og trakassering fra lærere, men har i praksis vist seg å kunne innskrenke deres rett til å ytre seg i tråd med Grunnloven.

– Samlet sett har dette ført til en samfunnsendring der vi må ta denne type varsling mer på alvor og stille større krav til en grundigere behandling av dem, sier Nils Holm til Dagsavisen.

Dagsavisen har bedt om en kommentar til varslingssaken fra Astrid Søgnen. Beskjeden fra skoledirektørens kontor var at det er kommunaldirektør Bente T. Fagerli som skal håndtere saken og uttale seg. Her kan du lese tilsvaret fra Søgnens nærmeste sjef.

Mer fra Dagsavisen