Innenriks

Krever nullvekst i flytrafikken

Vi trenger et nullvekstmål for flytrafikken, slik vi har for biltrafikken i byene, mener Framtiden i våre hender.

Miljøorganisasjonen hevder dette er nødvendig for å nå klimamålene.

Utspillet kommer etter en artikkel i Dagsavisen om Avinor, som på flyselskapenes oppfordring, reduserte transferavgiften flyselskapene betaler. Avinor mente et slikt kutt ville være lønnsomt, fordi det ville føre til flere passasjerer.

– Å legge til rette for mer flytrafikk krasjer totalt med målet om å redusere klimautslippene, mener FIVH-leder Anja Bakken Riise.

– Det vises til stadighet til klimamålene for Avinor, men selv om selskapet gjør forbedringer i egen virksomhet, fortsetter de altså å sette vekstmålet foran miljøhensyn, konstaterer hun.

Les også: Senket avgift på oppfordring

– Virkningsfullt verktøy

– Hvorfor er et nullvekstmål for flytrafikken fornuftig?

– Vi ser at Stortingets mål om nullvekst i trafikken inn til storbyene i Norge har vært et virkningsfullt styringsverktøy for mer miljøvennlig transport, og nå ønsker vi noe lignende for flytrafikken. Det skjer mye positivt på teknologifronten som gir lavere utslipp fra flytrafikken, men vi frykter at forbedringene spises opp av økt trafikkvekst. Vi ser for oss at det bør settes et mål om nullvekst i antall flyvninger, men ønsker en utredning om hvordan et nullvekstmål bør se ut, svarer Riise.

– Kan dere virkelig sammenligne med nullvekstmålet for byene? Der finnes det jo alternative transportmidler. Det gjør det vel ikke på lengre flyreiser?

– Det er sammenlignbart i den forstand at byene ikke tåler vekst i biltrafikken av hensyn til arealbruk og luftkvalitet, mens atmosfæren, hvor flyreisene foregår, ikke tåler fortsatt vekst i utslippene fra flytrafikken. Særlig må land som er i verdenstoppen på flyreiser kutte utslippene sine raskt. Alternativene til flere flyreiser finnes - videokonferanser, bedre togtilbud og riktigere billettpriser, noe som vil føre til færre ferie- og helgeturer med fly. Alt dette er gjennomførbart, og det vil også ha gode effekter for norsk næringsliv i form av kostnadsbesparelser og nye muligheter for reiselivet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Subsidierer flyreisene

I en artikkel i Dagsavisen 7. november, tok Framtiden i våre hender til orde for en avvikling av taxfreeordningen. En ny utredning viser at dette er mulig uten store negative økonomiske konsekvenser for Avinor.

– At Avinor kan kutte avgiftene sine viser tydelig at taxfreesalget subsidierer flyreisene. Det er absurd at det blir billigere å fly jo mer tobakk og sprit som selges i taxfreebutikkene på norske flyplasser. Argumentet om at taxfree er nødvendig for å finansiere flyplasser i distriktene, har vi tidligere tilbakevist, og det underbygges av Dagsavisens artikkel. Nå må politikerne ta grep og heller øke avgiftene på de lønnsomme flyplassene for å finansiere flyplassene i Utkant-Norge, sier Riise.

Les også: Frp korker nytt taxfreeforslag

Mer fra Dagsavisen