Innenriks

– Det er deres eget ansvar

Barnefamiliene må selv ta ansvar for at de blir sittende på Trandum, sier Sylvi Listhaug. Alternativet er mer tvangsretur, mener hun.

KrFU-leder Ida Lindtveit gikk i går ut i Dagsavisen og ba moderpartiet om å prioritere å få på plass et eget retursenter for barnefamilier i de kommende budsjettforhandlingene. Bakgrunnen er at en toåring og familien tidligere i år ble holdt innesperret på det lukkede forvaringssenteret på Trandum i 23 døgn. Saken er nå klaget inn for Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

– Ansvarsfraskrivelse

Lindtveit får lite gehør hos innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

– KrFU blander kortene her. Hele poenget med å plassere familier eller andre med endelig avslag på Trandum, er at de ikke skal forsvinne. Trandum er dermed et viktig virkemiddel for å opprettholde en streng, men rettferdig innvandringspolitikk. Hva gjelder retursenter, med forskjellige grader av sikkerhet, så har det aldri vært tiltenkt som et spisset tilbud mot barn og barnefamilier, sier Listhaug til Dagsavisen.

Stortingsrepresentant Geir Toskedal i KrF stiller seg på sin side bak forslaget fra ungdomspartiet. Han mener det er på høy tid at Listhaug tar ansvar for asylbarna.

– Listhaug driver med ansvarsfraskrivelse når hun ikke ser til at disse barna får skikkelig omsorg. Hvis det kommer en dom som gjør det nødvendig å internere en familie, må hun sørge for at det finnes andre oppholdsmuligheter for barna, sier Toskedal.

– Plikt til å forlate Norge

Det reagerer Listhaug på.

– Det er ikke jeg som er årsaken til familienes situasjon. Det er deres eget ansvar. Alle med endelig avslag har plikt til å forlate Norge. Det er til og med støtteordninger som sørger for at migranter med avslag på sin asylsøknad får penger for å reise hjem frivillig. Likevel velger enkelte å ikke rette seg etter denne plikten, og da blir de uttransportert med tvang. De sitter dermed selv med nøkkelen, sier Listhaug.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tar stilling til avtalebrudd

– For KrF er det svært viktig at barn ikke fengsles. Vi mener det er rom for omdisponeringer i statsbudsjettet. Uansett er dette Listhaugs ansvar, og hun har både makt og midler til å få dette på rett kjøl, sier Toskedal.

I samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, forpliktet Frp og Høyre seg til å etablere både integreringsmottak og retursentre. Toskedal vil foreløpig ikke kalle regjeringens siste budsjett for et avtalebrudd, men forsikrer om at asylbarna står høyt på agendaen i KrF.

– Om det er et brudd eller ei, må vi ta stilling til i vårt alternative budsjett og budsjettforhandlingene. Men vi mener i hvert fall at regjeringen burde prioritert annerledes, sier han.

Mer tvangsretur?

Listhaug understreker på sin side at de aller fleste barnefamilier som er innom Trandum, sitter under to døgn i påvente av retur.

– De som sitter lenger enn dette kan bidra til å gjøre at oppholdet blir kortest mulig ved å samarbeide med utlendingsmyndighetene. Domstolene behandler disse sakene. Vi arbeider med å tilpasse regelverket best mulig til den situasjonen vi står inne i, og det vil komme forslag som vil bli sendt ut på høring omkring praksisen for internering. Mener KrF at de som nekter å reise fra Norge skal kunne trenere seg til opphold? Hvis ikke må vi bruke tvangsreturer, også for barnefamilier.