Innenriks

Varsler mer kaos og byråkrati

Regjeringen konkurranseutsetter halvparten av toglinjene i Norge. Flere aktører vil bety mer kaos og mer byråkrati, advarer fagforeningene.

– Med dette ønsker vi å oppnå et forbedret kundetilbud og konkurranse om å levere de beste tjenestene til de reisende. Denne formen for løsning er tidligere gjort på Gjøvikbanen og har vært vellykket, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), da han i går presenterte hvilke togstrekninger som skal konkurranseutsettes som en del av jernbanereformen.

Strekningene som lyses ut for konkurranse, er

  • Sørlandsbanen
  • Dovrebanen
  • Rørosbanen
  • Nordlandsbanen
  • Raumabanen
  • Meråkerbanen

I tillegg skal avtalen for Gjøvikbanen forhandles på nytt. Dette utgjør omtrent halvparten av landets jernbanestrekninger. Planen er at nye operatører skal starte fra desember 2018.

LES OGSÅ: Lokfører'en som viste finger'n til jernbanereformen

– Mer byråkrati

Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsetting i jernbanereformen. I fjor gjennomførte de en politisk streik der togene sto i tre timer, men til ingen nytte.

– Reformen blir en oppsplitting av alle fagmiljøer. Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt. Oppsplitting fører til at man må bygge nye organisasjoner til hver strekning. Det vil bety mer byråkrati og mindre fleksibilitet, sier konstituert forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre.

Hun sier det ikke kom som en overraskelse at flere strekninger skulle konkurranseutsettes, men ble overrasket over at det var så mange.

– Jeg tror ikke passasjerene kommer til å merke noen forskjell. Muligens blir det enda mer problematisk å gi korrekt informasjon når det oppstår uregelmessigheter når det er flere aktører som skal inn i informasjonsflyten, sier Brekkhus Sætre.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

LES OGSÅ: Advarer mot splitt og herk

Arbeidsvilkår

Også leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, rister på hodet over konkurranseutsettingen.

– De reisende vil merke at det vil bli forskjellige typer tilbud, manglende samordning og kanskje utfordringer i billettsystemene. Vi som arbeidstakerorganisasjon kommer også til å være på vakt overfor aktører som åpenbart ønsker å gå løs på lønns- og arbeidsvilkår. Av de store internasjonale jernbaneaktørene er det noen som er kjent for å ha ordna forhold, mens andre ikke er det, sier han.

LES OGSÅ: – Jernbanereformen er en drittpakke

– NSB vil strekke seg

Leder for transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), er blant dem som jubler for konkurranseutsettinga.

– Jeg tror at det å slippe til flere aktører, kan føre til innovasjon og nytenkning. Jeg har også tro på at NSB kan strekke seg og hevde seg i konkurransen, sier han til NTB.

NSB får altså konkurranse, men NSB-sjef Geir Isaksen er optimistisk.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne disse kontraktene, og vi skal jobbe hardt for å være så godt forberedt som mulig for konkurransen. Vi drifter disse togstrekningene i dag, og vi kjenner kundene. Dette er trafikkpakker vi ønsker å vinne.

LES OGSÅ: Solvik Olsen: - Legger ikke ned NSB

LES OGSÅ: Raskere til Køben

Nyeste fra Dagsavisen.no: