De to parallelle enkeltsportunnelene som til sammen utgjør Hallandsåstunnelen i Skåne, kan få stor betydning også for norske togreisende. FOTO: TRAFIKVERKET

Raskere til Køben

I dag åpner omsider Hallandsåstunnelen, 23 år etter byggestarten. Det gir nytt håp om hurtige direktetog mellom Oslo og København.

– Alle monner drar. Etter hvert som vi får forbedringer, blir muligheten for direktetog mellom Oslo og København, større, sier Bjørn Egede-Nissen, seniorrådgiver i Jernbaneverket, om tunnelåpningen.

– Denne tunnelen og andre forbedringer i infrastrukturen på svensk side av grensen, åpner for bedre muligheter til å kjøre denne strekningen igjen, sier Håkon Myhre, pressetalsperson, NBS Persontog.

– Hallandsåsen har vært en flaskehals, sier førstelektor Tor Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

– Det er en skandale og helt vanvittig at det ikke går direktetog fra Oslo til København og Europa i dag, mener Ingeborg Moræus Hanssen, som har gjort seg bemerket som en ivrig samfunnsdebattant etter at hun var sjef for Oslo Kinematografer.

 

Savner gamle dager

Sist torsdag skrev Dagsavisen om Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner som krever et bedre togtilbud til utlandet. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Blant dem som tok kontakt med Dagsavisen var Ingeborg Moræus Hansen. Hun savner direktetogene som gikk mellom Oslo og København fram til høsten 2004.

– Tidligere dro vi til Oslo S, tok toget til København, gikk i operaen der, tok nattoget tilbake, og var på kontoret igjen neste morgen. Folk tror ikke det er sant når jeg forteller at det ikke lenger går direktetog til København, sier 77-åringen.

Men fra i dag er drømmen om direktetog mellom de to hovedstedene igjen, et skritt nærmere, i og med åpningen av den 8,7 kilometer lange Hallandsåstunnelen i Skåne. Tunnelen erstatter bratte, svingete stigninger, kapasiteten øker fra fire til 24 tog i timen og farten fra 80 til 200 kilometer i timen. Samtidig reduseres risikoen for forsinkelser, påpeker det svenske Trafikverket.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skandaletunnel

Hallandsåstunnelen ble påbegynt i 1992, to år før Romeriksporten, og ble utover på 1990-tallet ofte nevnt i samme åndedrag som denne tunnelen. Årsakene til det var omfattende lekkasjer av vann og bruken av tetningsmiddelet Rhoca-Gil, som viste seg å ha negative miljøeffekter, i begge tunnelene. Mens Romeriksporten ble fullført i 1999, var det full stans i arbeidet med Hallandsåstunnelen i om lag seks år.

I og med åpningen av tunnelen, forsvinner en viktig flaskehals på «Västkustbanan» mellom Göteborg og Lund, nord for Malmø. Den 30 mil lange strekningen er ifølge Trafikverket, en av Sveriges viktigste jernbanestrekninger, og den har derfor vært gjenstand for omfattende oppgraderinger. Fra om med i dag har 88 prosent av strekningen dobbeltspor og mulighet for hastigheter opp til 250 kilometer i timen. Det gjør Vestkystbanen til en viktig strekning for langdistansetrafikken København-Malmø-Göteborg-Oslo, påpeker Trafikverket.

Reisetidene på strekningen er nå på vei ned, konstaterer fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. Den nye ruteplanen som trer i kraft 13. desember, viser at reisetiden mellom Göteborg og København reduseres med 15 minutter til i underkant av 3,5 timer. Mellom Oslo og Göteborg forblir reisetiden den samme, i underkant av fire timer.

LES OGSÅ: Snabbt til Oslo

Fire timer

Om noen år kan reisetiden være langt kortere hvis politikerne viser vilje til å satse videre, tror Tor Jørgensen ved Høgskolen i Østfold.

– Hallandsåstunnelen er første steg mot en potensiell kjøretid på to timer mellom Göteborg og København, tilsvarende reisehastigheten som nå er etablert mellom Göteborg og Stockholm. Når InterCity-tilbudet mellom Oslo-Halden er ferdig utbygd, vil Oslo-Göteborg på to timer være mulig, og dermed Oslo-København på fire timer.

For å få til dette er det viktig at den norske utbyggingen blir videreført fra Halden til svenskegrensen, og aller helst til Trollhättan.

– Derfra har svenskene allerede oppgradert banen til Göteborg. Den ble ferdigstilt i 2014, påpeker Jørgensen.

Bjørn Egede-Nissen forteller at Jernbaneverket allerede har et samarbeid med Trafikverket om strekningen Oslo-Göteborg.

– Vi ser på mulige tiltak for utvikling av denne strekningen, slik at vi på litt sikt skal kunne få ned reisetiden.

LES OGSÅ: Togsuksessen