- NSB skal ikke nedlegges, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. FOTO: NTB SCANPIX

Solvik Olsen: - Legger ikke ned NSB

Regjeringens jernbanereform innebærer at NSB skal avvikles og togtrafikken konkurranseutsettes. Ikke nedlegges.

 – NSB skal ikke legges ned, sier samferdselsministeren.

Kommentaren fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kommer like etter at Aftenposten fredag ettermiddag meldte at NSB skal avvikles.

– NSB skal ikke legges ned, sier Solvik-Olsen til NTB og legger til at han ikke vet hvem som har «oppkonstruert» påstanden.

– Det som derimot medfører riktighet, er det avisen skriver om hvilke endringer de forskjellige jernbaneaktørene ønsker. For det er påpekt et stort behov for en reform, og det vil komme store endringer, lover samferdselsministeren.

– Staten skal ha ansvaret

Kjerneinnholdet i regjeringens jernbanereform ble presentert på et allmøte i Jernbaneverket torsdag, skriver Aftenposten.

Jernbaneverket skal ifølge avisas opplysninger bli et direktorat, en bestiller av jernbanetjenester og i praksis eier av det som i dag er NSBs togsett og togverksteder.

Jernbaneverket – eller transportdirektoratet – får ansvar for å planlegge jernbane i Norge.

Norske linjer skal samtidig konkurranseutsettes i 6– 9 anbudspakker.

– Det er riktig at vi åpner for at private aktører kan utføre arbeid i større grad enn i dag. Hvor mange anbud har vi ikke kommet fram til ennå. Det blir ikke fullt frislepp, for staten skal ha det øverste ansvaret, sier statsråden.

Ser til utlandet

Det vil si at det ikke blir samme modell i Norge som den England har valgt. Der ble det på 80-tallet innført full konkurranse. I Sverige har staten ansvaret for infrastrukturen, mens togdriften er konkurranseutsatt. I Tyskland og Sveits er det et stort jernbaneselskap.

– Vi ser til utlandet og erfaringene de har for å finne de beste løsningene for Norge. Men vi er ikke ferdige med planene ennå, men målet er å gi passasjerene et godt tilbud, sier Solvik-Olsen.

Den endelige jernbanereformen kommer i løpet av våren. (NTB)