– Jernbanereformen er feil medisin, sier Rolf Jørgensen leder av Norsk Lokomotivmannsforbund. Han frykter et dårligere og ikke et bedre togtilbud hvis regjeringen får gjennomført sine planer. FOTO: MIMSY MØLLER

Advarer mot splitt og herk

– Regjeringen ivrer for stordriftsfordeler når det gjelder politi og helsevesen, men merkelig nok ikke for jernbanen. Det kan koste passasjerene dyrt, advarer de jernbaneansattes fagforeninger.

Mandag vil regjeringen etter alle solemerker få flertall for jernbanereformen på Stortinget. Samme dag gjennomfører Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund en tre timer lang politisk streik mot den samme reformen.

Streiken vil føre til at alle tog blir stående stille mellom klokka 10 og 13.

Tusenvis av passasjerer vil bli rammet av togstansen, men dette er likevel for ingenting å regne sammenlignet med hva de reisende har i vente, skal vi tro Kjell Atle Brunborg og Rolf Jørgensen, ledere i henholdsvis Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

LES OGSÅ: Kraftig økning for NSB

Splittes og byråkratiseres

– Hovedproblemet er at regjeringen splitter opp norsk jernbane i mange selskaper, sier Brunborg.

– I dag har vi to selskaper, NSB som kjører tog og Jernbaneverket som har ansvaret for skinnene. Nå kan vi ende opp med 10–12 selskaper som skal gjøre det samme, og NSB kan komme til å forsvinne helt, fortsetter han.

Denne oppsplittingen vil gjøre driften både dyrere og mer byråkratisk, mener Brunborg.

LES OGSÅ: Solvik-Olsen: Slik skal jernbanen skinne

Gjør det motsatte

Ett eksempel i så måte er nærpolitireformen. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) har uttalt at dagens organisering med 27 politidistrikter, ikke har vært effektiv nok. Nå reduseres antallet politidistrikter til 12.

Et annet eksempel gjelder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som reduserer antallet helseetater fra 15 til 11.

– Vi vil ha færre etater og unngå dobbeltarbeid. Målet er at vi skal bruke fellesskapets ressurser mest mulig effektivt, uttalte Høie til NTB i mai.

Et tredje eksempel gjelder kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som har argumentert for færre kommuner fordi de da vil bli «mer robuste».

Et fjerde eksempel er knyttet til den samme statsråden som nå vil splitte opp jernbanen. I april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) regjeringens bompengereform.

– Det sier seg selv at det er en kostbar måte å drive på, sa Solvik-Olsen om dagens organisering med 60 bompengeselskaper.

Nå vil regjeringen redusere antallet til tre.

– Det vil effektivisere driften, forsikret Solvik-Olsen.

Rolf Jørgensen i Norsk Lokomotivmannsforbund, mener både regjering og stortingspolitikere har avslørt «stor mangel på jernbanekompetanse» i forbindelse med jernbanereformen.

– Kvaliteten på togtilbudet er knyttet til infrastrukturen, ikke om det er blå, gule eller grønne tog som konkurrerer om passasjerene. Der hvor det er blitt satset på god infrastruktur, der lykkes også jernbanen best, påpeker han, og viser til suksesshistoriene Flytoget, Jærbanen og Kongsvingerbanen.

– Den formen for konkurranse som regjeringen vil ha, setter ikke kunden i fokus. Offentlige midler vil nå havne i lommene på utenlandske togselskaper i stedet for å å forbli offentlige, fortsetter Jørgensen.

Han viser i den sammenheng til at flere hundre millioner kroner av NSBs overskudd, årlig blir pløyd tilbake til statskassen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Dyrere billetter

– Kan togbillettene bli dyrere på grunn av reformen?

– Ja, det er det en fare for. Når kostnadene blir høyere vil de bli lastet over på passasjerene, svarer Jørgensen.

Kjell Atle Brunborg i Norsk Jernbaneforbund, påpeker at Norge nå kan få en modell for jernbanen som tilsvarer den engelske.

– I England har billettprisene økt enormt de siste årene. En rapport fra Fafo viser at en som pendler ti mil ut fra London, betaler over dobbelt så mye for sitt månedskort som det en som pendler en tilsvarende distanse i Norge, for eksempel mellom Tønsberg og Oslo, gjør. I Norge koster et slikt månedskort om lag 2.300 kroner, i England over 5.000 kroner, opplyser Brunborg.

– Samtidig opplever engelske pendlere at de ikke har mulighet til å velge mellom flere togselskap, fordi det bare går ett tog på strekningen de skal reise, tilføyer han.

Passasjerer som har påbegynt sin reise når streiken starter, har krav på prisavslag, opplyser NSB, som beklager streiken.