Innenriks

– Alt annet enn null er uforsvarlig

Norsk industri spår null omsetningsvekst i 2016 og økende nedbemanning. Stein Lier-Hansen maner derfor til et moderat lønnsoppgjør. Fellesforbundets leder synes Lier-Hansen er vel negativ.

1 av 2

– I det sentrale oppgjøret vil alt annet enn null være uforsvarlig, sier Norsk Industri-sjef, Stein Lier-Hansen.

Norsk Industri la i går fram sin konjunkturrapport for 2016. Den viser at industrien i Norge får null i omsetningsvekst i 2016 sammenlignet med i fjor. Den oljerelaterte industrien rapporterer om en omsetningssvikt tilsvarende seks prosent, mens fastlandsindustrien vokser med tre prosent.

– Rapporten viser at vi får en betydelig økt nedbemanning i industrien som er en del av frontfaget. Det viser at industrien er i en alvorlig situasjon. Det viktigste nå er derfor å bidra til å ikke forverre situasjonen, sier han til Dagsavisen.

Arbeidsledige

Ifølge konjunkturrapporten vil det bli mindre sysselsetting i industrien dette året. Industrien totalt vil få fire prosent færre ansatte i år. Også her er det forventa at oljenæringen tar det største slaget, her ser man for seg å redusere sysselsettingen med 6,7 prosent i 2016.

– Jeg tror mange er enige med meg i at det er viktigere å beholde en jobb, enn å bli arbeidsledig. Vår jobb nå er å hindre at folk mister jobben, og da er det viktig at vi ikke belaster bedriftene med økte utgifter fra sentralt hold. Så får vi heller se hva vi gjør seinere når konjunkturene går oppover, sier Lier-Hansen.

Samtidig mener Lier-Hansen at nulloppgjør sentralt ikke vil bety at lønnsmottakerne ikke får lønnsvekst og viser til lokale oppgjør og overheng fra i fjor.

LES KOMMENTAR: Lav lønn og høy arbeidsløshet (Arne Strand)

Begynner å forhandle

Fellesforbundets forbundsstyre har gått inn for forbundsvis oppgjør og mye tyder på at det blir utfallet når LOs representantskap formelt vedtar LOs krav og posisjoner 23. februar.

Det betyr at det er Fellesforbundet og Norsk Industri, som er det største NHO-forbundet, som starter lønnsforhandlingene i mars.

Resultatet fra oppgjøret i frontfaget vil legge føringer på de andre oppgjørene.

– Det avgjørende for oss er å argumentere for at vi må ha et lønnsoppgjør som er så moderat at vi må tilbake til 1930-tallet for å finne noe tilsvarende, er Lier-Hansens advarsel før forhandlingene begynner.

Han utdyper:

– Vi ser for oss et lønnsoppgjør som gir null i sentrale tillegg, og siden mange bedrifter ikke kan stille opp med noe på de lokale forhandlingene, blir det et lønnsoppgjør som på 30-tallet. Vi vil alle at vi skal komme igjennom dette med minst mulig skader, derfor må vi ha et moderat oppgjør, forklarer han.

Tar ansvar

– Stein Lier-Hansen har aldri sett lyst på framtida like før lønnsoppgjøret. Jeg synes han har tatt en overdose Møllers tran og er vel negativ. Han inntar nok en rolle nå for å roe ned næringslivet, sier Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.

Han vil vente på tall fra Teknisk beregningsutvalg før han slår fast hvilke økonomiske rammer årets oppgjør vil ha.

– Fellesforbundet tar ansvar og vi vil aldri sette arbeidsplasser på spill, men jeg vil ikke male et bilde av at vi er i 30-åras krisetid før jeg ser dokumentasjon på at det stemmer. At Stein stoler på at hans egen rapport gir det fulle og hele bildet, får stå på hans regning.

Eggum deler Lier-Hansens syn på oljenæringen, men peker på andre faktorer: Det er markeder som går godt, det er geografisk betinget hvor det økonomiske bildet er mørkt.

– Jeg vil kalle årets oppgjør for et omfordelingsoppgjør. Vi har lavlønnsgrupper vi kan løfte, vi skal bruke oppgjøret til å slå et slag for det seriøse arbeidslivet også blir dette først og fremst et pensjonsoppgjør, sier Eggum.

LES OGSÅ: Slik gikk det ifjor

Pensjon

For mye som tyder på at nettopp pensjon blir kjernekonflikten i årets oppgjør. I gårsdagens Klassekampen lovet Eggum at pensjon fra første krone skal bli utfallet av tariffoppgjøret.

– Vi og Fellesforbundet er enige om en modell for framtida, men så har Fellesforbundet noen krav for å fylle modellen med bedre innhold enn dagens lov tilsier. Vi er ikke enig i dette og har avvist kravet tidligere. Jeg registrerer at Fellesforbundet vil presse på, vi får ta det når forhandlingene starter–men etter vårt skjønn hører ikke dette hjemme i lønnsforhandlingene, sier Lier-Hansen.

– Stein har her et valg: Han kan få med seg myndigheten og om han ikke vil det, vil jeg kreve dette inn i tariffavtalen, svarer Eggum.