Innenriks

Trege hurtigtog

I perioder har kun 30 prosent av togene fra Stockholm vært i rute ved ankomst Oslo, opplyser Jernbaneverket.

– Vi jobber nå så hardt vi kan for å komme i rute igjen, men i hovedsak skyldes mangelen på punktlighet forhold i Sverige. De sliter med infrastrukturproblemer, signalfeil og den type ting, forteller kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket.

Rammer mange

Mange togpassasjerer har dermed ikke fått fullt utbytte av hurtigtogene som det svenske jernbaneselskapet SJ satte inn mellom Oslo og Stockholm 10. august. De skulle gi reisetider ned mot 4,5 timer. SJ meldte om 18 prosent flere reisende tre uker senere, sammenlignet med i samme periode i fjor.

Spørsmålet nå er hvor mange av disse passasjerene som kommer til å ta sjansen på å reise med «hurtigtog» igjen.

De fire første ukene med tre daglige hurtigtog var bare henholdsvis 45 prosent, 64 prosent og 22 prosent i rute ved ankomst Oslo, ifølge Jernbanemagasinet.

I begynnelsen av september skjedde det utrolige at et av togene hadde avgang fra Oslo S først etter at det skulle ha vært fremme i Stockholm.

LES OGSÅ: Togsuksessen

Selvforsterkende effekt

Jernbaneverkets øvrige punktlighetsstatistikk gir også klar beskjed om problemene.

De to siste ukene før SJ satte inn sine hurtigtog, var punktligheten over Charlottenberg på henholdsvis 95 og 83 prosent. De to første ukene med hurtigtog falt punktligheten til 74 og 77 prosent. De nyeste tallene viser at den så vidt har krøpet over 80 prosent igjen. Jernbaneverkets mål er 90 prosent punktlighet på strekningen.

Forsinkelsene de svenske hurtigtogene i så stor grad har vært utsatt for, har også en selvforsterkende effekt.

– Vi må prioritere tog som er i rute. Det tilsier det generelle regelverket. Tog som er forsinket, blir dermed mer forsinket, forteller Bakken.

– Får disse forsinkelsene konsekvenser for norske tog?

– Vi prøver å minimere det, men vi klarer ikke å verne andre tog 100 prosent.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Utfordringer

Bakken tilføyer at Jernbaneverket nå jobber tett opp mot både SJ og det svenske Trafikverket for å finne løsninger på problemene.

Men ifølge Jernbanemagasinet kan det ta lang tid før punktligheten blir vesentlig bedre. Dette er noen av utfordringene:

• Kongsvingerbanen er på visse strekninger og til visse tider overbelastet.

• Värmlandsbanen er også blitt erklært overbelastet.

• På svensk side av grensa er det langt mellom krysningssporene, og først etter 2020 kan det blir gjort noe med dette.

• Så langt er det både fra norsk og svensk side satset minimalt på jernbanen i grenseområdene, selv om potensialet, også når det gjelder gods, er enormt.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Nyeste fra Dagsavisen.no: