Innenriks

Stortinget fjerner foreldelsesfristen

POLITIKK: Foreldelsesfristen for drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn, fjernes fra 1. juli.

Dette skjer mot Venstres stemmer på Stortinget.

Samtidig endres straffeloven slik at fristen for foreldelse av straffesaker som omhandler familievold, tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlestelse, regnes fra dagen fornærmede fyller 18 år.

Venstre er som eneste parti motstander av endringene, som partiet frykter vil føre til flere justismord.

– Foreldelse er et viktig prinsipp i vår liberale rettstradisjon. Når svært lang tid har gått, svekkes bevisene og behovet for å straffe blir mindre. Dette er ren symbolpolitikk, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

Grunnloven setter en stopper for å forlenge foreldelsesfristen i saker som allerede er foreldet. Lovendringen vil altså bare gjelde for straffbare forhold som ennå ikke er foreldet.

I dag er foreldelsesfristen for drapssaker 25 år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: